61ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 61ste Linieregiment | 61ème Régiment de Ligne | 61Li
Type Versterkings- en Opleidingsregiment  
Ontdubbeld van 11de Linieregiment  
Onderdeel van 4de Versterkings-en Opleidingscentrum  
Bevelhebber Majoor R. Van Reyn (tot 11 mei 40)
Kolonel Alexandre Van den Heede (vanaf 11 mei 40)
Standplaats Kontich  
Samenstelling I Bataljon Instructie
(Kapitein-commandant H. Cogels)
1ste Compagnie Fuseliers (Lt E. Van Hove)
2de Compagnie Fuseliers (Lt G. Martin)
3de Compagnie Fuseliers (Lt L. Ballaux)
4de Compagnie Mitrailleurs (Lt E. Fransman)
  II Bataljon Versterking
(Kapitein-commandant A. Hubert tot 11 mei 40)
(Majoor R. Van Reyn vanaf 11 mei 40)
5de Compagnie Fuseliers (Lt V. Coremans)
6de Compagnie Fuseliers (Lt F. Hendrickx)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt P. Vielvoye)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt G. Van Krunkelsven)
9de Compagnie Klein Geschut
  Compagnie Diensten  (Kapitein-commandant D. Stordeur)

Tijdens de mobilisatie

Staf/61Li
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich zoals het 11Li al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten.

Het 61ste Linieregiment (61Li) wordt opgericht in februari 1940 te Kontich als één van de drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 4VOC. Het regiment staat in voor de opvang en opleiding van niet-getrainde rekruten en van mobilisatie vrijgestelde reservisten van het 11Li en zijn ontdubbelingsregimenten 20Li en 41Li. Net zoals de andere infanterieregimenten van het 4VOC beschikt het 61Li op 09 mei over een Staf, een Bataljon Instructie met de rekruten van de klas 40 en een Compagnie Depot en Algemene Diensten. Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oudere beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren van de actieve regimenten. De staf van het regiment en de manschappen verblijven in de kazerne aan de Lintsesteenweg 19 te Kontich in de wijk Kontich-kazerne. In diezelfde kazerne bevond zich ook het Iste Bataljon Instructie (I/57Li) van 57Li.

De Kazerne van Kontich, gelegen langs een spoorwegdriehoek, waar ook het 61Li mobilseerde.

I/61Li
Het Iste Bataljon Instructie (I/61Li) wordt bij de oprichting van het 61Li in februari al geactiveerd en bestaat in hoofdzaak uit de rekruten van de klas ’40 van het 11Li. Dit bataljon heeft als opdracht om de opleiding van de nieuwe miliciens te verzekeren. De bevelhebber is Kapitein-commandant Cogels. Het I/61Li ontvangt vanaf 29 februari 1940 een duizendtal nieuwe rekruten van de klas ’40. Dit maakt van het I/61Li meteen één van de grootse instructiebataljons binnen de Versterkings- en Opleidingscentra. Deze rekruten zullen bij het 61Li hun basisopleiding ontvangen en dienen vervolgens doorgestuurd te worden naar het 11Li, 20Li en 41Li als versterkingen.

II/61Li
Het IIde Bataljon Versterking (II/61Li) dat moest instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestond enkel uit kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie wordt het II/61Li op non-actief geplaatst.

Staf/61Li
Het 61Li ontvangt rond 01u00 van het 4VOC het bevel zich klaar te maken om bij het aanbreken van de dag op 10 mei vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de Versterkings- en Opleidingsregimenten zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. Geheel onterecht was deze vrees niet want de kazerne van Kontich wordt in de vroege ochtend enkele keren kort bestookt met brandbommen door kleine aantallen vijandelijke vliegtuigen.

Om 06u00 wordt naar aanleiding van de Duitse inval de algemene mobilisatie (fase E van het mobilisatieplan) afgekondigd waardoor de oudere reservisten en vrijgestelden worden opgeroepen om het Bataljon Versterking te vervoegen. Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in fase E van het mobilisatieplan, uit te wijken naar oorlogskantonnementen die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat het 61Li bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar Sint-Michiels bij Brugge om er, ver verwijderd van de vijandelijkheden, de opleiding in relatieve rust voort te zetten. Gedurende de rest van de dag maakt het regiment zich dan ook klaar voor de verplaatsing naar zijn oorlogskantonnement in West-Vlaanderen. Bij de achterwacht in de kazerne zit de schrik er goed in want tijdens de nacht van 10 op 11 mei brengen diverse groepjes militairen de nacht door op de straatstenen uit vrees voor verdere bombardementen.

