Directie voor Aan- en Afvoer van de Achterwaartse Zone

Tijdens de mobilisatie

AD/DREI
Wanneer in januari 1940 de Generale Staf van het Leger omgevormd wordt tot het Groot Hoofdkwartier (GHK) komt een duidelijke splitsing van de bevoegdheden tot stand tussen dit nieuwe oppercommando en het Ministerie van Landsverdediging. Het GHK neemt de leiding van het veldleger op zich en controleert zijn operatiegebied dat aangeduid wordt met de term Legerzone (Zone de l’Armée). Het Ministerie van Landsverdediging (MLV) geleid door de Minister van Landsverdediging Luitenant-generaal Denis komt aan het hoofd te staan van alle territoriale troepen en voert de leiding over de zogenaamde ‘Achterwaartse Zone’ (Zone de l’Intérieure) waarbinnen de diverse territoriale steundiensten van de krijgsmacht zullen opereren. De Directie voor Aan- en Afvoer van de Achterwaartse Zone (oftewel in het Frans: “Direction des Ravitaillements et Evacuations de l’Intérieur” – DREI) is een onderdeel van het MLV en is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de ravitaillering en evacuatie buiten het operatiegebied van het veldleger. Deze directie bestond uit volgende departementen:

 • Algemene Directie
 • Dienst Ravitailleringen en Productie van de Intendance. Deze dienst onder bevel van Kolonel Intendant SBH C. Vermaelen staat in voor de bevoorrading aan levensmiddelen en uitrusting en beschikt hiervoor over het 2de, 3de en 4de Territoriaal Intendancekorps, de Uitrustingsdienst en de Algemene Magazijnen van de Bevoorradingsbasis.
 • Dienst Geneeskundige en Pharmaceutische Bevoorradingen. Deze dienst, bevolen door Kapitein Intendant F. Demoustiez, staat in voor de bevoorrading aan medisch materieel en geneesmiddelen en beschikt hiervoor over drie organismen: het Algemeen Magazijn van het Hospitaalmaterieel, het Centraal Laboratorium van de Gezondheidsdienst en de Centrale Apotheek van het Leger.
 • Dienst Bewapening. Deze dienst geleid door Kolonel IMF Albert Cotes is verantwoordelijk voor de productie en bevoorrading van munitie en bewapening en coordineerd de werkzaamheden van de Koninklijke Kanongieterij, de Staatswapenfabriek en de Werkplaatsen voor Fabricatie van Munitie.
 • Dienst Wagenpark en Brandstoffen. Deze dienst, geleid door Luitenant-kolonel IMF Victor Tellier, zorgt voor de verwerving van brand- en smeerstoffen en voertuigen voor het leger. Deze verwerving kan gebeuren via aankoop in de privé-sector, eigen productie, opeising in volle eigendom oftewel opeising onder huurcontract.  Hiervoor beschikt de dienst over een sectie immatriculatie, een sectie testen, een sectie aankopen en een sectie productieplanning. De dienst coordineert de werkzaamheden van het Arsenaal voor het Wagenpark en het Aankoopmagazijn voor het Wagenpark.  Brand- en smeerstoffen worden beheerd door de Controledienst der Brand- en Smeerstoffen die aan elk Provinciecommando aangehecht is.
 • Dienst Militaire Luchtvaart. Deze dienst geleid door Luitenant-kolonel Y. Harnould staat in voor het materieel bestemd voor de luchtvaarteenheden en beschikt hiervoor over de Etablissementen der Militaire Luchtvaart.
 • Dienst Genie (Majoor C. Lentacker)
 • Dienst Paardenartsenij en Remonte (Dierengeneesheer Kolonel Léon Hué)
 • Anti-Gasbeschermingsdienst (Majoor IMF Jean Corthouts). Deze dienst staat in voor de  productie  en inkoop van anti-gasbeschermingsmaterieel en kan hiervoor rekenen op de Inrichtingen Anti-Gas Beschermingsdienst.   
 • Dienst Ontvangsten (Kolonel IMF E. Huyghe). Deze dienst is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van alle bestellingen geplaatst bij de privé-sector ten behoeve van het Belgische leger.  Hiervoor beschikt de dienst over 67 officieren-specialisten en enkele tientallen administratieve krachten die werken van uit regionale kantoren te Brussel, Antwerpen, Luik, Bergen, Namen, Charleroi, Tubize, Kortrijk, Gent en Mol, aangevuld met een kantoor voor de Fabrique Nationale.
 • Dienst Transportbegeleiding (Kapitein-commandant Maurice Lefèbvre). Deze dienst heeft een dubbele taak.  Enerzijds is de dienst verantwoordelijk voor een pool van begeleiders die transporten door de privé-sector ter behoeve van het leger moeten superviseren.  Anderzijds beheert de dienst het technische personeel van het Ministerie van Landsverdediging.

De militaire post in de Achterwaartse Zone blijft onder het gezag van de Directie van Posterijen van het Ministerie van Verkeerswezen.

AD/DREI
Alle overgebleven territoriale steuneenheden die zich nog in Vlaanderen en Noord-Frankrijk bevinden, zoals d
e Algemene Magazijnen van de Bevoorradingsbasis en de territoriale intendancekorpsen, gaan over van de DREI naar de Directie voor aan- en afvoer van het Leger (oftewel in het Frans “Direction des Ravitaillements et Evacuations de l’Armée – DREA”).  De laatste officieren van de DREI van het Ministerie van Landsverdediging die zich nog in deze zone bevinden, worden geëvacueerd naar Engeland en het niet bezette deel van Frankrijk.  De DREA wordt hiermee verantwoordelijk voor de ganse logistieke keten van het veldleger. Het DREI houdt de facto op te bestaan.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen