28ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Type Infanterieregiment van de eerste reserve
Ontdubbeld van 6de Linieregiment
Taalstelsel Nederlandstalig
Onderdeel van 2de Infanteriedivisie
Bevelhebber Kolonel SBH Fernand Demart
Adjudant-majoor Kapitein-commandant Charles Van Heck
Standplaats Versterkte Positie Luik
PFLII Lijn
Ondersector Boncelles-Chaudfontaine
Samenstelling I Bataljon (Majoor Robert De Vijlder) 1ste Compagnie Fuseliers (Lt M. Verhasselt)
2de Compagnie Fuseliers (Lt K. Oorts)
3de Compagnie Fuseliers (Lt E. Van Nuffel)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Gaëtan Pulinckx)
  II Bataljon (Majoor Marc Wautier) 5de Compagnie Fuseliers (Lt L. Van Hoof)
6de Compagnie Fuseliers (Lt P. Dewallens)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt Julien Benoey)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt A. Heylen)
  III Bataljon (Majoor Jean De Wever) 9ste Compagnie Fuseliers (Lt N. Baeten)
10de Compagnie Fuseliers (Lt A. Top)
11de Compagnie Fuseliers (Lt R. De Vos)
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt L. Peeters)
  IV Bataljon (Luitenant-kolonel Alfred Lebrun) 13de Compagnie Mitrailleurs (Lt G. Dierckx)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt L. Driesen)
15de Compagnie Mortieren M76 (Lt J. Van Baelen)
  Stafcompagnie (Luitenant W. Vereecke)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Luitenant G. Kerkhofs)
Peloton Verkenners (Onderluitenant Paul Poisson)

Tijdens de mobilisatie

Staf/28Li
Het 28ste Linieregiment (28Li) ontstaat op 1 september 1939 bij de afkondiging van Fase C van het mobilisatieplan als ontdubbelingsregiment van het 6Li. Het regiment wordt te Lint gemobiliseerd en vertrekt op 3 september uit het station van Kontich naar zijn oorlogskantonnement te Buizigen en Woutersbrakel. Aan het eind van de maand september wordt het 28Li naar het Albertkanaal verplaatst en wordt ingekwartierd te Olen en Noorderwijk. Op 30 maart 1940 vertrekt het regiment naar Leopoldsburg voor een kampperiode van 10 dagen. Vervolgens keert het 28Li terug naar de lijn Halle-Ninove-Waver en installeert zich opnieuw te Woutersbrakel.

Het regiment vertrekt op 24 april naar de Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL). De Versterkte Positie Luik bestaat uit vier linies waarvan de tweede linie, (de PFLII) ongeveer 28Km lang is en loopt van Barchon tot Boncelles. Deze linie omvat de vernieuwde forten van Barchon, Evegnée, Fléron, Chaudfontaine, Embourg en Boncelles aangevuld met 61 betonnen bunkers in twee echelons en zal bezet worden door de 2Div in het zuiden en de 3Div in het noorden. Het 28Li wordt ontplooid in de noordelijke ondersector van de 2Div (ondersector Chaudfontaine) en krijgt als buren het 25Li (behorende tot de 3Div) op links en het 6Li op rechts. De ondersector loopt van Chaudfontaine (exclusief) tot Boncelles (exclusief).

Staf/28Li
De commandopost van het 28Li is geïnstalleerd in een woning aan de Rue Vaudrée 139 te Angleur.

I/28Li
Het Iste Bataljon (I/28Li) bezet het tweede echelon en ontplooit zijn compagnies van de terril van de Cockerill fabriek (1Cie) over het Bois de Saint-Jean (2Cie) en Sart-Tilman (3Cie) tot aan de oever van de Ourthe. De commandopost bevindt zich te Sart-Tilman. Een aantal detachementen zijn afgedeeld: een peloton van de 3Cie wordt opgesteld te Chenée, een ploeg FM30 van de 2Cie bezet bunker BE8 te Tilff, een sectie mitrailleurs van de 4Cie bezet een stelling te “Sur-le-Mont” die uitkijkt over de brug over de Ourthe en een peloton mitrailleurs van de 4Cie tenslotte wordt uitgestuurd naar de brug over de Maas te Renory.

II/28Li
Het IIde Bataljon (II/28Li) bemant het rechtse kwartier van het eerste echelon tussen Boncelles en de Ourthe. De commandopost staat in het dorp van Boncelles.

III/28Li
Het IIIde Bataljon (III/28Li) bemant het linkse kwartier van het eerste echelon tussen de Ourthe en de Vesder en heeft zijn commandopost ten oosten van de Luikse voorstad Embourg. Het bataljon krijgt een peloton Mortieren Van Deuren MVD-70 onder leiding van Luitenant Makar toegewezen.

Pl Vkr/28Li
Het Peloton Verkenners (Pl Vkr/28Li) van OLt Poisson wordt net als het Wielrijderseskadron 2Div en de andere verkenningspelotons van de infanterieregimenten van de 2Div tijdelijk onder bevel gesteld van het 1ste Regiment Lansiers (1L) om ingezet te worden aan de oostgrens. De verkenners dienen samen met de dekkingstroepen een reeks Alarmposten (Postes d’Alerte – oftewel PA) te bezetten aan de Belgisch-Duitse grens. Deze PA zijn bemand met een ploeg van 3 à 4 man met een kaderlid. Bij grensoverschrijding door vijandelijke eenheden dienen deze per radio of telefoon het “Vooruitgeschoven Inlichtingscentrum” te Trois Ponts te verwittigen. Na het doorgeven van de inlichtingen dienen zij zich naar het westen terug te plooien. Tijdens de nacht van 9 op 10 mei levert het Pl Vkr/28Li het wachtdetachement voor PA32 te Honsfeld en te Losheimersgraben bewaakt een ploeg van het peloton verkenners 28Li ook nog een ontsporingspost op de spoorlijn 45A.

