14de Bataljon Genie

Situatie op 10 mei 1940

Type Geniebataljon
Ontdubbeld van 4de Regiment Genie
Onderdeel van 13de Infanteriedivisie
Bevelhebber Majoor A. Bouvier
Standplaats Merksem
Samenstelling 1ste Compagnie (Luitenant A. Gigot)
2de Compagnie (Kapitein-commandant L. Van Mierlo)

Tijdens de mobilisatie

Het 14Gn levert geniesteun aan de 13de Infanteriedivisie. Het bataljon blijft actief binnen de Versterkte Positie Antwerpen tot de nacht van 17 op 18 mei en vervoegt vervolgens de aftocht van het veldleger naar de nieuwe verdedigingslinie op de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

Het bataljon verlaat Antwerpen via de militaire Algrainbrug van Hoboken en kantonneert op 18 mei te Sinaai. Tijdens de nacht van 18 op 19 mei marcheert het bataljon verder naar Sleidinge waar het op de westrand van het dorp ingekwartierd wordt. Het wagenpark wordt te Wachtebeke ondergebracht.

Tijdens de eerste fase van de slag aan het Kanaal Gent-Terneuzen opereert het bataljon van uit Tervenen. De opdracht van de genie bestaat uit het aanleggen van versperringen en uitvoeren van vernieling op de oostelijke over tegenover de sector Zelzate-Terdonk.

Op 20 mei krijgt het bataljon een detachement van de Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen in steun. De staf van de 13de Infanteriedivisie maakt een lijst op van de uit te voeren werken. De divisie wil Ertvelde en Kluizen inrichten tot anti-tanksteunpunten, vraagt aan de genie om een hele reeks vernielingen uit te voeren en versperringen aan te leggen, wil alle schepen op het Kanaal Gent-Terneuzen overbrengen naar de bevriende oever en laat een reeks valstrikken aanleggen in fabrieken en gebouwen op de oostelijke oever. Later op de dag wordt bevolen om alle schepen op het kanaal tot zinken te brengen. De staf van de divisie laat op 20 mei ook de spoorbrug van Zelzate opblazen.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen