1ste Regiment Ardeense Jagers

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 1ste Regiment Ardeense Jagers | 1er Régiment de Chasseurs Ardennais | 1ChA
Type Regiment lichte infanterie van het actieve leger
Ontdubbeld van n.v.t.
Taalstelsel Franstalig
Onderdeel van staf, I bataljon, II bataljon: 1ste Divisie Ardeense Jagers
III bataljon, minus 7de compagnie: Groepering Keyaerts
7de compagnie: 1ste Divisie Ardeense Jagers
Bevelhebber Kolonel SBH Robert Deschepper
Adjudant-majoor Kapitein-commandant Edouard Krack
Standplaats Vooruitgeschoven Stelling Ardennen
Ondersector Bastogne – Habay-la-Neuve
Commandopost te Neufchâteau
Samenstelling I Bataljon (Majoor Albert Temmerman) 1ste Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Edouard Mathen)
2de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Eustache Pirnay)
3de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt F. Looz)
  II Bataljon (Majoor Joseph Agon) 4de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Lucien Kelecom)
5de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Maurice Bricart)
6de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt R. Schouveller)
  III Bataljon (Majoor R. Lecocq) 7de Gemengde Compagnie Wielrijders (Cdt Raymond Dhuren)
8ste Gemengde Compagnie Wielrijders (Lt P. Racot)
9de Gemengde Compagnie Wielrijders (Kapt M. Hallet)
  10de Compagnie Motorwielrijders (Kapitein L. Hansquinne)
11de Compagnie T13 Tankjagers (Kapitein-commandant L. Phillipart)
Stafcompagnie
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Kapitein P. Fontenelle)

Tijdens de mobilisatie

1ChAHet 1ChA wordt op 26 augustus 1939 gemobiliseerd en vertrekt twee dagen later uit zijn kazernes. De regimentsstaf zal doorheen de ganse mobilisatieperiode in Neufchâteau verblijven. Het regiment maakt sinds eind november 1939 deel uit van de Groepering Keyaerts (Groepering K), een in november 1939 gevormde tijdelijke formatie die in de Ardennen de oostgrens bewaakt en bij een vijandelijke inval een vertragingsmanoeuvre moet uitvoeren, onder meer door het vernietigen van een groot aantal bruggen, wegen en andere verkeersknooppunten.

De Groepering K staat verspreid opgesteld doorheen de Ardennen.

In het westen heeft Luitenant-generaal Keyaerts een opvangstelling gevormd met het III/1ChA, het I/2ChA, het 2JP, het 3Cy en zijn artillerie langsheen de oevers van de Hoyoux en de Ourthe. Op deze stelling zullen die overige eenheden verzamelen na het uitvoeren van de hun opgelegde vernielingen en de terugtocht van de grens.

De rest van het 1ChA bevindt zich nabij de Belgisch-Luxemburgse grens in het uiterste zuiden van onze provincie Luxemburg. Om de vernielings- en dekkingstaken uit te voeren is het regiment verspreid over een erg groot gebied en is de commandostructuur aangepast aan deze verspreide ontplooiing.

De opstelling van het 1ChA is als volgt:

 • De commandopost van het regiment is ontplooid te Neufchâteau en beveelt rechtstreeks:
  • De 6de compagnie met commandopost te Bologne  nabij Habay-la-Neuve.  Deze compagnie heeft als opdracht om een front met een breedte van zo’n 20Km te dekken tussen Martelange in het noorden en Ansart in het zuiden:
   • Het 1ste peloton, 2de peloton, een gevechtsgroep van het 3de peloton en het peloton mitrailleurs bevinden zich te Bologne.
   • De pelotonscommandant van het 3de peloton, Adjudant KROLt Strainchamps, is samen met een gevechtsgroep en een ploeg met DBT granaatwerpers te La Corne du bois des Pendus.  Op dit kruispunt is een grote wegbarricade voorbereid.  Tevens wordt van hier uit vernieling 73 te La Folie (Korporaal Lambert) en vernieling Ru II/2 te Gros Chene (Korporaal Lebon) bevolen.
   • Luitenant Alaime bevindt zich op de Rijkswachtbrigade van Habay-la-Neuve en beveelt van op deze locatie 9 vernielingsdetachementen.
   • Te Rulles beveelt 1ste Sergeant Ghiest vernielingsdetachementen te Houdemont, Rulles, Harinsart en Ansart.
   • Langsheen de oostrand van het Bos van Anlier is een versperringszone aangelegd tussen Martelange en Pont d’Oie onder leiding van Luitenant Decker.  Hiervoor werden werklozen uit de streek ingezet.
  • De 1ste en 9de compagnies (zonder hun pelotons mitrailleurs) bevinden zich te Aarlen. Deze compagnies worden bevolen door Kapitein-commandant Mathen en leveren 36 vernielingsdetachementen en 2 ontsporingsploegen op diverse vitale punten in de streek. Daarnaast wordt te Aarlen ook een kleine luchtafweerpost bemand en wordt de stad als steunpunt verdedigd. Deze verdediging moet uitgevoerd worden tot de vernielingsploegen teruggekeerd zijn, waarna de beide compagnies zich via Habay-la-Neuve naar Neufchâteau mogen terugplooien.
 • De 10de compagnie Motorwielrijders is opgesteld te Sibret, maar mag slechts ingezet worden met expliciete toestemming van de Groepering Keyaerts
 • De staf van de 11de compagnie bevindt zich te Neufchâteau. Het 3de peloton en het 4de peloton hebben hun T13 tankjagers nog niet ontvangen en het personeel is toegewezen aan alternatieve opdrachten. Zo staat Onderluitenant Schweicher van het 3de peloton aan het hoofd van de vernielingsdetachementen rondom Martelange.  De acht voertuigen van het 1ste peloton en het 2de peloton waarover de compagnie wel beschikt, zijn gedetacheerd bij de compagnies van het Iste en het IIde bataljon:
  • Onderluitenant Simonet en het bevoorradingsechelon van het 1ste peloton zijn bij de 2de compagnie te Chaumont
   • Voertuig 1 (Sergeant Raemdonck) is bij de 2de compagnie in het steunpunt Hollange Sud
   • Voertuig 2 (Sergeant Ensch) is bij de 2de compagnie in het steunpunt Hollange Nord
   • Voertuig 3 (Sergeant Maquet) is bij de 3de compagnie in het steunpunt Salvacourt
   • Voertuig 4 (Sergeant Pechon) is bij de 6de compagnie in het steunpunt Habay-la-Neuve
  • Onderluitenant Marlier en het bevoorradingsechelon van het 2de peloton zijn bij de 5de compagnie te Bodange
   • Voertuig 5 (Sergeant Lecomte) is bij de 4de compagnie in het steunpunt Martelange
   • Voertuig 6 (Sergeant Robinet) is bij de 4de compagnie in het steunpunt Radelange; de motor van dit voertuig is voor reparatie afgevoerd naar het Arsenaal voor het Wagenpark en de T13 wordt gesleept door een GMC vrachtwagen
   • Voertuig 7 (Sergeant Origer) is bij de 5de compagnie in het steunpunt Bodange
   • Voertuig 8 (Sergeant Dupont) is bij de 5de compagnie in het steunpunt Hotte-Strainchamps
 • Het Iste bataljon heeft zijn commandopost te Sibret, met:
  • de 2de compagnie te Chaumont en Burnon
  • de 3de compagnie nabij Assenois
 • Het IIde bataljon heeft zijn commandopost te Fauvillers, met van noord naar zuid:
  • te Hotte-Stainchamps: Onderluitenant Nemry met het 1ste peloton van de 5de compagnie, één sectie mitrailleurs en de T13 van Sergeant Dupont
  • te Bodange: de staf van de 5de compagnie, met het 3de peloton, één sectie mitrailleurs en de T13 van Sergeant Origer, onder leiding van Luitenant Autphenne; en het 2de peloton van Onderluitenant Docquier, minus de gevechtsgroep van Sergeant Renauld
  • te Wissembach: de gevechtsgroep van Sergeant Renauld
  • te Radelange: de gevechtsgroep van Sergeant Clause van het 2de peloton van de 4de compagnie, aangevuld met de T13 van Sergeant Robinet
  • te Martelange: de staf van de 4de compagnie, met het 1ste peloton van Luitenant Didier, aangevuld met één sectie mitrailleurs en het 2de peloton van Luitenant Collard, versterkt met één sectie mitrailleurs en de T13 van Sergeant Lecomte
  • te Neu-Perlé: het 4de peloton van de 4de compagnie, onder leiding van Onderluitenant Crèvecoeur, minus de gevechtsgroep van Sergeant Clause
 • De 7de compagnie bevindt zich te Neufchâteau, onder rechtstreeks bevel van de 1ste Divisie Ardeense Jagers, en beveiligt dit stadje tegen een mogelijke aanval op het divisiehoofdkwartier
 • Het IIIde bataljon heeft zijn commandopost te Ouffet, en staat onder bevel van de Groepering Keyaerts, met:
  • de 8ste compagnie en de drie pelotons mitrailleurs van de 9de compagnie op de Hoyoux/Ourthe-Stelling