I/61Li
De jonge rekruten van I/61Li worden samen met die van I/57Li om 02u30 uit hun bed gelicht denkende dat het om een oefening gaat. Ze verzamelen op de binnenkoer van de kazerne om aansluitend de kazerne te verlaten. Beide Bataljons Instructie worden in diverse civiele gebouwen te Kontich ondergebracht. Onder meer de nabije Sint-Montfortschool wordt opgevorderd als logementsplaats. In de kazerne van Kontich blijft een beperkte achterwacht aanwezig tot de gebouwen naar behoren ontruimd en afgesloten zijn. Omdat er geruchten circuleren over een nakende Duitse luchtlanding laat het commando van 61Li de Compagnies Mitrailleurs van I/57Li en I/61Li stellingen innemen in de omgeving van de kazerne.

II/61Li
Het IIde Bataljon Versterking wordt op 10 mei 1940 geactiveerd bij de afkondiging van de algemene mobilisatie. Het bataljon bestond tot die datum alleen uit een beperkt kader. De compagnies worden opgericht en aangevuld met reservisten van het 11Li teneinde hun militaire vaardigheden op te frissen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens geroepen reservisten.

Kasteel Tillegem te Sint-Michiels, oorlogskantonnement 62Li (recente foto).

Staf/61Li
Het 61Li wordt doorgestuurd naar zijn oorlogskantonnement te Brugge. De Staf regelt ook het transport voor I/57Li naar Brugge. De manschappen van 61Li worden op een trein geladen in het station van Kontich en rijden via Mechelen en Hombeek richting Kapelle-op-den-Bos, waar bij de oversteek van het Kanaal van Willebroek de manschappen de eerste keer de gevolgen van een luchtaanval aanschouwen. Even verder wordt de trein tot staan gebracht wanneer enkele vliegtuigen van de Luftwaffe opduiken. De militairen vluchten de velden in, maar gelukkig is het doelwit van de aanval de brug en niet de trein. Te Baasrode houdt het treinstel opnieuw halt en ontvangen de soldaten drank, iets te eten en andere kleine geschenken van de bevolking. De trein rijdt verder via Gent naar naar Brugge en komt hier aan om 15u40. De eerste nacht wordt doorgebracht in de gemeenteschool van Sint-Michiels waar later op de avond ook I/57Li wordt in ondergebracht. Kolonel Van den Heede neemt het bevel van het regiment over.

II/61Li
Het IIde Bataljon Versterking is nog steeds bezig met de opvang van de toekomende reservisten. Nadat Kolonel Van den Heede het commando over het regiment overnam wordt Majoor Van Reyn aan het hoofd geplaatst van het II/61Li.

61Li
De eenheden zoeken hun nieuwe kantonnementen op te Sint-Michiels en worden ingekwartierd in diverse kastelen in deze gemeente. I/57Li vertrekt naar Sint-Andries om er het 57Li te vervoegen. Kasteel Ter Linden, Kasteel Bloemenoord en Kasteel Tillegem worden allen gebruikt door het leger. Het Iste Bataljon blijft zonder opdracht te Sint-Michiels. Bij het IIde Bataljon gaat de opvang van toekomende militairen verder.

Kasteel Bloemenoord te Sint-Michiels, oorlogskantonnement 61Li.

Staf/61Li
Het Groot Hoofdkwartier (GHK) beslist dat rekruten van de klas ’40 naar Frankrijk zullen worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. De Staf van het 61Li ontvangt op 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van het 4VOC om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want na de evacuatie van het Bataljon Versterking naar Frankrijk, kon het niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten 11Li, 20Li en 41Li terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse Leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht [1]. Het bevel om de Versterkings- en Opleidingsregimenten naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want op 13 mei steken de Duitsers rond 16u00 de Maas over te Sedan en beginnen hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

Het 61Li verblijft nog steeds te Sint-Michiels.

Staf/61Li
De kantonnementen te Sint-Michiels worden na aankomst van enkele eenheden van het Franse 7de Leger enigszins herschikt.

