Veldtocht

Kort na WO2 publiceerde de toenmalige Historische Dienst van de Krijgsmacht een album met landkaarten die een overzicht van de Achttiendaagse Veldtocht moesten bieden.  Deze kaarten geven nog steeds een uitstekend algemeen beeld van het verloop van de veldtocht en kan je in deze gallerij raadplegen:

27 mei 1940

Image 20 of 21

Te Nevele wordt een grote doorbraak gerealiseerd ten koste van de 4de Infanteriedivisie. Tussen Roeselare en Tielt dreigt het VIIde Legerkorps de controle over het front te verliezen en ontstaan diverse openingen in de Belgische linies. Het zwaartepunt van de gevechten verschuift zich hier in de richting van de stad Tielt. Aan het Afleidingskanaal van de Leie worden de 11de, 12de en 18de Infanteriedivisies verdreven van de kanaaloever en dreigt een doorbraak in de richting van Brugge. Maldegem blijft het voorwerp van zware gevechten. Te Knesselare kan een beperkte tegenactie gerealiseerd worden, maar dit zal het tij niet meer keren. In de loop van de avond maakt het Groot Hoofdkwartier contact met de Duitse militaire overheid om een overgave te bespreken.