Directie voor Aan- en Afvoer van de Achterwaartse Zone

De Directie voor Aan- en Afvoer van de Achterwaartse Zone is een onderdeel van het Ministerie van Landsverdediging en is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de ravitaillering en evacuatie buiten het operatiegebied van het veldleger.

Voor de bevoorrading aan levensmiddelen en uitrusting beschikt de directie over het 2de, 3de en 4de Territoriaal Intendancekorps, de Uitrustingsdienst en de Algemene Magazijnen van de Bevoorradingsbasis.

De militaire post in de Achterwaartse Zone blijft onder het gezag van de Directie van Posterijen van het Ministerie van Verkeerswezen.

De productie en bevoorrading van munitie en bewapening ressorteert onder de Koninklijke Kanongieterij, de Staatswapenfabriek en de Werkplaatsen voor Fabricatie van Munitie.  Het wagenpark wordt bevoorraad door het Arsenaal voor het Wagenpark en het Aankoopmagazijn voor het WagenparkBrand- en smeerstoffen worden beheerd door de Controledienst der Brand- en Smeerstoffen die aan elk Provinciecommando aangehecht is.

De productie  en inkoop van anti-gasmaterieel wordt verzorgd door de Inrichtingen Anti-Gas Beschermingsdienst.  Voor het medische materieel en geneesmiddelen zijn drie organismen verantwoordelijk: het Algemeen Magazijn van het Hospitaalmaterieel, het Centraal Laboratorium van de Gezondheidsdienst en de Centrale Apotheek van het Leger.  Voor het materieel specifiek voor de luchtmacht zorgen de Etablissementen der Militaire Luchtvaart.

De afvoer van zieken en gewonden en verzorging in niet-mobiele hospitalen wordt gepland en uitgevoerd door de Troepen en Etablissementen van de Gezondheidsdienst van de Achterwaartse Zone.