Staf/61Li
Het regiment brengt de dag door te Sint-Michiels. Er worden enkele luchtafweerposten uitgezet na de overvlucht van een vijandelijk toestel. Het 61Li verlaat aan het eind van de dag zijn kantonnementen te Sint-Michiels en zal naar Frankrijk vertrekken van uit het station Brugge-Zeehaven (Zeebrugge). De manschappen verlaten Sint-Michiels tijdens de vooravond leggen in de duisternis van de eerste helft van de nacht van 15 op 16 mei de verplaatsing naar de instapplaats af. De tocht is ongeveer 12 Km lang en wordt te voet afgelegd. Na aankomst in het station Brugge Zeehaven dient gewacht te worden op twee treinstellen die het regiment naar Zuid-Frankrijk zullen overbrengen. Er worden enkele wachtposten uitgezet. De manschappen brengen de nacht onder de open hemel door. De nachtrust wordt verstoord door aanhoudende alarmmeldingen.

Staf/61Li
Het regiment stijgt in te Zeebrugge en vertrekt naar Frankrijk, één dag later dan het 57Li dat de vorige dag omstreeks 19u30 vertrok.

I/61Li
Het Iste Bataljon Instructie onder leiding van Kapitein-commandant Cogels verlaat Brugge Zeehaven rondom 08u30 met als eerste bestemming Torhout. De tocht gaat vervolgens naar Diksmuide en Veurne tot in Adinkerke. Hier worden de grensformaliteiten vervuld en rond 21u00 is het bataljon op Frans grondgebied. Net voor middernacht kan de trein het rangeerstation van Duinkerke binnenrijden. Hier wordt halt gehouden voor de nacht.

II/61Li
De staf en het IIde Bataljon Versterking onder leiding van Majoor Van Reyn vertrekken om 11u30 richting Lichtervelde en Kortrijk. Dit bataljon zal een andere route volgen en zal via spoorlijn 75 te Moeskroen de Belgisch-Franse grens oversteken.

I/61Li in Frankrijk
Na een lang oponthoud te Duinkerke, vertrekt de trein tijdens de ochtend richting Calais. Het I/61 rijdt verder via Boulogne, Etaples, Noyelles en Abbeville. Hier wordt de Somme overgestoken. Het bataljon ontsnapt zo aan de Duitse omsingeling van de geallieerde legers in het noorden. De rit gaat verder richting Aumale en vervolgens zet het bataljon koers naar Abancourt.

II/61Li in Frankrijk
Het bataljon passeert Moeskroen rond 05u00, steekt de grens over en rijdt verder naar Tourcoing en Saint-Omer. Vervolgens bereikt ook dit treinstel de spoorlijn langsheen de Atlantische kust om zo de zelfde reisroute te volgen als het Iste Bataljon Instructie. De beide treinstellen zullen op enkele uren van elkaar rijden.

I/61Li in Frankrijk
Het Iste Bataljon Instructie zet zijn tocht naar het zuiden verder. De trein passeert Laval en Rennes.

II/61Li in Frankrijk
De trein bereikt Sotteville-lès-Rouen en Oissel.

I/61Li in Frankrijk
Het bataljon bereikt de stad Nantes rondom 10u00. Hier wordt enkele uren halt gehouden om de manschappen te herbevoorraden. Vervolgens gaat de rit verder via Allameon, La Rochelle en Rochefort. Het treinstel rijdt uiteindelijk Bordeaux binnen en het bataljon brengt hier de nacht door.

II/61Li in Frankrijk
Het bataljon rijdt via Vitre en Rennes tot Nantes.

Het 4VOC installeert zich rond L’Isle-Jourdain ten westen van Toulouse.

I/61Li in Frankrijk
Na Bordeaux verlaten te hebben, sporen de manschappen via Langon en Marmande langsheen de oever van de Garonne naar Toulouse om uiteindelijk op hun eindbestemming, te L’Isle-Jourdain in het departement van de Gers, aan te komen. De trein komt pas aan het eind van de dag aan en de militairen brengen de nacht van 20 op 21 mei door in de wagons.

II/61Li in Frankrijk
Het IIde Bataljon volgt op enkele honderden kilometers en bereikt om 16u20 de stad Bordeaux.

Kantonnementen van het 4VOC ten zuidwesten van L’Isle Jourdain.