Staf/28Li
Om 01u00 wordt het alarm gegeven en zo’n drie uur later is iedereen is op zijn post. Gedurende de dag is iedereen bezig met het verbeteren van de stellingen. Friese en Spaanse ruiters worden gemonteerd en voor de loopgrachten opgesteld. Er worden vernielingen en wegversperringen uitgevoerd met uitzondering van de “Route du Condroz” waarlangs de bevriende eenheden uit de Ardennen moeten binnenkomen. Ondertussen wordt de stad Luik overvlogen door dichte formaties van de Luftwaffe.

Kolonel SBH Fernand Demart.

Het 1ste Regiment Lansiers trekt zich terug van de Vooruitgeschoven Stelling op de Ourthe en stuurt zijn laatste eenheden rond 14u00 over de brug van Tilff. De genie blaast het kunstwerk op rond 14u30. Het 28Li kan nu de laatste wegvernielingen in zijn ondersector uitvoeren.

In de loop van de dag zijn de Duitsers ten noorden van Luik het Albertkanaal overgestoken en de 7de Infanteriedivisie met het 2Gr, 2C en 18Li is er volledig uit elkaar geslagen. Een omsingeling van de Versterkte Positie Luik vanuit het noorden is dan ook een reëel gevaar geworden. Het uitstellen van een evacuatie zou het verlies van het ganse IIIde Legerkorps kunnen betekenen, en dat risico wil de legerleiding niet nemen. Daarom vaardigt het Groot Hoofdkwartier van ons leger om 20u00 het bevel uit om de Versterkte Positie Luik op te geven. Het IIIde Legerkorps trekt de 3de Infanteriedivisie terug naar de linkeroever van de Maas, terwijl de 2de Infanteriedivisie, en dus ook het 28Li, naar de K.W. Stelling zal gestuurd worden. De manschappen zullen met autobussen en vrachtwagens vervoerd worden. De paardengespannen zullen op de trein geplaatst worden en de artillerie van de divisies zal in vier etappes langs de baan naar het westen moeten reizen.

Vanaf 22u30 verlaten de troepen hun stellingen. Het regiment dient zijn IIde bataljon te Luik achter te laten en stuurt alle andere eenheden naar hun verzamelpunten. Het materieel wordt op de trein geladen in de stations van Tilleur, Jemeppes-sur-Meuse en Hollogne-aux-Pierres. Luitenant Willems van de 3de Compagnie krijgt de opdracht om de baan tussen Angleur en Tilff op te blazen en vertrekt met een vernielingsdetachement.

II/28Li in versterking van de Groepering Paret
Het IIde Bataljon wordt toegevoegd aan de zopas opgerichte Groepering Paret, een tijdelijke formatie die de langsheen de Ourthe zal post vatten om de aftocht van de 3de Infanteriedivisie en het IIIde Legerkorps naar Namen te dekken. Generaal-majoor Paret, commandant van de infanterie van de 2Div, dient zijn troepen op te stellen langsheen de westelijke oever van de Ourthe, tussen de samenvloeiing met de Maas en het dorp Comblain-au-Pont.

Pl Vkr/28Li
Om 03u15 zijn de de verkenningspelotons van het 28ste en 6de Linieregiment gehergroepeerd in de school te Bullange. De verkenners hebben er een eerste keer contact met vijandelijke cavaleristen. Vanaf 04u00 worden de eerste vernielingen uitgevoerd te Losheimsgraben. Om 05u00 hebben de verkenners te Bullange opnieuw contact met de vijand. Het dorp wordt verlaten na de telefooncentrale en benzinestation vernield te hebben. Tijdens de aftocht dient omstreeks 06u30 Luitenant Poisson het kruispunt van Butgenbach te bezetten om de terugtocht te dekken en de spoorwegbrug te vernielen. Een verkenningspatrouille van Wachtmeester Légipont van het 1L zal even later echter vaststellen dat het kruispunt onbezet is en de spoorwegbrug niet vernield is.

Een officier en manschappen van het 28Li tijdens de mobilisatie (foto Ben De Staercke).

Staf/28Li
Het gros van het regiment wordt nog tijdens de nacht van 10 op 11 mei ingescheept voor het transport naar de K.W. Stelling. De paardenwagens en het materiaal gaan de trein op. De manschappen zullen in opgeëiste vrachtwagens afreizen.

I/28Li
Het I/28Li verzamelt om 03u00 aan de Maasbrug van Fragnée en stuurt zijn materieel en paardengerei door naar het station van Tilleur. De trein met al het materieel en de voertuigen vertrekt reeds 06u00. De manschappen zelf marcheren naar het instappunt te Jemappe en vertrekken in de nodige vrachtwagens en autobussen vanaf 11u00. De colonnes worden onderweg gebombardeerd en zeven vrachtwagens gaan verloren op de tocht door Limburg en Brabant. Rondom 13u00 komt het Iste Bataljon aan in het station Duffel. Omstreeks 16u00 steekt het bataljon de vaart Leuven-Mechelen over om te 17u00 aan te komen in Boortmeerbeek.