Voor de Vooruitgeschoven Positie bewaken diverse wachtposten de grens via een netwerk van Alarmposten (Postes d’Alerte)). Hun taak bestaat er in het commando te alarmeren bij een Duitse inval. Het zijn deze alarmposten die kort na middernacht de eerste berichten doosturen over verdachte bewegingen over de grens. Het regiment is dan reeds in staat van alarm gebracht door de divisiestaf en is kort na 01u00 gestart met het innemen van zijn stellingen.

De Groepering Keyaerts geeft om 03u45 het bevel aan alle eenheden gegeven om de voorziene vernielingen uit te voeren. Ook het Iste en IIde bataljon van het 1ChA begint dan met het opblazen van bruggen, viaducten, wegen en kruispunten en het uitvoeren van boomvellingen en wegversperringen. Deze beide bataljons zullen blijven tot het eind van de dag, wanneer het bevel voor de terugtocht naar de Hoyoux/Ourthe-Stelling zal gegeven worden. Het 1ChA heeft instructies ontvangen om bij de aftocht de volgende routes gebruiken:

 • Iste bataljon: Nives, Morhet, Bonnerue, Saint-Hubert, Masbourg, Forrières, Jemelle, Hargimont, Aye, Sinsin, Pessoux, Méan en Ocquier tot in Binde
 • IIde batajon: Martelange, Fauvillers, Neufchâteau, Recogne, Saint-Hubert, Masbourg, Forrières, Jemelle, Hargimont, Aye, Sinsin, Pessoux, Méan en Ocquier tot in Ochain

Luitenant René Autphenne van de 5de compagnie.

10de Compagnie
De 10de compagnie wordt bij het ontvangen van het alarm in twee gesplitst: Kapitein Hansquinne vertrekt met een peloton motorwielrijders en een T15 pantserwagen naar Léglise. Dit detachement wordt om 03u15 doorgestuurd naar Bologne ten noordwesten van Habay, na het vertrek van het daar aangwezige detachement van het 2de Regiment Lansiers. De overige twee pelotons met de luitenanten Vierendeels, Dardenne en Nezer blijven stand-by te Sibret.

Omstreeks 05u15 wordt het gros van de compagnie uitgestuurd naar Léglise en Rancimont. Duitse troepen van het Infanterieregiment Grossdeutschland hebben hier in het kader van Operation Niwi een luchtlanding uitgevoerd en de Groepering Keyaerts duidt de compagnie aan om tussenbeide te komen. Ook het peloton onder Kapitein Hansquinne wordt teruggeroepen van Bologne-lez-Habay naar Léglise.

1ste, 9de en 6de Compagnies
Het detachement van Aarlen zal zoals voorzien de stad verlaten om zich als eerste naar Neufchâteau terug te trekken en en gaat over tot het opeisen van een reeks burgervrachtwagens om de manschappen en hun fietsen zo snel mogelijk te vervoeren. De 1ste compagnie slaagt er in om als eerste enkele detachementen door te sturen naar Neufchâteau. De 9de compagnie verlaat de stad als laatste.

De 6de compagnie moet aansluiten bij de aftocht na de doortocht van het detachement van Aarlen.

Iste Bataljon (2de en 3de Compagnies)
Bij dageraad verplaatsen de commandopost en het stafpeloton van de 2de Compagnie zich zoals voorzien van Burnon naar Chaumont.  Onderweg wordt het detachement overvlogen door de Fieseler Storch vliegtuigjes met infanteristen van het Infanterieregiment Grossdeutschland die onderweg zijn naar hun landingszone Het Iste bataljon verneemt het nieuws van de Duitse luchtlandingen nabij Neufchâteau, en stuurt rondom 07u30 twee patrouilles van de 2de compagnie van uit Chaumont naar het westen, in de richting van de dorpen Traimont en Witry. Deze patrouilles bestaan uit het stafpeloton van het bataljon, aangevuld met twee T13 tankjagers die uit de eerste linie weggehaald worden. Luitenant Schweicher voert dit detachement aan.

4de Compagnie
Te Martelange stuit de voorhoede van de Duitse 1. Panzerdivision op de 4de compagnie van Kapitein-commandant Kelecom die er in slaagt de vijandelijke opmars gedurende ettelijke uren te blokkeren. De manschappen van Kelecom maken uitstekend gebruik van het terrein en verschuilen zich in enkele versterkte huizen en bunkers. Hun positie wordt bovendien gedekt door een klein mijnenveld en een reeks zorgvuldig geplande wegvernielingen. Ook een T13 tankjager versterkt de linies. De voorhoede van de 1. Panzerdivision, bestaande uit twee compagnies motorwielrijders en drie pantservoertuigen, loopt vast op de linies van de 4de compagnie. De T13 slaagt er in om de vijandelijke pantserwagens af te houden. Pas om 10u30 kunnen de Duitsers voldoende versterkingen aanvoeren om met een frontale aanval de Belgen tot de aftocht te dwingen.

De compagnie krijgt om 10u40 de toestemming om Martelange te verlaten. Tijdens de terugtocht wordt de gevechtsgroep van Sergeant Clause opgepikt te Radelange. De compagnie rijdt door Bodange en installeert zich op nieuwe defensieve stellingen te Fauvillers. Het 1ste peloton neemt de westrand van het dorp in, terwijl het 2de en 3de peloton de dorpskern respectievelijk naar het zuiden en oosten verdedigen. Ook de nog aanwezige T13 van Sergeant Robinet wordt richting Bodange opgesteld.

5de Compagnie
Bij de 5de compagnie maakt het 1ste peloton te Strainchamps contact met de vijand rondom 10u00. Onderluitenant Nemry en zijn manschappen blijven op post tot 16u00 en verlaten vervolgens het dorp. De T13 van Sergeant Dupont vormt de achterhoede, samen met Nemry en drie van zijn manschappen. Het peloton trekt zich terug naar het Bois du Grosthier en Hotte waar men aansluit bij de 4de compagnie.

