Veldtocht

Kort na WO2 publiceerde de toenmalige Historische Dienst van de Krijgsmacht een album met landkaarten die een overzicht van de Achttiendaagse Veldtocht moesten bieden.  Deze kaarten geven nog steeds een uitstekend algemeen beeld van het verloop van de veldtocht en kan je in deze gallerij raadplegen:

9 mei 1940

Image 2 of 21

Aan de vooravond van de Duitse aanval heeft het Belgische leger het grootste deel van zijn troepenmacht naar het oosten gericht. Desondanks wordt toch nog enige waan van neutraliteit behouden en blijven er ook enkele formaties de Franse grens bewaken. Na een jarenlange polemiek in de jaren 20 en 30 over de juiste manier waarop het Belgische territorium moest verdedigd worden, heeft de regering toch gekozen voor een verdediging in de diepte. Deze verdediging is gesteund op de K.W. Stelling die tussen Koningshooikt in het noorden en Waver in het zuiden loopt en alzo de Versterkte Positie Antwerpen met de Versterkte Positie Namen verbindt. In het oosten van het land vormen het Albertkanaal en de Versterkte Positie Luik een dekkingsstelling. Het Bruggenhoofd Gent wordt aanzien als het nationale bolwerk.