Het I/28Li is nog maar net ingekwartierd wanneer om 21u55 het bevel toekomt om per vrachtwagen naar het Fort van Breendonk te vertrekken.

III/28Li
De manschappen van het IIIde Bataljon worden eveneens opgeladen in bussen en vrachtwagens te Jemeppe-sur-Meuse. Het materieel gaat de trein op te Tilleur. De autocolonne vertrekt te 10u15 en verlaat Luik via Angleur om vervolgens over Landen, Waremme, Tienen, Lincent en Leuven tot in Boortmeerbeek te rijden. Te Lincent worden ook deze colonne gegrepen door de Luftwaffe. Het bataljon komt aan te Kampenhout-Sas en marcheert van daaruit naar Boortmeerbeek.

Materieeltrein I/28Li en III/28Li
Met de materieeltrein van de bataljons loopt de verplaatsing fout wanneer het konvooi in het station van Tienen door vijandelijke vliegtuigen aangevallen wordt. Hierbij sneuvelen de Soldaten Braspenning, Lootens, Van Uytvanck en Vercauteren. Er gaan ook nog 7 paardenwagens, 1 veldkeuken en 11 paarden verloren.

II/28Li in versterking van de Groepering Paret
Het II Bataljon staat nog steeds onder bevel van de Groepering Paret die de aftocht van de 3de Infanteriedivisie en het IIIde Legerkorps naar Namen dekt. Het bataljon krijgt het meest noordelijke kwartier toegewezen en ontplooit zijn compagnies van de samenvloeiing van de Maas en Ourthe in het noorden tot aan oever van de Ourthe ter hoogte van Sart-Tilman. Het bataljon blijft de ganse dag ter plekke en krijgt om 20u00 het bevel om Luik te verlaten en de aftocht van de 3de Infanteriedivisie te vervoegen. Het bataljon wacht aan de brug van Ougrée tot na de doortocht van de troepen van het 4de Regiment Karabiniers-Cyclisten en marcheert vervolgens naar het zuidwesten. Het bataljon heeft geen contact meer met het 28Li.

Detachement Willems
Om 09u00 voert het detachement Willems de aangeduide vernielingen uit op de baan Angleur-Tilff. De mannen van Willems verliezen hierbij het contact met hun eenheid en zullen pas op 20 mei het 28Li opnieuw bereiken.

Manschappen van het 28Li en 2A gefotografeerd op 31 maart 1940 in het Kamp van Beverlo.

Staf, 14Cie, Pl Vkr/28Li
De ontplooiing van de Belgische troepen op de K.W. Stelling is nu in volle gang. Tussen Lier en Rijmenam staat het IIde legerkorps opgesteld met de 6de divisie en de 11de divisie aan het front en de 9de divisie in reserve. Tussen Rijmenam en Leuven ligt het VIde legerkorps met de 2de divisie en de 5de divisie in eerste lijn en de 10de divisie in reserve. De grens tussen de beide korpsen loopt langs de noordrand van Hever, door Rijmenam tot aan de anti-tankmuur.

Door de detachering van het Iste Bataljon naar Breendonk en het IIIde Bataljon naar het 6Li en het achterblijven van het II Bataljon te Luik, is het het 28Li nu gereduceerd tot een bijzonder kleine formatie. Alleen de regimentsstaf, de 14Cie anti-tank kanonnen en het Peloton Verkenners blijven over. Dit samenraapsel wordt versterkt door een peloton van het I/6Li en krijgt de opdracht om het dorp Boortmeerbeek te versterken tot anti-tankcentrum.

I/28Li
Omstreeks 01u00 krijgt het Iste Bataljon de opdracht het Groot Hoofdkwartier te helpen beschermen tegen luchtlandingen. Na aankomst om 06u00 wordt onmiddellijk gestart met het organiseren van een reeks defensieve posities te Breendonk, Lippelo, Liezele en Puurs die vervolgens vanaf 09u00 bemand worden. Een detachement van het bataljon neemt eveneens de bescherming van de Mission Militaire Français te Ruisbroek op zich. De 3de Compagnie heeft met een peloton mitrailleurs stelling genomen in het infanteriesteunpunt van het Fort van Liezele terwijl de 2de Compagnie in de omgeving Lippelo en Puurs de wacht optrekt.

III/28Li
Het III/28Li wordt aan het regiment onttrokken en toegevoegd aan het 6Li ter vervanging van het te Luik achtergebleven I/6Li. De regimentscommandant van het 6Li stelt het III/28Li op in tweede linie van het dispositief van 6Li. Voor verder verloop van de krijgsverrichtingen van III/28Li zie de gebeurtenissen bij het 6Li.

II/28Li in versterking van de Groepering Paret
Het bataljon marcheert richting Namen en kan rond 14u00 de rivier de Méhagne oversteken via de brug van Bas-Oha. Onder bescherming van de Franse troepen die langsheen de rivier post gevat hebben, kan enkele uren gerust worden. Om 23u00 wordt de mars hervat. Het bataljon zet koers naar Hingeon.

Opstelling van de 2Div in de Sector Haacht – Keerbergen op de K.W. Stelling.