Staf/61Li in Frankrijk
Het regiment neemt de volgende kantonnementen in:

 • Staf, Compagnie Depot en Algemene Diensten, 4de Compagnie: Marestaing
 • 1ste, 2de en 3de Compagnies: Endoufielle
 • Staf/IIde bataljon, 8ste en 9de Compagnies: Castillon-Savès
 • 5de en 6de Compagnies: Cazaux-Savès
 • 7de Compagnie: Labastide-Savès

I/61Li in Frankrijk
Het bataljon start met het uitladen van zijn bagage in het station van L’Isle Jourdain. Vervolgens vertrekken de compagnies naar hun nieuwe kantonnementen op zo’m 10Km van het station.

II/61Li in Frankrijk
Ook dit bataljon komt op zijn bestemming aan en rijdt om 17u00 het station van L’Isle-Jourdain binnen.

Militairen van het 61Li te Endoufielle.

Staf/61Li in Frankrijk
Na de relatief probleemloze evacuatie naar Zuid-Frankrijk gaat het regiment verder met het installeren van de manschappen. De meeste manschappen blijven zonder opdracht in hun nieuwe kantonnementen en verkennen de dorpjes waar ze verblijven.

I/61Li in Frankrijk
Bij het Iste Bataljon Instructie wordt de opleiding hervat. De manschappen krijgen tijdens de voormiddag opnieuw onderricht.

Staf/61Li in Frankrijk
De opleiding gaat met mondjesmaat verder. Elke dag worden enkele uren aan het onderricht besteed. De manschappen worden echter vooral met rust gelaten en vervelen zich door het vele nietsdoen.

Staf/61Li in Frankrijk
Rien à Signaler

Staf/61Li in Frankrijk
Het commando van het 4VOC heeft zich inmiddels te L’Isle-Jourdain geïnstalleerd en ook de andere regimenten van het 4VOC kantonneren in de buurt. Het ganse 4VOC is er in geslaagd om zo’n 7.200 militairen te evacueren, waarvan ongeveer 3.200 jonge rekruten van de klas 40. Zo goed als alle militairen die op 15 mei op het appel aanwezig waren, zijn veilig overgebracht naar Frankrijk wat het 4VOC één der meest volledige groeperingen binnen de versterkings- en opleidingscentra maakt. Het inwonertal van L’Isle-Jourdain bedroeg toen een 4.000 tal inwoners. Het effect van de Belgische inwijking in deze dunbevolkte streek is niet gering.

De eenheden van het 4VOC bevinden zich op 26 mei in volgende locaties:

 • Staf 4VOC en onafhankelijke compagnies: L’Isle-Jourdain
 • 57Li: L’Isle-Jourdain
 • 61Li: Marestain, Endoufielle, Castillon-Savès, Cazeaux-Savès en Labastide-Savès
 • 64Li: Samatan, Lombez, Cazeaux-Savès en Labastide-Savès

I/61Li in Frankrijk
Het Iste Bataljon Instructie dient een belangrijk deel van zijn bewapening af te staan. Onder meer de 2de Compagnie wordt ontwapend.

Staf/61Li in Frankrijk
Het regiment verneemt al snel het nieuws van de overgave in Vlaanderen. Ook bij het 61Li komt het hierdoor tot spanningen tussen de militairen en de plaatselijke bevolking, die de Belgen verwijt veel te snel opgegeven te hebben.

4 juni 1940

Staf/61Li in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier, is deels ingegaan op een Frans verzoek om 20.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken. Op 4 juni wordt aan het 3VOC en het 4VOC, beiden onder bevel van Generaal-majoor Collinet, gevraagd om initieel twee Versterkingsbataljons (II/51Li van 3VOC en II/64Li van 4VOC) om te vormen tot twee werkbataljons met elk vier compagnies van 250 militairen. Het 61Li wordt niet gesolliciteerd om de leiding te nemen van een werkbataljon maar moet het II/51Li versterken met twee compagnies.

6 juni 1940.

Staf/61Li in Frankrijk
Op 6 juni vragen de Fransen nog eens 20.000 militairen extra om veldwerken uit te voeren. 16.000 hiervan dienen aangeduid te worden door het HK/TRI. Het HK/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten. De drie Bataljons Instructie van 4VOC worden nu opgevorderd. De Staf/64Li krijgt de opdracht om zijn Iste Bataljon Instructie om te vormen tot een werkbataljon.