Te Bodange blokkeert het gros van de 5de compagnie van Kapitein-commandant Briquart de baan Aarlen-Bastenaken. Omdat de telegrafisten van de Ardeense Jagers reeds tijdens de nacht de plaatselijke telefooncentrale vernietigd hebben, staat de compagnie niet langer in verbinding met het commando en komt het bevel tot de aftocht niet toe. Vanuit het oosten daagt de voorhoede van een colonne van dezelfde 1ste pantserdivisie op. Hevige gevechten breken uit en de compagnie wordt snel herleid tot twee pelotons. Luitenant René Autphenne zal na het sneuvelen van Commandant Briquart de 5de compagnie leiden tot het eind van de gevechten. Na een moedige weerstand die de ganse dag aanhoudt, moet de 5de compagnie de duimen leggen en 11 doden en 24 gekwetsten betreuren. De spits van de Duitse 1. Panzerdivision zit sterk verveeld met de opgelopen vertraging.

Staf, Iste Bataljon, 6de Compagnie, 10de Compagnie
Ten gevolge van de aanval op Martelange en de luchtlandingen rond Neufchâteau worden de elementen van het regiment die nog in verbinding staan met de staf tijdens de namiddag teruggetrokken naar de spoorlijn van Libramont tot Bastogne. Het bevel tot deze verplaatsing wordt gegeven door de divisiestaf rondom 13u20. Deze eenheden krijgen defensieve posities toegewezen op de volgende locaties:

 • de 1ste compagnie van het 2ChA is reeds aanwezig te Libramont en vormt het garnizoen van deze gemeente
 • de 6de compagnie van het 1ChA krijgt de zone tussen Presseux en Ourt aangeduid
 • de 1ste compagnie te Bernimont
 • de 10de compagnie de zone in tussen de stopplaatsen van Wideumont en Vaux-les-Rosières
 • de 10de compagnie van het 2ChA te Morhet
 • de 2de compagnie te Sibret
 • de 3de compagnie te Villeroux

De aankomst van de eenheden neemt de ganse namiddag in beslag. Het Iste bataljon bereikt de linie slechts kort voor 18u00. De 6de compagnie komt aan uit Neufchâteau rondom 18u30 en zal zich niet ontplooien. De divisiestaf verspreid om 19u10 immers het algehele bevel voor de definitieve aftocht naar de Hoyoux/Ourthe-Stelling.

7de Compagnie
De 7de compagnie blijft de ganse dag op post te Neufchâteau en trekt zich samen met de regimentsstaf terug uit deze stad vanaf 18u30. De compagnie wordt zonder tussenstop op de linie Libramont-Bastogne doorgestuurd naar de Hoyoux/Ourthe-Stelling.

Een FM30 licht machinegeweer in geïmproviseerde luchtafweerpositie (foto Le Soir Illustré).

De ganse 1ste Divisie Ardeense Jagers is volop bezig met de terugtocht uit de Ardennen naar de Hoyoux/Ourthe-Stelling.

De posities van de diverse eenheden strekken zich grosso modo uit van de oevers van de Ourthe, over Saint-Hubert, tot aan Étalle in het uiterste zuiden van het land. Het 1ChA stuurt zijn eenheden naar de westelijke oever van de rivier de Néblon om ze te hergroeperen en alzo als een georganiseerd geheel westwaarts te trekken. De Duitsers zitten de Ardeense Jagers op de hielen en zijn druk bezig met het herstellen van de vernielingen aan de Voortuigeschoven Positie om hun pantsertroepen richting Frankrijk te sturen.

Nadat het 1ChA de Néblon is overgestoken, dient het regiment zich samen met het Bataljon Motorwielrijders in veiligheid te stellen achter de Hoyoux.

De Groepering K beveelt tijdens de vooravond de algehele ontruiming van de Ourthe-stelling. Na de Duitse doorbraak ten noorden van Luik eerder die dag is het immers duidelijk geworden dat de vijandelijke pantsertroepen snel naar het zuidwesten oprukken en de posities van de Groepering Kbedreigen. De groepering wordt teruggeroepen naar de linkeroever van de Maas en moet aanvankelijk de stroom tussen Hoei en Engis gaan bezetten.

De artillerie, het Bataljon Motorwielrijders, de 10de Compagnie van het 2ChA en het 25Gn en 33Gn zullen als eerste starten met de evacuatie om 20u25. Het 1ChA, 2ChA en 3Cy zullen om 21u00 volgen, met het 3ChA als hekkensluiters om 22u00. De Maas zal overgestoken worden via de vaste bruggen van Ombret-Raussa, Hermalle-sous-Huy en de door de Genie gebouwde E.A.P. brug te Ampsin.

De eenheden van de 1ste Divisie Ardeense Jagers begeven zich tijdens de nacht van 11 op 12 mei naar de Maas. De divisiestaf, de staf van het 3ChA, het Bataljon Motorwielrijders en enkele eenheden van de drie infanterieregimenten slagen er in om tijdig de westelijke oever te bereiken. Tussen 02u00 en 04u00 gaan de nerveuze genietroepen echter over tot het opblazen van de bruggen over de Maas waardoor de rest van de divisie vast komt te zitten op de oostelijke oever. De chaos heerst en wat een geordende terugtrekking uit de Ardennen moest worden, ontaardt in een race naar Namen waar de Maasbruggen nog wel intact zijn.

De 1ste Divisie Ardeense Jagers zal zijn terugtrekking uit de Ardennen voltooien en houdt halt ten westen van Namen voor een broodnodige rustpauze en reorganisatie. De regimenten worden ondergebracht langsheen de Steenweg op Nijvel, met het 3ChA rond Temploux, het 2ChA te Suarlée en het 1ChA nabij Belgrade. Ten noorden van de stad ontplooit het Franse 1ste Leger op een front van zo’n 30 Km tussen Waver en Namen. Onze bondgenoten hebben besloten om het zuidelijke deel van hun posities uit te bouwen op de lijn van Namen naar Gembloers, grosso modo langsheen de spoorlijn Namen-Brussel. Deze linie ligt ten westen van de tijdens de mobilisatie door het Belgische leger aangelegde anti-tankbarrière die over Perwez, Aische-en-Refail en Lierny loopt.

Ardeense Jagers in de kazerne te Aarlen.

Een nieuwe verbinding tussen de Franse linies en de Versterkte Positie Namen is dan ook nodig. Het 1ChA wordt aangeduid om op het plateau van Suarlée post te vatten. Kolonel Deschepper laat het regiment achter te Belgrade en leidt een verkenning naar Suarlée. De colonne van drie voertuigen wordt echter door Stuka’s aangevallen waarbij de regimentscommandant het leven verliest. Majoor Lecocq krijgt tijdelijk het bevel over het regiment in handen.

Intussen heeft de Luftwaffe ook de rest van de divisie ontdekt en lanceert een zware luchtaanval op de Ardeense Jagers tussen 15u00 en 18u00 waarbij tientallen militairen het leven laten. Het zwaartepunt van het bombardement ligt te Temploux, waar vooral het 3ChA rake klappen moet incasseren. Ook bij het 1ChA vallen slachtoffers. Zo wordt onder meer Majoor Agon, bevelhebber van het IIde bataljon, gewond afgevoerd.

Aan het eind van de dag krijgt de divisie een nieuwe opdracht. De divisie zal het zuidelijk deel van de oorspronkelijke Belgische linie bezetten tussen de Versterkte Positie Namen en Perwez om de inplaatsstelling van het Franse 1ste Leger op de as Waver-Gembloers-Namen te dekken ontplooit. Perwez, Aische-en-Refail en Liernu zullen verdedigd worden door respectievelijk het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers, het Iste Bataljon van het 3de Regiment Cyclisten en het IIde Bataljon van het het 2de Regiment Ardeense Jagers. De overige elementen van de divisie bezetten de tussenliggende zones met van noord naar zuid 3ChA, 2ChA en 1ChA. Het II/3Cy vormt de reservemacht nabij Grand Lez. Het 1ChA en het II/2ChA komen onder het bevel te staan van Kolonel Noël, regimentscommandant van het 3Cy.