Staf, 14Cie, Pl Vkr/28Li
De kern van het regiment werkt die dag aan de versteviging van zijn nieuwe posities aan de K.W. Stelling te Boortmeerbeek. Kolonel Demart laat die dag ook de burgerbevolking van Boortmeerbeek evacueren. De meeste inwoners waren op dat ogenblik echter al gevlucht. De burgemeester en de gemeentesecretaris nemen de inhoud van de gemeentekas mee. De veldwachter wil ter plekke blijven om plunderingen te voorkomen, maar wordt door de militairen ook de deur gewezen. Diezelfde dag vertrekt Luitenant Van Audenhove en Luitenant Peeters met een ploeg vrijwilligers naar Tienen in de hoop de vernielde wagons van de materieeltrein van I/28Li en II/28Li terug te vinden en nog enig materieel te kunnen recupereren. De raid lukt en tijdens de ochtend van 14 zal het detachement opnieuw aankomen te Boortmeerbeek met enkele paardenkarren, veldkeukens en caissons die te Tienen teruggevonden werden.

I/28Li
Het bataljon bewaakt nog steeds het Groot Hoofdkwartier. Net na 01u00 loopt een melding binnen dat men in de omgeving valschermspringers zou opgemerkt hebben. Het blijkt echter al snel om loos alarm te gaan. Omstreeks 18u30 komt het bevel toe om een peloton door te sturen naar Londerzeel om de commandopost van Generaal Champlon te beschermen. Na het vallen van de duisternis ontstaat rondom 22u00 er een hevige uitbarsting van geweervuur nabij het Fort van Breendonk. Paniek breekt uit in de rangen wanneer de manschappen van de 4de Compagnie Duitse parachutisten menen gezien te hebben.

III/28Li
Dit bataljon is aangehecht bij 6Li. De commandopost van het bataljon staat opgesteld te Rijmenam.

II/28Li in versterking van Groepering Paret
De colonne bereikt Hingeon rondom 05u00 en houdt hier halt. Het bataljon ondergaat even voor het middaguur een zware luchtaanval waarbij heel wat materieel verloren gaat. Maar liefst 3 veldkeukens en 6 paardenwagens moeten worden achtergelaten. Onder druk van de nu terugtrekkende Franse troepen ziet het bataljon zich genoodzaakt om de scene van de aanval zo snel mogelijk te verlaten en via Champion, Saint-Servais, Belgrade en Flawinne langsheen de noordrand van de Versterkte Positie Namen tot in Franière te trekken. Hier kan rond 21u00 eindelijk halt gehouden worden.

Staf, 14Cie, Pl Vkr/28Li
De kern van het 28Li bevindt zich nog steeds te Boortmeerbeek. Het detachement in steun gekregen van het 6Li verlaat het dorp en keert terug naar zijn regiment.

I/28Li
Het I/28Li blijft verantwoordelijk voor de beveiliging van het Groot Hoofdkwartier.

III/28Li
Aangehecht bij 6Li.

II/28Li in versterking van Groepering Paret
Het bataljon blijft de ganse dag te Franière. Om 20u45 vertrekt de colonne richting Binche. Via Tamines en Gilly wordt Charleroi bereikt waarna het II/28Li verder marcheert naar Fontaine-l’-Evèque.

Staf, 14Cie, Pl Vkr/28Li
De kern van het 28Li bevindt zich nog steeds te Boortmeerbeek.

I/28Li
Het I/28Li beëindigt zijn bewakingsopdracht. Om 11u00 komt het bevel om zich terug aan te sluiten bij de rest van het regiment aan de K.W. Stelling. Om 16u30 vertrekt het bataljon te voet naar Boortmeerbeek waar ze rond middernacht toekomen. Het bataljon neemt vier compagniesteunpunten in rond de anti-tankstelling van Boortmeertbeek.

III/28Li
Aangehecht bij 6Li. Tijdens de dag komen ongeveer 270 militairen van het uit Luik teruggetrokken I/6Li toe bij het III/28Li te Rijmenam. I/ 6Li wordt ontbonden en de manschappen worden bij het III/28Li gevoegd.

II/28Li in versterking van Groepering Paret
Het bataljon marcheert het dorp Anderlues binnen rondom 08u00 en Majoor Wautier besluit dat zijn manschappen veel te vermoeid zijn om verder te trekken naar Binche. Generaal-majoor Paret wordt op de hoogte gesteld en het bataljon rust de ganse dag uit. De colonne vertrekt opnieuw om 20u30 en trekt via Binche, Nijvel, Bascoup, Faut en Bois d’Haine richting Quenast.

Staf/28Li
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat men de K.W. Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en in drie nachtelijke etappes terugtrekken naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De 2Div wordt naar het Bruggenhoofd Gent gestuurd.

Omstreeks 16u00 worden alle regimentscommandanten bij de staf van de 2de Infanteriedivisie ontboden, waar ze hun orders voor de aftocht van de K.W. Stelling vernemen en de nieuwe opdracht krijgen om zich in drie nachtelijke etappes terug te trekken naar het Bruggenhoofd Gent. Om 20u00 loopt dan ook bij de diverse eenheden van het regiment het het bevel tot de aftocht binnen. Vanaf 21u00 verlaten de eenheden hun stellingen en beginnen aan de lange mars naar het westen. De marsroute voor het 28Li loopt over Elewijt, Eppegem en Verbrande Brug naar Beigem

I/28Li
Tegen 02u40 heeft het I/28Li zich opgesteld op het derde echelon van de 2de Infanteriedivisie, ten zuiden van het dorp Boortmeerbeek. Een honderdtal manschappen van het I/6Li, die pas terugkeerden van Luik, worden aangehecht om de posities voldoende te kunnen bemannen.