I/61Li in Frankrijk
Op 06 juni krijgt het Iste Bataljon Instructie opdracht om een werkbataljon met vier compagnies van 200 man samen te stellen. Kapitein-commandant Cogels slaagt erin om 800 man te mobiliseren en vertrekt op 9 juni tezamen met het I/64Li van Kapitein-commandant Desmadryl vanuit het station van L’Isle-Jourdain richting Vaugirard in Parijs. Via Bordeaux, Angoulême, Poitiers en Tours bereiken ze op 10 mei tegen 20u45 Bièvres ten zuiden van Parijs. In Bièvres moet iedereen uitstappen en pas omstreeks 23u00 kunnen de twee werkbataljons terug instijgen en verder trekken naar Vaugirard waar ze vroeg in de ochtend van 11 juni toekomen. Iets later komen ook II/52Li en II/7ChA in Vaugirard toe. De lokale Franse plaatscommandant was niet op de hoogte van de komst van de Belgen en heeft bijgevolg geen opdracht voor de Belgische werkbataljons. De trein wordt teruggestuurd naar Bièvres waar het bataljon uitstijgt en een kantonnementplaats opzoekt. Cdt Desmadryl brengt het 4VOC op de hoogte van de toestand terwijl Cdt Cogels contact opneemt met verschillende Franse hoofdkwartieren. Iets later komen ook II/52Li en II/7ChA in Bièvres toe. De vier bataljons I/61Li, I/64, II/52 en II/7ChA kantonneren in Bièvres gedurende 11 en 12 juni.

Detachement Lt Van Grunderbeek van II/61Li in Frankrijk
Het II/61Li stelt twee compagnies van 250 man samen ter versterking van II/51Li. De twee compagnies onder leiding van Lt Van Grunderbeek vertrekken te voet naar het kantonnement van II/51Li in Montaigut-sur-Save ten noordoosten van L’Isle-Jourdain en integreert in het werkbataljon van Cdt Galasse.

Detachement Lt Van Grunderbeek van II/61Li in Frankrijk
De 10 juni omstreeks 19u30 bereikt de trein van het gemengde bataljon Bussy-Lettrée (Marne) op ongeveer 25 km van Châlons-sur-Marne. De trein wordt gestopt omdat het spoor vernield is door Duitse luchtbombardementen. De manschappen blijven overnachten in de trein maar worden de volgende ochtend om 03u00 gewekt en moeten inderhaast de trein ontruimen. Een munitietrein is net toegekomen en tot stilstand gebracht achter de trein van de Belgen. Vanwege het ontploffingsgevaar in geval van een nieuw luchtbombardement moeten de mannen van het werkbataljon zich verspreiden in de nabijgelegen bossen. Terwijl de mannen zich nog in de bossen rond Bussy bevinden vertrekt hun trein met hun bagage en hun reserve levensmiddelen naar een ongekende bestemming. Achtergebleven zonder drinken en eten geeft Cdt Galasse het bevel om zich per compagnie te verplaatsen naar de dichtst bijgelegen grote stad, Troyes, een 60 tal km meer naar het zuiden. Eén compagnie slaagt erin zich te bevoorraden in het kamp van Mailly een andere kan in Sommesous, een 10 km ten zuiden van Bussy al een trein nemen naar Troyes. Op 14 juni op de terugweg naar Troyes doet zich te Voué een niet nader beschreven incident voor waarbij de Luitenant Mancel en de Soldaten Fiddelaers en Schreurs omkomen. In Troyes komen alle compagnies terug samen maar verder reizen per spoor blijkt onmogelijk. De terugtocht wordt gedurende 13 en 14 juni te voet voortgezet langs wegen die volgepropt zitten met Franse vluchtelingen en militairen. Cdt Galasse slaagt erin om met 754 van de oorspronkelijk 1.000 vertrokken militairen de streek van Toulouse terug te vervoegen.

12 juni 1940

Bièvres waar het Detachement van Lt Capelle samen met I/64Li ontscheepte.

I/61Li in Frankrijk
Op 12 juni krijgen I/61Li en I/64/Li opdracht om zich te voet naar Neauphle-le-Château (30 km west van Versaille) te begeven in twee etappes. Ze vertrekken ’s morgens op 13 juni en wanneer ze ’s avonds de eerste halteplaats, de kazerne van Saint-Cyr-L’Ecole, bereiken is deze al ontruimd. De twee bataljons krijgen bevel om op hun stappen terug te keren. De Duitsers hebben in tussentijd de Seine reeds bereikt en bezetten Parijs. De 13de juni wordt om 22u00 reeds afgemarcheerd richting Chevreuse en Dourdan. In kleine groepen wordt vervolgens de terugtocht naar L’Isle-Jourdain aangevat waar ze de 17 juni toekomen. Slechts 350 van de 800 manschappen van het werkbataljon van I/61Li slagen erin hun regiment terug te vervoegen.