De 1ste Divisie Ardeense Jagers ontplooit samen met het 3de Regiment Carabiniers-Cyclisten tijdens de nacht van 12 op 13 mei op de lijn Perwez, Aische-en-Refail en Liernu. Samen met het II/2ChA wordt het 1ChA opgesteld tussen Aische-en-Refail en Saint-Germain. De beide formaties komen onder bevel te staan van Kolonel Noël, regimentscommandant van het 3de Regiment Carabiniers-Cyclisten.

Het II/2ChA is ontplooid langsheen de oostrand van het dorp, vanaf het tramstation van lijn 532 tot ongeveer 500m ten noorden van het dorp. De 5Cie van 1ChA wordt in versterking van dit bataljon geplaatst. De rest van het 1ChA wordt opgesteld vanaf het tramstation tot Saint-Germain. De 10Cie vat post ten westen van het dorp, aanvankelijk als mobiele interventiemacht en later als achterhoede bij de aftocht naar het westen.

De divisie blijft de ganse dag op post, en verlaat zijn stellingen na het vallen van de duisternis om zich te terug te trekken in de richting van Genappe.

Het 1ChA verplaatst zich tijdens de nacht van 13 op 14 mei naar Baisy Thy en wordt ondergebracht in het Bois d’Hez. De troepen mogen hier uitrusten tot 15u00 en maken zich vervolgens klaar om tijdens de nacht van 14 naar 15 mei verder naar het westen te trekken. Om 19u30 geeft Kolonel Noël het bevel terug aan Majoor Lecocq. Noël keert samen met zijn staf terug naar het 3Cy.

De Ardeense Jagers trekken verder naar het westen in een wijde boog ten zuiden van Brussel. Op 15 mei worden het Kanaal Brussel-Charleroi en de Zenne overgestoken en zoeken de eenheden nieuwe kantonnementen op ten zuidwesten van Halle.

Inmiddels wordt het op het Groot Hoofdkwartier duidelijk dat voor het gros van ons leger de terugtocht van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde er aan komt. Het Belgische plan voorziet dat deze terugtocht in twee grote etappes moet verlopen, die gedekt worden door tijdelijke verdedigingslinies langsheen het Kanaal van Willebroek en vervolgens langsheen de Dender. De 1ste Divisie Ardeense Jagers wordt toegewezen aan de Dender-stelling en dient zich naar Aalst te verplaatsen.

De divisie komt aan op de Dender en gaat voorlopig in rust rondom Erpe en Lede. Het 1ChA wordt hierbij in Burst ingekwartierd.

Ten zuiden van Aalst zullen de Britten aansluiten. Ten noorden van Dendermonde vervolgt de 2de Cavaleriedivisie te stelling langs de linkeroever van de Schelde. De cavaleristen en de Ardeense Jagers zullen ondersteund worden door de acht batterijen van het 17A, 18A en 19A. De terugtocht over de Dender van het de laatste eenheden komende van de K.W. Stelling wordt voorzien voor de nacht van 17 op 18 mei.

Het regiment wordt enigszins herschikt en de 6de compagnie wordt aangehecht bij het Iste bataljon. Het IIde bataljon wordt ontbonden en de overige manschappen worden gebruikt om de overblijvende eenheden aan te dikken.

Om 10u30 brieft Generaal-majoor Descamps zijn bevelhebbers.  De divisie komt onder het bevel te staan van het Cavaleriekorps.  De oevers van de Dender zullen over een afstand van ongeveer 14 Km bezet door de divisie: in de noordelijke ondersector komt het 1ChA te liggen, in het centrum het 2ChA en in het zuiden het 3ChA, dat in verbinding staat met de Britse 3rd Infantry Division van Generaal-majoor Montgommery.  De 10de Compagnie Motorwielrijders van het 1ChA zal de reservemacht van de divisie vormen.

Majoor Verhaeghen, commandant van II/19A, krijgt het bevel over de tijdelijke artilleriegroepering die de Ardeense Jagers zal ondersteunen en komt rond 14u00 langs op de staf van Generaal-majoor Descamps om ook zijn orders in ontvangst te nemen.

Het 1ChA verlaat Burst en trekt via Erpe, Lede en Margote naar Schoonaarde. Hier splitst de colonne zich in twee: het gros van het regiment richt zich op de stad Dendermonde, terwijl het IIIde bataljon afbuigt naar Oudegem. De 7de compagnie neemt hierbij de omgeving van het sas van Oudegem in en vormt de zuidelijke grens van de ondersector van het 1ChA. Ten zuiden van hun stellingen sluit het 2ChA aan. De eenheden komen rondom 20u00 aan op hun nieuwe posities.

De Ardeense Jagers en de genie werken zo snel mogelijk aan de nieuwe verdedigingslinie. Talrijke binnenvaartschepen op de Dender worden tot zinken gebracht om te beletten dat de Duitsers ze als noodbruggen zullen gebruiken. Zo veel mogelijk gebouwen op de vijandelijke oever die het schootsveld belemmeren worden afgebroken.

De opstelling van de troepen start en rond 20u15 meldt de staf van de 1ste Divisie Ardeense Jagers dat de nieuwe commandopost voor de komende actie geopend is te Gucht. Een liaisonofficier van het Britse 2nd Corps komt aan op de divisiestaf rond 22u00, en de nodige afspraken worden gemaakt voor de verbindingspunten tussen de Belgische in de Britse legerzone.

In de loop van de avond beveelt Luitenant-generaal Keyaerts, nu bevelhebber van het Cavaleriekorps, om de 10de Compagnie van het 1ChA te verplaatsen naar Dendermonde.  Hij neemt dit besluit ten gevolge van de vijandelijke oversteek van het Kanaal van Willebroek.  Hiermee verliest de 1ste Divisie Ardeense Jagers zijn reservemacht.

Tijdens de nacht worden diverse patrouilles uitgestuurd naar de oostelijke oever van de Dender.

Het 1ChA is rondom 05u30 klaar met de installatie van zijn eenheden. De 10de compagnie motorwielrijders keert om 09u00 terug naar het regiment en wordt toegewezen aan de verdediging van de stad, samen met de 1ste compagnie van het eigen regiment en de Groep de Brabandère van het 2JP. De motorwielrijders leveren de nodige manschappen voor twee voorposten op de oostelijke oever van de rivier. Rondom 10u00 maakt een van de detachementen contact met de vijand te Baasrode. Gelukkig gaat het slechts om een beperkte groep Duitse verkenners en kunnen de Belgen zich zonder kleerscheuren terugtrekken.

Tijdens de ochtend trekken de laatste Belgische eenheden door Dendermonde. Het gaat hierbij in hoofdzaak om militairen van de 11de Infanteriedivisie met het 14Li, 20Li en 29Li als voornaamste formaties. Een achterhoede van het 14Li plaatst een C47 anti-tankkanon aan de wegbrug in de stadskern van Dendermonde, maar het detachement wordt vergeten wanneer de rest van dit regiment verder trekt naar Gent. De infanteristen zijn echter niet van plan om de vijand af te wachten, haken prompt hun stuk aan hun Utility B tractor en maken zich snel uit de voeten. Een T13 tankjager van dezelfde 11de Infanteriedivisie heeft postgevat in de poort van het stadhuis aan de brug en zal de Ardeense Jagers dan wel van vuursteun voorzien tot ‘s anderendaags.

De militaire noodbrug te Oudegen wordt omstreeks 10u45 gesloten voor verder verkeer en wordt afgebroken en op transport geplaatst door de genie. Even later starten de genietroepen ook met het vernielen van de bruggen te Dendermonde en na de doortocht van de allerlaatste troepen vliegt omstreeks 11u45 de laatste brug in de stadskern van Dendermonde de lucht in. Alleen de brug over de Schelde is nog intact

De vijandelijke infanterie wordt omstreeks 11u55 gespot op de Mechelsesteenweg en wordt onder vuur genomen door de voorpost van de 10de compagnie. Er volgt ook een Belgische artilleriebeschieting die de Duitse verkenners kan verjagen.