III/28Li
Het III/28Li wordt door het 6Li aangeduid als onderdeel van de achterhoede van de 2de Infanteriedivisie en blijft nog een uur ter plekke.

II/28Li in versterking van Groepering Paret
Het bataljon bereikt Quenast rondom 08u00 en houdt halt. Om 20u15 gaat de colonne opnieuw de baan op. Via Silly en Ghislengien wordt naar Ghoy gemarcheerd. Het bataljon trekt dwars door de Franse en Britse legerzones en komt dan ook slechts bijzonder traag vooruit.

Staf/28Li
Na de doortocht van de 2de Infanteriedivisie worden in de tweede helft van de nacht van 16 op 17 mei de Dijlebrug te Rijmenam en de bruggen over de Vaart Leuven-Mechelen te Hever, Boortmeerbeek en Schiplaken vernield door de Belgische genie. De kop van het 28Li komt omstreeks 05u30 aan te Beigem nabij Grimbergen en houdt halt op de westelijke oever van het Kanaal van Willebroek. Ook de overige eenheden van de divisie bereiken tijdens de loop van de voormiddag de westelijke oever van het kanaal. Het 5de Linieregiment wordt omstreeks 15u00 bij verrassing aangevallen in zijn rustkantonnement te Humbeek nadat de Duitsers het Kanaal van Willebroek konden oversteken nabij de brug van ‘t Sas. Gealarmeerd door de infiltratie bij Humbeek krijgt het I/28Li de opdracht om zich onmiddellijk in een defensieve opstelling te plaatsen in Beigem om de rustkantonnement van het 28Li te beveiligen. Het 1ste Regiment Lansiers komt hen aflossen rondom 21u00.

I/28Li
Het I/28Li ontvangt een nieuw terugtrekkingsbevel rond 23u00 en moet aanstonds verder marcheren naar Wolvertem, Merchtem, Baardegem en Wieze tot op nieuwe posities rondom Gijzegem.

III/28Li
Aangehecht bij 6Li.

II/28Li in versterking van Groepering Paret
Het bataljon houdt om 07u00 halt te Ghoy, maar lang duurt de pauze niet en wanneer Britse troepen rond het middaguur in het dorp toekomen, kunnen de Belgen niet anders dan verder te trekken. Generaal-majoor Paret beveelt het bataljon om de linkeroever van de Schelde te vervoegen.

Staf/28Li
Die zelfde dat trekt de staf van het regiment via Impe, Lede en Kwatrecht gaat de tocht tot in Melle waar het 28Li onder meer de stellingen van het 2de Artillerieregiment (2A) zal gaan beschermen van 19 t.e.m. 23 mei en er deel zal uitmaken van de tweede linie van de verdedigingsgordel van het Bruggenhoofd Gent. Het Bruggenhoofd Gent (in 1940 beter bekend onder zijn Franse naam TPG – Tête de Pont Gand) werd gevormd door een bunkerlinie ten zuiden van Gent. De verdedigingslinie bestond uit 228 betonnen bunkers die in het algemeen een portaal hadden en één tot drie ruimten afgesloten door een gepantserde deur. Vier bunkers hadden nog een verdieping en 35 waren uitgerust met een stalen waarnemingskoepel. Van de te verdedigen stelling is voor de oorlog een volledig dossier met de opstelling en bezetting opgemaakt. Dit dossier evenals de sleutels van de abri’s zijn evenwel verloren gegaan en het 28Li moet zelf uitzoeken waar zich de bunkers bevinden. De Cointet en Tetraëder anti-tank hindernissen zijn nooit geplaatst en ook de draadhindernissen zijn op vele plaatsen opgeruimd door de boeren die hun vee naar de weiden moesten brengen. Het 28Li die een gedeelte van de stelling zal bemannen moet de bunkers zelf inrichten en ook de verbindingsloopgraven terug in orde brengen.

I/28Li
Het I/28Li trekt omstreeks 04u30 door Wolvertem waar het even verstrikt raakt in de paniek die onder de aanwezige Belgische troepen is uitgebroken wanneer detachementen van het Lichte Regiment van de Rijkswacht ervan overuigd zijn dat de Duitsers hen op de hielen zitten. Omstreeks 10u00 komt men toe in Gijzegem waar men kantonneert tot 19u00. Dan volgt een marsbevel om door te trekken naar Kwatrecht via Lede en Smetlede.

III/28Li
Aangehecht bij 6Li

II/28Li in versterking van de 10Div
Het bataljon marcheert door de nacht van 17 op 18 mei via Geraardsbergen, Grotenberge, Oombergen en Nederzwalm richting Zingem. De Scheldebrug van Zingem is reeds door de Britse troepen ondermijnd, maar deze houden de brug voorlopig nog open voor militair verkeer. Wanneer het II/28Li de Britse zone verlaat en de zone van het Belgische Leger binnenmarcheert worden ze ingeschakeld door de 10de Infanteriedivisie om de sector waar deze divisie zich moet opstellen te beveiligen in afwachting van de aankomst van de regimenten van deze divisie. De 5Cie van II/28Li wordt samen met enkele C47 van het eigen regiment en een peloton C47 van het 5de Regiment Jagers te Voet (5J) opgesteld bij de brug en ook bij het stroomafwaarts gelegen veer in afwachting van de aankomst van de troepen van de 10Div die aan hun laatste etappe van de aftocht van de K.W. Stelling bezig zijn. De rest van het bataljon wordt rondom 18u00 naar Heurne verplaatst.

