7de Bataljon Genie

Situatie op 10 mei 1940

Type Geniebataljon
Ontdubbeld van 4de Regiment Genie
Onderdeel van 6de Infanteriedivisie
Bevelhebber Majoor G. Delanoeye
Standplaats Diest
Samenstelling 1ste Compagnie (Kapitein-commandant J. Raskin) Schaffen
2de Compagnie (Kapitein-commandant E. Radar) Veerle
Peloton Park (Onderluitenant C. Scailteur)

Tijdens de mobilisatie

Het 7de Bataljon Genie (7Gn) werd op 1 september 1939 te Jambes gemobiliseerd als ontdubbelingsbataljon van het 4de Regiment Gn. Het 7Gn wordt toegevoegd aan de 6de Infanteriedivisie (6Div) als divisiegenie. Op 10 mei kantonneren de bataljonsstaf en het peloton park te Diest. De 1ste compagnie bevindt zich te Schaffen en de 2de compagnie te Veerle nabij Westerlo.

Na ontvangst van het alarm is het bataljon actief in de ganse sector van de 6Div en voert ook opdrachten op aan de noordzijde van het Albertkanaal. Tot 12 mei wordt in de omgeving van Mol aan diverse wegvernielingen gewerkt.

De troepen van de 6de infanteriedivisie blijven nog een tweede dag op post aan het Albertkanaal. Tijdens de vooravond wordt gestart met de terugtocht van de divisie naar de KW Stelling. De divisie zal langs twee verkeersassen terugtrekken. Het 7Gn vervoegt de zuidelijke as die van Deurne bij Diest over Engsbergen, Averbode, Testelt, Zavel, Langdorp, Begijnendijk, Heikant en Koningshooikt tot in Duffel loopt. De tocht zal in twee nachtelijke etappes verdeeld worden.

Na een eerste nachtmars kantonneren de manschappen van het 7Gn rond Ramsel ten noorden van Aarschot. Bij valavond wordt de tocht hervat.

Tijdens de voormiddag installeert het bataljon zich te Lint. Het bataljon verkent alle overgangen op de Nete in de sector van de 6de infanteriedivisie, met inbegrip van de reeds ondermijnde bruggen tussen Lier en Duffel. Waar nodig worden springladingen aangebracht. Elke brug krijgt een technische wacht die slechts op bevel van de divisiecommandant mag overgaan tot het aanzetten van de lading.

Het bataljon start aan een loopbrug voor de infanterie over de Nete, langsheen de baan van Mechelen naar Lier. Majoor Delanoeye vervolledigt zijn verslag over de toestand van de bruggen in de sector van de 6de divisie. De spoorbrug te Duffel werd niet ondermijnd omwille van de verstevingingswerken uitgevoerd tijdens het interbellum. De brug is door middel van tijdelijke op- en afritten wel geschikt gemaakt voor wielvoertuigen. De wegbrug te Duffel is wel ondermijnd. De bruggen rond Lier worden in hoofdzaak bewaakt door het 22Gn.

Het 7Gn blijft verder werkzaam in de sector van de 6de divisie.

Tijdens de avond start het bataljon met de aftocht van de K.W. Stelling. In drie etappes zal naar het westen getrokken worden.

Het bataljon komt na de terugtocht van de K.W. Stelling aan te Assenede.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen

  1. Casteels, R. en Vandegoor, G., 2002, 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de KW Stelling, Haacht: HAGOK