Een uur later duiken drie vijandelijke pantserwagens op. Ook deze voertuigen worden onder vuur genomen en raken niet verder dan de Vlassenbroekbrug. De Duitsers zullen voorlopig niet meer vorderen naar het centrum van Dendermonde en besluiten om elders een zwak punt in de Belgische linies trachten te zoeken.

Na de middag opent de vijand het vuur ter hoogte van het IIIde bataljon ten zuiden van de stad. De Ardeense Jagers vallen hier onder mortiervuur en sturen een patrouille naar de oostelijke oever om de vijandelijke schootsstellingen trachten te ontdekken. De patrouille keert rond 19u00 zonder resultaat terug binnen de eigen linies.

Majoor de Brabandère van het 2JP laat om 20u30 de Scheldebrug vernielen en zo wordt de verbinding tussen de 1ste Divisie Ardeense Jagers langsheen de Dender en het Cavaleriekorps aan de Schelde definitief verbroken.

Aan het eind van de dag wordt de terugweg toegewezen aan het regiment verkend. De route zal van Dendermonde lopen over de Gentstesteenweg (de huidige N416) tot in Kwatrecht om vervolgens af te buigen naar Ledeberg tot in Zwijnaarde. De route zal gebruikt worden zodra het bevel tot de terugtocht van de Demer-stelling gegeven wordt.

De avond verloopt relatief rustig en de compagnies kunnen zonder veel problemen herbevoorraad worden.

Op de ochtend van 19 mei lijkt de positie van de 1ste Divisie Ardeense Jagers nog steeds relatief gunstig: de linkerflank vanaf Dendermonde langsheen de oever van de Schelde blijft gedekt door het Cavaleriekorps, terwijl ten zuiden van Aalst de Britten hun sterke achterhoede nog steeds langsheen de oever van de rivier behouden. Bovendien is het behoudens de beperkte gevechten te Aalst betrekkelijk rustig gebleven binnen de sector van de divisie. De divisie dient tot nader order zijn posities te behouden en komt onder het rechtstreeks bevel van het Groot Hoofdkwartier te staan. Het GHK laat weten dat het Bruggenhoofd Gent in geen geval mag blootgeven worden en bevestigt zijn intentie om bij een eventuele beslissende aanval in de Britse zone de Ardeense Jagers terug te trekken naar de oever van de Schelde tussen Gent en Dendermonde door de ganse divisie te laten pivoteren in tegenwijzerzin.

Dit plan zal echter niet noodzakelijk blijken en tijdens de voormiddag zal bevestigd worden dat de 1ste Divisie Ardeense Jagers op bevel westwaarts zal terugtrekken naar het Bruggenhoofd Gent. De divisie wordt dan ook opnieuw aangehecht bij het VIde Legerkorps. Samen met dit bevel raakt ook de intentie bekend van de British Expeditionary Force om de Denderstelling vanaf 10u00 op te geven en terug te trekken naar de Bovenschelde. Het Belgische opperbevel is helemaal niet te spreken van deze voor ons leger voortijdige terugtocht, maar kan niet anders dan zich aanpassen en laat aan de Ardeense Jagers weten dat na de aftocht van de Dender stapsgewijs naar Gent dient teruggetrokken worden en dat de linies van het Bruggenhoofd Gent slechts ten vroegste om 22u00 zonder dekking mogen komen te vallen en kunnen bloot gegeven worden. Luitenant-generaal Descamps duidt de compagnies motorwielrijders van 2ChA en 3ChA en een aantal T13 pantserwagens aan die als mobiele achterhoede van zijn divisie zullen optreden eens de aftocht zal starten.

De Duitse artillerie heeft inmiddels post gevat binnen bereikt van de Dender en opent het vuur op de Belgen. Ook de Luftwaffe vervoegt de aanval en levert luchtsteun aan de oprukkende vijand. Zowel te Aalst bij het 3ChA als te Wieze bij het 2ChA onderneemt de vijandelijke infanterie in de late voormiddag nieuwe oversteekpogingen. Ook bij het 1ChA komt het tot nieuwe gevechten.

De Britten trekken zich vanaf 10u00 zoals eerder bevestigd weg van de oever van de Dender. De Duitsers komen hierdoor zonder tegenstand reeds om 11u30 in Erembodegem aan de overkant te staan en Aalst dreigt omsingeld te worden. Het verder bemannen van de Denderlinie is nu zinloos geworden en omstreeks 09u30 laat de divisiestaf weten dat de regimenten zich klaar dienen te maken voor de komende aftocht.

Bij de 6de compagnie wordt een vuurgevecht geleverd met verkenners die van uit Lebbeke oversteken. De Duitsers trekken zich terug en laten een gewonde achter die door enkele vrijwilligers van de compagnie prompt binnen de eigen linies gehaald wordt en krijgsgevangen wordt gemaakt.

Bij het IIIde bataljon is de situatie ernstiger. De vijand slaagt er in om de sluis over de Dender te Oudegem over te steken en kan een klein bruggenhoofd uitbouwen op de westelijke oever ten koste van de 7de compagnie. De compagnie kan zich nog tijdig onttrekken aan de vijand, maar Kapitein-commandant Dhuren heeft zijn bevelen verkeerd begrepen en laat zijn manschappen in een ruk naar Zwijnaarde doortrekken. De compagnie verliest het contact met het regiment en zal pas in de loop van de avond opnieuw gevonden worden.

Vanaf 12u30 verbreken de Ardeense Jagers met grote moeite het contact met de vijand om zich zo’n 7 Km terug te trekken naar de Molenbeek. Het 1ChA blijft gedurende de ganse terugtocht op de noordelijke flank van de divisie. Het niet onmiddellijk benodigde wagenpark wordt in een beweging doorgestuurd naar Zwijnaarde. Het regiment zelf verkent drie nieuwe linies: een eerste langsheen de Molenbeek zelf, een tweede tussen Schellebelle en Scherskamp en een laatste tussen Wetteren en Westrem.

Tijdens de terugtocht van het 1ChA wordt Luitenant Hoornaert belast met het vernielen van de bruggen over de Schelde te Schoonaarde en Wichelen. De luitenant en zijn ploeg laten de bruggen respectievelijk om 14u00 en 15u00 in de lucht vliegen. De rest van het regiment bereikt inmiddels de Molenbeek en staat vanaf 15u00 klaar op deze nieuwe linie. De 7de compagnie is echter doorgetrokken naar Zwijnaarde waardoor op de zuidflank van het 1ChA er geen verbinding meer is met het 2ChA. Het peloton motorwielrijders van Luitenant Fossion wordt in alle haasten uitegstuurd naar Wanzele om het gat in de linies trachten te dichten. Wanzele is echter reeds bezet door Duitse verkenners en Fossion en zijn manschappen dienen zich naar de linkeroever van de Molenbeek terug te trekken.

Die divisie heeft een sterke achterhoede voorzien om de terugtocht te dekken en bovendien hebben de Duitse troepen geen haast om verder op te rukken, zodat de allereerste vijandelijke pas om 18u00 aan de Molenbeek zullen opduiken en geen onmiddellijke bedreiging vormen voor de Ardeense Jagers. Op de baan van Dendermonde naar Wetteren komen twee vijandelijke pantserwagens aanrijden. Een voertuig wordt vernield en het andere voertuig trekt zich terug.