Initiële opstelling voor de verdediging van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

Staf/28Li
De aftocht van het veldleger van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde die tijdens de nacht van 16 op 17 mei gestart is, moet op 19 mei voltooid worden. Ons VIde legerkorps heeft het bevel overgenomen over de volledige zuidoostelijke zone van het Bruggenhoofd Gent op de boog tussen Semmerzake en Kwatrecht. Er worden drie divisies ontplooid in deze zone. Van west naar oost zal de opstelling er als volgt uitzien:

 • de 5de infanteriedivisie krijgt de sector Semmerzake-Munte toegewezen
 • de 4de infanteriedivisie wordt gecentraliseerd in de sector Munte-Betsberg
 • de 2de infanteriedivisie sluit de linies af door inname van de sector Betsberg-Kwatrecht

De 2de Infanteriedivisie neemt met zijn 5de Linie posities in tussen de Schelde te Kwatrecht en Gijzenzele. Vanaf Gijzenzele tot Betsberg neemt het 6de Linie over. Het 28de Linie gaat in reserve achter de beide regimenten.

I/28Li
Het I/28Li komt omstreeks 03u00 toe in Melle waar ze even als versterking ter beschikking gesteld worden van de Ardeense Jagers van het 1ChA. Het I/28 graaft zich in vanaf 07u30. Om 12u00 vertrekt het bataljon naar de positie Lemberge-Keutelhoek waar het regiment opnieuw vervoegd wordt.

III/28Li
Aangehecht bij 6Li

II/28Li in versterking van de 10Div
Het bataljon bevindt zich te Heurne en wordt rond 03u00 door het IIde Bataljon van het 6de Regiment Jagers te Voet afgelost op het derde echelon van de sector van de 10de Infanteriedivisie. Aan het eind van de dag vindt de 5Cie die de Scheldeoever te Zingem verlaten heeft opnieuw aansluiting bij het bataljon te Heurne. Het ganse bataljon marcheert vervolgens vanaf 23u00 richting Zwijnaarde met als opdracht zich opnieuw bij de de rest van het 28Li te voegen.

De 2Div in het Bruggenhoofd Gent. Het 5Li staat opgesteld tussen de Schelde en 6Li dat de rechter ondersector bezet.

Staf/28Li
De Duitsers bereiken het Bruggenhoofd Gent en maken nabij Kwatrecht contact met ons 5Li. Om 12u30 loopt het bevel binnen bij het I/28Li om 2 compagnies fuseliers en 2 pelotons mitrailleurs ter beschikking te stellen van het III/5Li voor een tegenaanval. De eerste en derde compagnie worden ingezet. Om 15u00 beslist men ook de 2de Compagnie naar voor te sturen. De tegenaanval zal de Duitse opmars even tegen kunnen houden. Eveneens om 15u00 wordt de 3de Compagnie zwaar gebombardeerd waarbij talrijke verliezen worden geleden en enkele groepjes soldaten vluchten uit de eenheid.

II/28Li
Het bataljon bereikt Zwijnaarde rondom 01u30 maar vindt hier geen spoor van de 2de Infanteriedivisie. Na enig zoekwerk vindt Majoor Wautier het hoofdkwartier van zijn divisie terug in het Kasteel Lammens te Merelbeke.

Staf/28Li
Het I/5Li is verwikkeld in gevechten rondom Kwatrecht. Het III/1ChA neemt tijdens de ochtend de beschermingstaak van het kantonnement van het 28ste Linie over van het I/28Li tot dit bataljon kan terugkeren van zijn opdracht van de dag voordien. De ganse dag door worden hevige bombardement en gevechten vermeld. Een peloton van de 3de compagnie wordt uitgeschakeld waarbij de manschappen gedood, gewond of krijgsgevangen worden.

Staf/28Li
Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten. Rondom Gent worden de Belgische posities herschikt, het Bruggenhoofd Gent wordt opgegeven. De 16de en de 18de infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste infanteriedivisie zal de komende nacht stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen die nacht het Bruggenhoofd Gent opgeven en over het Afleidingskanaal van de Leie trekken. Ten zuiden van de stad zullen de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken. Het regiment beleeft een relatief rustige dag. Om 20u00 vertrekt het 28Li richting Nevele. De bataljons verlaten eveneens de buurt van Melle en trekken in een wijde boog langs de zuidrand van Gent door Merelbeke, Zwijnaarde en Drongen. De tocht zal zo’n 24 uur duren.

I/28Li
Het I/28Li bezet opnieuw zijn stellingen in derde linie van de 2de Infanteriedivisie, maar maakt zich klaar om net zoals de rest van het regiment het Bruggenhoofd Gent te verlaten.

III/28Li
Het IIIde Bataljon verlaat het 6Li en komt terug onder het bevel van het 28Li.