17 juni 1940

Staf/61Li in Frankrijk
Het uitsturen van de werkbataljons was slecht voorbereid en de uitvoering van de opdracht liep volledig in het honderd. Het Franse leger was niet in staat de Duitse stormloop te stuiten en al snel moesten de werkbataljons teruggestuurd worden. Daarenboven werd op 17 juni de Franse capitulatie aangekondigd. De terugkeer van de werkbataljons van het 61Li verliep niet van een leien dakje. Een groot gedeelte van de manschappen werd gevangen genomen en de rest keerde in kleine groepjes terug. Uiteindelijk kan het 61Li zijn compagnies opnieuw samenbrengen in de dorpen rondom L’Isle-Jourdain vanaf 25 juni. De compagnies van het Iste bataljon zijn door het avontuur gedecimeerd: bij de 2de compagnie worden nog zo’n 40 van de 200 militairen geteld.

5 juli 1940

Staf/61Li in Frankrijk
Op 5 juli wordt het 64Li ontbonden en de restanten van II/64Li worden naar het 61Li overgeheveld.

Na de val van Frankrijk, is het Belgische leger volledig doelloos komen te zitten. Terwijl het oppercommando samen met de nieuwe bezetter werkt aan een plan om het leger te repatriëren, vervelen de militairen zich dood. Uiteindelijk keert het regiment tijdens de tweede helft van augustus naar ons land terug. De meeste militairen worden naar huis gestuurd.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendBORTELSFrederic, R.SdtMil13.02.1921Dour04.06.1940Berck-Plage (F)Overleden aan verwondingen in Hospitaalcentrum Berck-Plage
OnbekendDUABernard, W.M.SdtMil3525.01.1915Kallo02.08.1940Purpan (F)Overleden aan verwondingen
OnbekendFIDDELAERSLambert, J.SdtMil26.02.1912Kinrooi14.06.1940Voué (F)
5/IIMANCELHenriLtRes13.09.1911Vilvoorde14.06.1940Voué (F)
OnbekendSCHAMPSRenéSdtMil17.11.1905Wannegem-Lede14.09.1940Toulouse (F)
OnbekendSCHREURSPieter, J.SdtMil04.04.1911Bree14.06.1940Voué (F)
1/IWITTEVROUWPetrus, MauriceSdtMil4023.11.1919Scherpenheuvel18.06.1940Donzenac (F)

Bibliografie en Bronnen

 1. Ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens was er geen aansluiting met het Nederlands verdedigingsdispositief. De Nederlanders hadden zich opgesteld ten noorden van de Rijn waardoor er een gapende opening ontstond tussen de Belgische en Nederlandse verdedigingslinies. Dit werd reeds in november opgemerkt door de Franse Generaal Gamelin die een plan liet uitwerken om het 7(FRA)Leger in te zetten tussen de stellingen van de Belgen en de Nederlanders. In zijn order N° 5 van 20 maart 1940 bevestigt Generaal Giraud, commandant van het 7(FRA)Leger, dat zijn eenheid in staat moet zijn om “tout en conservant ses anciennes missions, qui passent à l’arrière plan, a reçu une mission nouvelle d’une importance capitale qui consiste à assurer la liaison entre les armées belge et hollandaise dans la région Nord-Est d’Anvers“. Generaal Giraud beschikt hiervoor over twee legerkorpsen en een “Division Légère Mécanique“, alles tesamen het equivalent van 8 divisies. “L’Armée Giraud en Hollande (1939-1940)”, door Lerecouvreux, Nouveaux Editions Latines, Paris, 1956. [Partieel On Line beschikbaar][Laatst geraadpleegd 22 juli 2019]. Zowel de manschappen als de voertuigen van de Franse eenheden werden per spoor gebracht tot Oost-Vlaanderen. Van hieruit zetten ze hun opmars naar Breda langs de weg verder. De lege treinen van de Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) bleven achter in de stations van Oost-Vlaanderen en moesten hoe dan ook terugkeren naar Frankrijk. Van die treinen maakten de eenheden van de Versterkings- en Opleidingstroepen gebruik om zich naar Zuid-Frankrijk te verplaatsen.
 2. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940, Bastenaken: Schmitz.
 3. Synthèse TRI, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie