Dienst Posterijen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Dienst Posterijen | Service des Postes
Type Logistieke Steuneenheid  
Ontdubbeld van n.v.t.  
Onderdeel van Directie voor aan- en afvoer bij het Leger  
Bevelhebber Dhr. J. Geys  
Standplaats Brussel  
Samenstelling Bureeel van de Chef van de Dienst Posterijen (Dhr H. Deroover)  
  Centraal Postkantoor (Dhr M. Buchet) Hulppostkantoor 1 tot 36

Tijdens de mobilisatie verliep de verdeling van de post via een aantal militaire Secundaire Postkantoren, aangeduid met de Franstalige afkorting BPS.

Tijdens de mobilisatie
De Dienst Posterijen werkt tijdens de mobilisatie vanuit het Hotel des Postes et Télégraphes (oftewel Poste Central de Bruxelles) gelegen op het  Brusselse Muntplein en staat in voor de postbedeling onder de militairen van het gemobiliseerde leger [1]. Wie onder de wapens geroepen werd, had recht op portvrije briefwisseling en de afkorting S.M. (Service Militaire) of M.D. (Militaire Dienst) in de rechter bovenhoek van de omslag was voldoende om het poststuk gratis ter bestemming te laten brengen. Om de militaire veiligheid te waarborgen en de postbedeling te vergemakkelijken, werd de eigenlijke locatie van een eenheid vervangen door een B.P.S. (Bureau Postal Secondaire) nummer. Zo verzorgde B.P.S. 17 (oftewel Hulppostkantoor 17),  opgericht op 1 september 1939, de postbedeling bij de 12de Infanteriedivisie.  Samen waren een 36 hulpkantoren om alle grote eenheden van het leger te bedienen.  Deze werden samen aangestuurd door het Centraal Postkantoor (Bureau Centralisateur Postale oftewel B.C.P.).


Op 10 mei 1940 worden de diensten naar Gent verplaatst. Op die datum wordt ook het oorlogsplan voor de militaire posterijen in werking gesteld en worden de secundaire postkantoren gesloten. Alle eenheden te velde krijgen een individueel codenummer dat nu op de briefwisseling vermeld dient te worden en zowel de benaming van de eenheid als het BPS nummer vervangt. Ook wordt de censuur ingesteld. Zo kan er alleen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits geschreven worden. Alle inlichtingen die de veiligheid kunnen in het gedrang brengen, worden verboden. Foto’s mogen alleen ingesloten worden als deze de stempel van de censuurdienst van het Groot Hoofdkwartier (GHK) dragen. Briefwisseling met Duitse onderdanen wordt verboden.


Op 17 mei verhuist de eenheid naar Oostende en een dag later vertrekken de troepen naar Frankrijk. Na 18 mei 1940 zal geen briefwisseling meer verdeeld worden aan de troepen in ons land. De Dienst Posterijen installeert zich vanaf 18 mei in Moissac (departement Tarn-et-Garonne) in Frankrijk en zal er de postdienst voor de Belgische militairen in Frankrijk blijven verzekeren tot eind augustus 1940 wanneer iedereen naar België gerepatrieerd wordt [1].

In ons land blijft het Centraal Postkantoor actief.  Dit kantoor vestigt zich aan Ezelstraat 68 te Brugge.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

  1. Vermoedelijk kreeg het hoofdpostkantoor het nummer BPS 1.
  2. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940, Bastenaken: Schmitz, p 574.
  3.