Staf/28Li
Het regiment is op weg naar Nevele. Te Drongen droppen de Duitsers pamfletten op de colonnes van het 28Li om te troepen trachten te overtuigen om de wapens neer te leggen. Rond middernacht komt de eerste troepen aan te Nevele, waar men onmiddellijk het bevel krijgt om door de marcheren naar Hansbeke. Het regiment is nu terug volledig en kan in zijn geheel ingezet worden. Het III/28Li keerde terug van bij het 6Li en het II/28Li dat midden in de gevechten rond het Bruggenhoofd Gent uit Charleroi toekwam heeft eveneens zijn plaats binnen het regiment teruggevonden.

Opstelling van de 2Div aan het Afleidingskanaal van de Leie .

Staf/28Li
Het regiment stelt zich op in de sector Merendree-Hansbeke, de nieuwe sector van de 2de Infanteriedivisie. Het 28Li krijgt de ondersector te Overbroek toegewezen en graaft zich in op de westoever van het Afleidingskanaal. Voor het eerst sedert het begin van de veldtocht wordt het 28Li niet alleen in eerste lijn maar ook op de hoofdkrachtinspanning van de 2Div opgesteld. Op de linkerflank zit het 5Li en op rechts komen de jagers van het 4de Regiment Jagers te Voet (4J) te liggen. De spoorlijn Gent-Brugge vormt de scheidingslijn met de Jagers te Voet.

I/28Li
het I/28Li krijgt de tweede linie toegewezen en graaft zich in langsheen de Voordestraat achter het gehucht Overbroek met van noord naar zuid de 1ste, 3de en 2de Compagnie. De commandopost van het regiment wordt ondergebracht bij de 3de Compagnie in het centrum van de tweede linie

II/28Li
Het II/28Li bemant het linker voorvak van de eerste linie met van noord naar zuid de 6de en 7de compagnie langs de kanaaloever en de 5Cie in diepte. De enige brug over het kanaal in de divisiesector wordt gehouden door de 6Cie die zich te dwars over de baan Merendree – Hansbeke heeft opgesteld.

III/28Li
Het III/28Li wordt opgesteld in het rechter voorvak van de eerste linie met van noord naar zuid de 9de en de 10de Compagnie langs de kanaaloever. De 11Cie neemt stelling achter de twee compagnies in lijn. Het CP van III/28Li bevindt zich in het steunpunt van de 11Cie.

Staf/28Li
Terwijl de vijand oprukt naar het Afleidingskanaal wordt druk verdergewerkt aan de verdedigingslinies. Het Afleidingskanaal behoort niet tot de voorbereide stellingen van het Belgische verdedigingsplan en alle noodzakelijke grondwerken worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Rond 16u40 signaleert men de vijand te Merendree op de oostelijke oever van het kanaal. Het 28Li wil een aantal beperkte aanvallen organiseren om de Duitsers te overtuigen niet aan te dringen. Twee pelotons van de 3de compagnie o.l.v. Luitenant Willems versterkt met twee T-13 tankjagers voert de eerste actie uit maar krijgen om 17u00 het bevel zich terug te trekken. Twee pelotons worden klaargemaakt om tegen de Duitsers op te rukken om 18u15. De 2de compagnie voert eveneens een tegenaanval uit met één peloton rond 22u45.

Het regiment wordt aan het front vervangen door het 6Li. De aflossing vind plaats vanaf het middaguur. De staf van het 28Li trekt zich terug naar het Kasteel van Burggraaf de Boussies te Bellem. Het regiment meldt een geweldig artillerieduel op ongeveer 4 à 5 kilometer ten zuiden van hun stellingen langs het kanaal. Dit blijkt om de gevechten te Nevele en Vinkt te gaan, waar het zwaartepunt van de vijandelijke aanval over het Afleidingskanaal komt te liggen.

De Belgen verliezen de korte maar hevige strijd aan het Afleidingskanaal. Terwijl de Ardeense Jagers nog de ganse dag door hardnekkig weerstand zullen bieden in de streek rond Vinkt, worden de laatste Belgische eenheden in allerijl teruggetrokken van het Afleidingskanaal om een allerlaatste linie op te werpen in het gebied ten zuiden van Brugge.

Het 28Li krijgt rondom 14u30 het marsbevel om naar Aalter en Maria-Aalter te trekken. Het regiment moet daarbij het 6Li dekken. Rondom 18u00 is de divisie in beweging. Onderweg moeten de troepen zware bombardementen incasseren. Tegen 21u00 komt I/28 toe in Maria-Aalter als tweede echelon van het 6de Linie. Er vallen twee doden en enkele gekwetsten door deze aanvallen. De commandopost van het 28Li vestigt zich aan een veldkapel in de Wingenestraat.

Om 01u00 ontvangt het regiment een nieuw marsbevel en moet verder teruggetrokken worden naar Oostkamp. Omstreeks 05u00 komt het I/28 toe in het gehucht Kortekeer nabij Ruddervoorde. Ook de andere bataljons komen aan in die omgeving. Net na 08u00 ontvangt men het nieuws van de wapenstilstand.

De commandopost van het regiment vestigt zich bij ‘De Schore’ in de omgeving van Ruddervoorde. De Duitsers komen aan omstreeks 16u00 met bevelen om voorlopig in Ruddervoorde te blijven.

De staf verhuist naar het gemeentehuis van Ruddervoorde. Er is geen bevoorrading meer en de manschappen verkrijgen eten en drinken via de plaatselijke bewoners.