De divisie gaat het verdere gevecht aan de Molenbeek niet aan, maar trekt vanaf 20u30 verder achteruit. Onder dekking van de 2de compagnie en een peloton van de 10de compagnie verplaatst het regiment zich tot over de Maalbosbeek en ontplooit zich, opnieuw met front naar het oosten, op een nieuwe linie die over Wetteren en Westrem tot Oosterzele loopt.

Vandaar gaat het vanaf 23u00 richting Gent. Het regiment dient zijn wagenpark te Zwijnaarde te vervoegen. De laatste Ardeense Jagers bereiken tegen middernacht de voorlopig veilige stellingen van het Bruggenhoofd Gent.

Het nieuwe Belgische front over het Kanaal van Terneuzen, het Bruggenhoofd van Gent en de Boven Schelde tot Oudenaarde is nu min of meer compleet. Het 1ChA gaat te Zwijnaarde in reserve, met de rest van zijn divisie in de onmiddellijke omgeving. Tijdens de avond ontvangt het regiment echter een nieuw bevel om een defensieve stelling uit te bouwen aan de Schelde ten zuiden van Gent.

Het 1ChA ontplooit zich op nieuwe stellingen aan de oevers van de Schelde nabij Zwijnaarde, op de linkerflank van de divisie die nog steeds het 2ChA in het centrum en het 3ChA op de rechterflank behoudt. De ganse dag wordt gewerkt aan de versterkingen op de linkeroever.

Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten en rondom Gent worden de Belgische posities herschikt en wordt het Bruggenhoofd Gent opgegeven. De 16de en de 18de infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste infanteriedivisie zal de stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen het Bruggenhoofd Gent verlaten, terwijl ten zuiden van de stad de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken.

Die dag blijft het in de ondersector van het 1ChA relatief rustig aan de Schelde. Tijdens de avond schuiven de Ardeense Jagers hun stellingen dichter bij mekaar.

Ook de brug van Zwijnaarde werd door 1ChA vernield.

In de vroege ochtend worden de laatste bruggen over de Schelde vernietigd en omstreeks 10u00 dagen de eerste Duitse verkenners op. De ganse dag duelleert de artillerie, maar de Belgische batterijen trekken zich rond 17u00 terug. Even later verneemt ook het 1ChA dat die nacht de stellingen aan de bovenloop van de Schelde opgegeven worden.

Het 1ChA verplaatst zich tijdens de nacht van 23 op 24 mei achter de Leie en zoekt nieuwe kantonnementen achter de Poekebeek. Het 1ChA krijgt kantonnementen toegewezen tussen Poeke, Vinkt en Kanegem. De 1ste, 2de en 6de compagnie kantonneren in Kanegem.

De 1ste Divisie Ardeense Jagers wordt in reserve geplaatst en onder rechtstreeks bevel van het Groot Hoofdkwartier gebracht. Ten gevolge van de toenemende vijandelijke druk langsheen de Leie wil het Groot Hoofdkwartier de divisie vrijwel onmiddellijk na aankomst meer naar het zuiden verplaatsen. Dit plan wordt echter niet uitgevoerd omdat de divisie uitgeput is en de regimenten niet in staat zijn om de verplaatsing aan te vatten. Het 1ChA krijgt samen met de andere eenheden een rustperiode van 24u.

Rondom 08u00 krijgt de 1ste Divisie Ardeense Jagers te horen dat ze naar het gebied tussen Roeselare en Meulebeke zal worden verplaatst. Het 1ChA moet daabij naar Beveren bij Roeselare via de N37 over Tielt, Pittem en Ardooie. Even later wordt ook dit plan afgeblazen. De vijand is er immers in geslaagd om aan het Afleidingskanaal van de Leie de 4de Infanteriedivisie ter hoogte van Meigem te verrassen en het 11Li en 15Li tot massale overgaves te dwingen. De Duitsers bouwen rond Meigem bijzonder snel een belangrijk bruggenhoofd uit.

Ten gevolge van deze doorbraak wordt het Belgische front herschikt:

 • Ten zuiden van Meigem wordt het 5ChA van het Afleidingskanaal teruggetrokken en verplaatst naar een nieuwe linie die parallel loopt met de huidige N409 Deinze-Vinkt. Met deze dwarsstelling moet een verdere Duitse doorbraak naar het zuiden afgeblokt worden.
 • Ten westen van het Duitse bruggenhoofd zal het 1ChA ingezet worden om een verdere doorbraak at te remmen. Het regiment wordt omstreeks 10u00 onder het bevel geplaatst van de 4de Infanteriedivisie. Het 1ChA roept zijn compagnies uit Kanegem terug en installeert zich in het dorp Vinkt en langsheen de N409 Vinkt-Lotenhulle. Het IIIde bataljon installeert zich in de dorpskern.
 • Ten noorden van de Duitse doorbraak wordt de 5de Infanteriedivisie ingezet om het bruggenhoofd in te dijken.

Vanaf de late voormiddag onderneemt de Duitse infanterie de eerste pogingen om door te stoten van Meigem naar Vinkt en neemt beide dorpen onder zwaar vuur. De laatste Belgen trekken zich terug uit Meigem. Een Duitse patrouille richting Vinkt wordt vlot verjaagd.

De 7de compagnie heeft zich inmiddels ontplooid aan de noordrand van Vinkt, langsheen de Heerdweg tussen Vinkt en Kruiswege en krijgt als eerste te maken met grote groepen Duitse infanteristen die vanuit Meigem oprukken. De vijand wordt ondersteund door artillerievuur en Stuka duikbommenwerpers.

Tijdens opmars besluit een vijandelijk detachement een groepje Belgische krijgsgevangenen van het 11Li als levend schild te gebruiken. De gevangen militairen worden onder dwang voorop gestuurd met een met een witte vlag en moeten roepen: “Niet schie­ten! We zijn Belgen”. Commandant Dhuren, bevelhebber de 7/III/1ChA neemt geen risico’s en laat van op korte afstand het vuur openen. Negen Limburgse militairen worden door de Ardeense Jagers gedood en één soldaat blijft zwaar gewond ter plaatse liggen. Dhuren zal even later tijdens de gevechten gewond raken en overlijdt enkele dagen later te Brugge.

De druk op het 1ChA neemt al snel toe en de vijand dreigt het dorp Vinkt in te nemen. De Duitsers zijn er in geslaagd om de 7de compagnie te verdringen en kunnen doorstoten tot in de dorpskern. De 8ste en de 9de compagnie die respectievelijk de noordrand en de zuidrand van het dorp verdedigen, kunnen met een tegenaanval de Duitsers wel afremmen maar hebben dringend versterking nodig.

De staf van het VIde legerkorps geeft het 3ChA de opdracht om het te Vinkt belaagde 1ChA te gaan ontzetten. In de nacht van 25 op 26 mei rukt het 3ChA op langsheen de huidige N409 vanuit Lotenhulle naar de baan Vinkt-Nevele. De aanval wordt ingezet om 01u40 van op de Poekebeek richting Vinkt. Het IIIde bataljon rukt op via de linkerflank. Het Iste bataljon vormt de rechterflank. De beide bataljons worden omkaderd door de compagnies motorwielrijders van het 1ChA en het 3ChA. De Ardeense Jagers ontmoeten geen Duitse troepen. Die hebben tijdelijk het terrein verlaten ten gevolge van het voorbereidend vuur van de Belgische artillerie.

Het 3ChA bereikt Vinkt en laat het IIIde bataljon een kwart draai naar het oosten maken om aan de dorpsrand de baan Vinkt-Nevele te blokkeren. Het Iste bataljon neemt de zuidrand van Vinkt in en maakt de verbinding met het IIIde bataljon van het 5ChA. Aan de noordrand van Vinkt blijven de 6/II/1ChA en de 2/I/1ChA de eerste linie bemannen, ondersteund door de 1/I/1ChA. Deze eenheden worden onder het bevel van Kolonel Robert van het 3ChA geplaatst.

