Veldtocht

Kort na WO2 publiceerde de toenmalige Historische Dienst van de Krijgsmacht een album met landkaarten die een overzicht van de Achttiendaagse Veldtocht moesten bieden.  Deze kaarten geven nog steeds een uitstekend algemeen beeld van het verloop van de veldtocht en kan je in deze gallerij raadplegen:

28 mei 1940

Image 21 of 21

Het Belgische leger legt de wapens neer om 04u00. De Duitse troepen zijn in eerste instantie in hoofdzaak bekommerd om de verdere strijd met de Franse en Britse legers, wat er toe leidt dat de Belgische eenheden gedurende enige dagen aan hun lot overgelaten worden in hun kantonnementen. Vervolgens start de hergroepering van de diverse formaties en wordt een aanvang gemaakt om het veldleger naar het binnenland te verplaatsen. Het is niet steeds duidelijk wie krijgsgevangen zal gemaakt worden en wie gedemobiliseerd wordt. Uiteindelijk belandt zo'n kwart van de troepen in Duitse krijgsgevangenkampen.