Na de capitulatie

Op 1 juni beginnen de Duitsers met het afvoeren van hun gevangenen. Het regiment vertrekt te voet naar Merendree via Ruiselede, Vinkt, Meigem, Landegem en Vosselare. De volgende dag gaat het via Wondelgem – Gent – Desteldonk – Zaffelare naar Eksaarde.

Op 7 en 8 juni verblijft heel het regiment in Oostakker tot de demobilisatie volgt op 9 juni. Op 10 juni wordt verder gemarcheerd naar Lokeren en Maria Ter Heiden. De officieren vertrekken tenslotte op 12 Juni naar Duitsland waar de krijgsgevangenschap wacht. De rest wordt naar huis gestuurd.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
2/IAMELINCKXEmielSdtMil14.03.1914Bornem24.05.1940Wetteren
8/IIBODARTAndré, L.G.SdtMil24.04.1915Calais (F)12.05.1940Villers-le-Peuplier
4/IBRASPENNINGAdrienSdtMil22.11.1913Mere11.05.1940Tienen
8/IICEULEMANSFransSdtMil11.12.1913Berlaar12.05.1940Lens-Saint-Remy
6/IICOLMANAlbert, P.SdtMil17.02.1915Hamme26.05.1940Eeklo
OnbekendDANIELSAdriaan, J.C.SdtMil05.12.1914Alphen en Riel (NL)24.05.1940Wetteren
3/IGHIJSJulien, F.E.Adjt10.07.1914Merksem24.05.1940Wetteren
OnbekendGIELISAlfons, L.SdtMil27.12.1906Elsene05.06.1940Brussel
3/IHANDIGEugeen, L.M.Kpl17.10.1913Berchem21.05.1940Melle
3/IKETELSConstant, F.SdtMil09.12.1913Temse25.05.1940Roeselare
9/IIILAMBEIRGustaafSdtMil21.04.1913Holsbeek12.05.1940Hannut
OnbekendLOOTENSCharles, A.SdtMil24.06.1915Aalter11.05.1940Tienen
4/IMARIENArthur, G.SdtMil03.05.1913Sint-Niklaas21.05.1940Melle
3/IMARTENSFransSdtMil17.02.1912Brecht21.05.1940Melle
1/IMERTENSKarel, J.M.Adjt12.07.1914Antwerpen23.05.1940Wetteren
11/IIIMERTENSJozefSdtMil28.11.1913Oevel24.05.1940Gijzenzele
2/IMOENSFrans, A.SdtMil29.11.1912Peutie24.05.1940Wetteren
4/IMOORKENSHendrik, J.SdtMil18.07.1913Borgerhout24.05.1940Wetteren
3/INIJSFrançoisSdtMil13.03.1913Lier22.05.1940Torhout
13/IVROTHLodewijk, A.SdtMil17.10.1912Antwerpen25.05.1940Merendree
3/ISCHEERESVedastusSdtMil15.12.1914Sint-Katelijne-Waver12.05.1940Duffel
7/IISMETGerard, F.SdtMil19.02.1912Temse26.05.1940Péronne (F)
11/IIIVAN DEN BOSSCHEAlbert, A.SdtMil19.05.1914Baasrode25.05.1940Hesdin (F)
OnbekendVAN DER ELSTJuliaan, C.J.SdtMil09.07.1913Deurne27.05.1940Aalter
3/IVAN GOEYNorbert, F.L.SdtMil25.08.1913Kallo21.05.1940Melle
2/IVAN MIERLOFransSdtMil26.01.1913Berchem23.05.1940Wetteren
6/IIVAN NUFFELJuliaanSdtMil28.09.1910Niel30.05.1940Saint-Omer (F)
11/IIIVAN UYTVANCKAchielSdtMil01.01.1915Hamme11.05.1940Tienen
11/IIIVEKEMANSFransKpl18.04.1912Antwerpen24.05.1940Gijzenzele
1/IVERCAUTERENAchiel, C.SdtMil13.07.1913Zwijndrecht11.05.1940Tienen
OnbekendVERGOUWENAntoonSdtMil3323.01.1913Essen31.07.1940Vannes (F)
7/IIVERLAECKTConstantSdtMil26.01.1913Sint-Niklaas16.05.1940Gent
OnbekendVRYSENJoannes, M.A.SdtMil19.02.1915Wijchmaal15.06.1940Le Touquet-Paris-Plage (F)
OnbekendWAGEMANSJuliaanSdtMil12.07.1914Antwerpen26.05.1940Beernem

Bibliografie en Bronnen

 1. Archief 28ste Linieregiment, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 2. Cammaert, M., 1993, De geschiedenis van het 6 linieregiment, [n.p]: vzw 6 Linie.
 3. Casteels, R. en Vandegoor, G., 2002, 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de KW Stelling, Haacht: HAGOK.
 4. De Vos, J., 1978, Mei 1940 ten zuiden van Gent, Gavere: Uitgeverij ‘t Fonteintje.
 5. Michiels, O., 1947, 18 Jours de guerre en Belgique, Parijs: Berger-Levrault.
 6. Onbekend., 2006, De slag om Gijzenzele van 19 tot 21 mei 1940. Beschikbaar op: http://www.abbl1940.be/ABBL1940files/ExterneArtikelen/Gijzenzelemei1940.htm. [Laatst geraadpleegd 1 Jan 2012].
 7. Taghon, P., 1986, Gent mei 1940, Gent: Historica.
 8. Van Brussel, L., 1974, 18 dagen blitzkrieg, Brussel: Frans Masereelfonds.