Tegen het einde van de voormiddag verplaatst het IIIde bataljon van het 1ChA zich naar het tweede echelon op de positie Vinkt–Aarsele om er een nieuwe verbinding te maken met de 2de Divisie Ardeense Jagers. Ook het /4J wordt aan de verdediging van Aarsele toegewezen. Rondom 16u00 neemt de 1ste Divisie Ardeense Jagers het bevel over van de sector van de 4de infanteriedivisie.

De gefrustreerde Duitse aanvallers verspreiden geruchten dat de burgerbevolking op hen zou geschoten hebben. Te Meigem wordt een deel van de dorpsbewoners opgesloten in de kerk.

Situatie rond Vinkt op 27 mei omstreeks 08u30.

Tijdens de nacht trekt het 5ChA zich terug van de lijn Vinkt-Grammene zodat het front bij Vinkt nu vanuit verschillende richtingen wordt bedreigd. Het I/1ChA bevindt zich nog steeds langs de noordrand van het dorp en verbindt de stellingen van het 3ChA met die van het 2ChA rond Lotenhulle. Vinkt zelf wordt nog steeds bezet door het I/3ChA en het III/3ChA.

Rondom 10u00 ontvangt het 3ChA het bevel om Vinkt gedeeltelijk te verlaten. Om 14u00 krijgt ook het I/1ChA de opdracht om zich terug te trekken.

De Belgische artillerie raakt de kerk van Meigem en 27 burgers komen om. Nog de ganse dag wordt in Vinkt hevig gevochten, maar dan maakt Kolonel Robert van 3ChA en inschattingsfout en beveelt een vuuropdracht aan de artillerie van het 19A voor het centrum van Vinkt. Robert meent dat de Duitsers het dorp hebben ingenomen. De Ardeense Jagers bezetten echter nog steeds hun stellingen. Onder het vriendelijke artillerievuur verbreekt de verbinding tussen 3ChA en 1ChA en rond 15u00 maken de Duitsers van die situatie gebruik om Vinkt in te nemen. De Duitse soldaten zijn er tegen dan van overtuigd geraakt dat er burgers op hen hadden geschoten. Er volgt een razzia in het dorp en 38 onschuldige burgers worden neergekogeld. Talrijke Belgische militairen worden gevangen genomen.

Ten zuiden van Vinkt is die dag ook het III/1ChA betrokken bij gevechten. Samen met de compagnie motorwielrijders van het regiment en het I/4J wordt Aarsele verdedigd tegen de Duitse opmars. Ook hier moeten de Belgen aan het eind van de dag de aftocht blazen en de linies alweer verkorten.

Vanaf 17u00 worden de eenheden van het regiment samengebracht rond Westhoek, halverwege Tielt en Ruiselede.

De restanten van het 1ChA bevinden zich te Westhoek wanneer tijdens de vroege ochtend het nieuws van de capitulatie bevestigd wordt.

