20ste Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 20ste Compagnie Transmissietroepen | 20ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 20TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 2de Divisie Ardeense Jagers
Bevelhebber Kapitein G. Luyckx
Standplaats Fallais
Samenstelling Stafpeloton
Peloton 4ChA (Lt F. Godau)
Peloton 5ChA (OLt R. Lorent)
Peloton 6ChA (OLt M. Bertrand)

Tijdens de mobilisatie

De 19 Cie TTr en 20 Cie TTr werden op 26 augustus 1939 gemobiliseerd te Belgrade nabij Namen als het Bataljon Transmissietroepen Ardeense Jagers. Op 22 november 1939 wordt dit bataljon bij de reorganisatie van de beide divisies van de Ardeense Jagers opgesplitst in twee onafhankelijke compagnies: de 19Cie wordt voorbestemd voor de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 20Cie wordt aangehecht bij de 2de Divisie Ardeense Jagers. De compagnies krijgen elk hun afzonderlijke standplaats en zullen vanaf dat ogenblik afzonderlijk van elkaar optreden.

Deze compagnies hebben een unieke samenstelling en bestaan elk uit vier pelotons met opdrachten eigen aan de specificiteit van de Ardeense Jagers:

  • het stafpeloton is verantwoordelijk voor de radio- en telefoonverbindingen tussen de divisiestaf en de drie regimenten van hun divisie
  • het 1ste, 2de en 3de peloton worden elk aangehecht bij een regiment van de divisie en staan enerzijds in voor de radio- en telefoonverbindingen met de bataljons en anderzijds voor het onderhoud van de communicatieapparatuur in de diverse wachtposten aan de grens. Tot slot zijn deze pelotons ook elk verantwoordelijk voor het vernielen van een aantal telefooncentrales van het burgernet bij een vijandelijke inval
  • de compagniecommandant is tevens technisch raadgever op het vlak van verbindingen van de divisiestaf

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen