Ardeense Jagers

De Ardeense Jagers maken deel uit van de infanterie. Deze bijzondere troepen werden opgericht in 1934 door omvorming van het 10de Linieregiment. De idee was om een mobiele formatie te vormen die moest instaan voor de verdediging van de diverse alarmposten en vooruitgeschoven stellingen in the Belgische Ardennen. De eenheden zouden voornamelijk uit plaatselijke inwoners recruteren en kregen een groene alpenmuts met everzwijnsymbool in een poging om het locale karakter van de eenheden te onderstrepen.

De Ardeense Jagers werden in 1934 opgericht.