Na de capitulatie

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
3/IBAILLEUXOctave FernandSdt03.12.1907Musson17.05.1940Oostduinkerke
7/IIIBANDINLéonard JulienSdt22.12.1916Grapfontaine25.05.1940Vinkt
1/IBEAURANGJulien PierreSdtMil3211.12.1912Liège12.05.1940Belgrade
StafBEEUWSAERTHenri TheodoorSdtMil3407.12.1914Schaarbeek21.06.1940SchaarbeekVerwond op 12.05 te Belgrade
9/IIIBELCHELéon JosephSdt05.09.1915Flohimont Saint Pierre27.05.1940Vinkt
7/IIIBELLINCamille ReneSdt16.08.1913Mont Saint Martin (F)19.05.1940Denderbelle
7/IIIBERTHOLETFernand AdelinSdt07.12.1913Bras27.05.1940Vinkt
4/IIBOSSELERJoseph EduardSdt10.06.1907Messancy10.05.1940Martelange
1/IBREYERJean EgideKpl14.04.1917Aarlen03.06.1940Wezel (D)
5/IIBRICARTMaurice Jean MarieCdt15.04.1894Aarlen10.05.1940Bodange (Traquebois)
7/IIIBURONAndré M.G.J.LtRes2807.02.1908Roy25.05.1940Vinkt
10CANIVETRaoul V. A.SdtMil3505.02.1914Thy le Chateau12.05.1940Belgrade
4/IICHARPENTIERJean A.J.Sdt17.04.1916Sterpenich10.05.1940Menufontaine
9/IIICHENOTRené AlexisSdt07.09.1914Straimont12.07.1940Vannes (F)
OnbekendCOBRAIVILLEElieSdtBV2716.07.1907Witry10.05.1940Menufontaine
9/IIICOIBONJules CharlesKpl14.10.1915Neufchateau25.05.1940Vinkt
7/IIICOIBONMichel Marie JosephSdt23.01.1914Remagne25.05.1940Vinkt
10COLINETJean PhilippeSdt29.11.1920Basecles18.05.1940OostendeVerwond 12.05
6/IICOLLERPierre AndréSdt20.12.1914Mouzon (F)26.05.1940Trier (D)Verwond 10.05 te Rulles
Overleden in hospitaal
1/ICONTERNicolas AlbertSdtMil3622.06.1916Urdange02.06.1940BruggeVerwond 27.05
Overleden in hospitaal.
11CONVENTMarcel Lambert Marie MargueritteSdt26.04.1904Bommershoven29.09.1940Aarlen
10CORNETLucien René JulesSdt12.09.1918Louette Saint Denis13.05.1940BelgradeVerwond 12.05
4/IICOURTOISAlbert EugèneSdt28.01.1916Guirsch20.06.1940Villenave d'Ornon (F)
9/IIICOUSINJoseph AugustinKpl14.11.1914Jamoigne27.05.1940Vinkt
10CRELOTRene Maximilien LéonSdtMil3326.01.1908Aarlen13.05.1940Belgrade
StafDE SCHEPPERRobert Emile JosephKol SBH27.07.1885Gent12.05.1940SuarleeGedood in luchtaanval
10DEROCHEElieSdt04.12.1920Beaumont26.05.1940Vinkt
1/IDERUYCKCamile ThéophileSdtMil2709.06.1907Hautecroix12.05.1940Belgrade
10DESMETCharles EmmanuelKpl27.04.1915Mer les Bains (F)14.05.1940Fosses
StafDEVILLEMarcel MathiasSdtMil3126.05.1912Aarlen14.05.1940CharleroiVerwond 12.05
7/IIIDHURENRaymond Pierre JeanCdtAct03.04.1897Aarlen06.06.1940BruggeVerwond 25.05
5/IIDOCQUIERPaul L.OLtRes3312.02.1910Sint-Gillis10.05.1940Bodange (Stein)
2/IDOUCETLouisKplMil3311.12.1913Meux10.05.1940Fauvillers
2/IDUBOISAdolphe V.SdtMil3802.05.1919Namen27.05.1940Lotenhulle
4/IIDUBOISRaoulSdt04.10.1913Cuesmes30.05.1940Oudenbosch (NL)KG op vrachtschip 'Rhenus 127' gezonken op 30.5
2/IDUPUISJean J.L.Sdt15.12.1918Fays-les-Veneurs24.05.1940RoeselareOverleden in hospitaal
4/IIDURYAchille A.G.Sgt02.02.1919Louette Saint Pierre10.05.1940Saint-Hubert
7/IIIDUVIVIERAndré H.G.Sdt20.10.1919Dourbes19.05.1940Oudegem
11ENSCHHerbert M.E.Sgt15.06.1913Aarlen12.05.1940Belgrade
8/IIIFELLERFélix D.Sdt27.01.1910Waltzing27.05.1940Vinkt
6/IIFLAMIONGeorgesSdt21.08.1917Bellefontaine15.07.1940BruggeVerwond 27.05 te Vinkt
Overleden in hospitaal
5/IIFOLMANMichelKplMil3417.09.1914Thiaumont10.05.1940Menufontaine
1/IFOULONJean BaptisteSdtMil3803.08.1919Betrix14.05.1940Les Fosses
1/IFRANÇOISJoseph M.SdtMil2908.03.1909Hatrival12.05.1940Belgrade
3/IGÉRARDLéonSdt15.02.1909Tounay22.05.1940Marcoing (F)
2/IGILLETGustave J.J.SgtMil3818.06.1920Ansart27.05.1940Vinkt
11GILLONJulesSdt18.03.1911Soire sur Sambre12.05.1940Belgrade
3/IGODARDGilbert ReneSdt02.03.1913Musson28.05.1940Vinkt
5/IIGODEFROIDGilbert V.C.SdtBV25.11.1919Voneche10.05.1940Bodange
2/IGOURDANGEJules E.SdtMil3926.04.1919Remagne27.05.1940Vinkt
9/IIIGOUVERNEURAndré N.F.Sdt30.03.1910Melreux Hotton27.05.1940Vinkt
OnbekendGRAASFrancoisSdt12.04.1920Heinsch?/05Vermist
5/IIGRANDJEANPaulSdt02.05.1919Petit-Fays21.09.1940Altengrabau (D)
9/IIIGUILLAUMEGaston L.Sdt26.07.1913Houdemont27.05.1940Vinkt
7/IIIJAASAlbert R.Sdt11.09.1913Nobressart27.05.1940Vinkt
1/IJANSSENSAlexandre P.SdtMil2526.10.1904Namen17.05.1940Gotha (D)Verwond 12.05 te Belgrade
3/IKERGENMEYERAlexis JosephSdtBV2923.12.1910Rachecourt12.05.1940Belgrade
5/IILEDOUXEmile G,KplBV22.10.1911Aarlen10.05.1940Bodange
1/ILEFEBVREJean J.SdtMil3810.06.1919Saint-Hubert27.05.1940VinktGedood door vuurgevecht
1/ILEGARDEURAuguste A.SdtMil3019.06.1910Aarlen27.05.1940Vinkt
3/ILEGUÈBERené LéonSgtMil3925.10.1920Sivry-Etalle12.05.1940BelgradeOverleden in luchtaanval op Chaussée de Waterloo
10LEPOTFelix E.G.SdtMil3823.08.1919Aarlen12.05.1940BelgradeOverleden in luchtaanval op Chaussée de Waterloo
2/ILICHTFUSLucienSdtMil3729.09.1917Turpange27.05.1940Vinkt
7/IIILORENTAlbert M.H.Sgt08.03.1915Aarlen27.05.1940Vinkt
5/IIMANGINLéon L.SdtMil3822.01.1919Saint-Leger10.05.1940Bodange
10MATHAEYFrançoisSdt22.12.1909Toernich26.05.1940Vinkt
4/IIMATHAEYAlbertKpl22.09.1916Battincourt10.05.1940Menufontaine
5/IIMEEUWSCharles A.J.SdtBV06.07.1910Tienen10.05.1940Bodange
4/IIMERLOTGaston A.J.Sdt16.07.1908Chiny10.05.1940Martelange
4/IIMIECRETGustaveSdt17.05.1917Gerin10.05.1940Martelange
Staf/IMOTTETAbel JosephSgtMil3205.03.1908Grapfontaine12.05.1940BelgradePriester-Brancardier
3/IMUNSTERNicolas L.Sdt06.02.1917Turpange24.05.1940Couroir (F)
OnbekendNICOLASLucien A.Sdt17.11.1918Paliseul12.05.1940Belgrade
9/IIINOËLFlorent AndréSgt27.10.1916Libramont27.05.1940Vinkt
9/IIIPAYOTHervé F.J.Sdt16.09.1912Juseret12.05.1940Belgrade
10PAYOTRoger M.J.Sdt27.02.1916Juseret12.05.1940Belgrade
2/IPUTTEMANSRené Jean M.SdtMil2717.03.1907Etalle27.05.1940Vinkt
11REICHLINGCamilleSdt25.06.1919Heinsch20.05.1940BrusselVerwond 12.05
2/IREUTERJustinKplMil3313.04.1913Athus10.05.1940Fauvillers
2/IRIXHenriSdtMil2902.09.1909Heinsch11.05.1940Nassogne
1/ISACFlavien A.SdtMil2902.07.1909Hollange17.05.1940ChateletVerwond 12.05
4/IISCAILLETLéon P.E.Sdt10.10.1918Durnal11.05.1940Winville
7/IIISCHARTZAlbert J.Sdt18.11.1917Vaux-lez-Rosières25.05.1940Wingene
2/ISCHILBConstantSdtMil3126.09.1910Thionville (F)10.05.1940Fauvillers
1/5/IISCHWINDJean-BaptisteSdtBV2720.04.1907Athus10.05.1940FauvillersGedood in vuurgevecht
2/5/IISIMONRobert M.SdtMil3808.03.1920Pussemange10.05.1940Bodange
10SONDACKRené J.Kpl31.01.1919Chantemelle12.05.1940Belgrade
5/IITHIRYJules H.M.J.SdtMil3314.09.1913Witry10.05.1940BodangePeloton mitrailleurs
2/ITIBORMartin A.1SgtBV3225.06.1912Martelange27.05.1940RuiseledeVerwond 27.05 te Vinkt
1/ITOUSSAINTMarceau E.O.SgtBV3207.02.1911Hamoir14.05.1940Aranzée-les-FosseVerwond 12.05
2/IVAN DEN BOGAERDEHector H.A.SdtMil3721.05.1917Rognée27.05.1940Vinkt
2/IVAN DER STRAETE
-WAILLET
Gérard F.SdtMil3512.03.1914Marche23.05.1940RoeselarePriester-Brancardier
2/IVILLERSRobert1SgtBV3103.02.1914Mont-Saint-Guibert27.05.1940Vinkt
10WAMPACHVictor, Jacques ElieSdt25.11.1920Betrix09.03.1941Schmiedeberg (D)Krijgsgevangene
2/5/IIWEISFernand E.M.SdtMil3514.06.1915Guirsch10.05.1940Fauvillers (Traquebois)
6/IIWOLFKpl(Onbekend)(Onbekend)10.05.1940Rulles
StafYASSEFernand, Henri GislainSdtMil30.09.1911Tintigny02.06.1941Luckenwalde (D)Krijgsgevangene

Bibliografie en Bronnen

 1. Champion, L, 1990, 1940: La guerre du sanglier, Eigenbrakel: Editions J.M. Collet.
 2. Fouillien, M. en Bouhon, J., 1945, Mai 40: La Bataille de Belgique, Brussel: L’Edition Universelle
 3. Georges, R., 1991, De Bastogne à Exaerde: Campagne du 2e regiment des Chasseurs Ardennais (10 mai 1940-10 juin 1940), Bastenaken: Schmitz.
 4. Glaude, A., 1965 , Le verger de Temploux: chronique de mai 1940, Vieux-Virton: Editions de la Dryade.
 5. Hautecler, G., 1955, Le Combat de Bodange, Brussel: Historische Sectie van het Ministerie van Landsverdediging.
 6. Morsomme, A., 1962, Face au devoir, Brussel: Pierre de Meyere.
 7. Slagorde der Officieren Mei 1940, Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie.
 8. La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais, 2011. Pertes des Chasseurs Ardennais durant la deuxième guerre mondiale, [online] beschikbaar op: <http://www.fraternellechasseursardennais.be/> [geraadpleegd op 10 september 2011].