Versterkings- en Opleidingscentrum Transportkorps

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Versterkings- en Opleidingscentrum van het Vervoerkorps | VOC VK
Centre de Renforcement et d’Instruction du Corps des Transports | CRI CT
Type Versterkings- en Opleidingsdivisie
Ontdubbeld van 2de Transportkorps
3de Transportkorps
4de Transportkorps
Autotransportkorps
Onderdeel van Versterkings- en Opleidingstroepen
Bevelhebber Kolonel A. Hotelet
Standplaats Kazerne Abdij Maagdendale, Oudenaarde
Samenstelling Staf
1ste Compagnie Versterking en Instructie (Paardengespannen) (Kapt R. Delooz)
2de Compagnie Versterking en Instructie (Paardengespannen) (Cdt L. Albert)
3de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen)
4de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen)
5de Compagnie Versterking en Instructie (Motorvoertuigen)
Schoolcompagnie
Compagnie Algemene Diensten
Compagnie Depot en Park Autotranportkorps / 4de Transportkorps (Etterbeek, Brussel)
Compagnie Depot en Park 2de Transportkorps (Fort V, Edegem, Antwerpen)
Compagnie Depot en Park 3de Transportkorps (Luik)

Tijdens de mobilisatie

Het VOC/TptK werd op 21 januari 1940 opgericht. Voor het gros van de eenheden gebeurde de mobilisatie in de Kazerne de Witte de Haelen te Etterbeek. De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Transportkorps werd geactiveerd op de Nationale Schietbaan te Schaarbeek. Het VOC dient aanzien te worden als een ontdubbelingsformatie van de vier in vredestijd bestaande transportkorpsen.

In tegenstelling tot het merendeel van de TRI, krijgt het VOC/TptK een reeks compagnies met gemengde samenstelling, die zowel de miliciens van de nieuwe klas 40 moeten opleiden (instructiepelotons) als ook de van mobilisatie vrijgestelde reservisten dienen op te vangen (pelotons versterking). Deze laatsten bestonden aanvankelijk louter uit het kaderpersoneel en zouden van hun manschappen ontdaan blijven tot bij de Fase E van de mobilisatie op 10 mei 1940. De persoonlijke- en korpsuitrusting van deze manschappen werd beheerd door drie Compagnies Depot en Park te Schaarbeek, Edegem en Luik.

Op 14 februari 1940 worden de staf van het VOC/TptK, de schoolcompagnie, de compagnies algemene diensten en de compagnies met hun staven en instructiepelotons overgebracht van Brussel naar de Kazerne in de Abdij Maagdendale te Oudenaarde. De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Transportkorps blijft in de hoofdstad achter en verhuist van de Nationale Schietbaan naar de Kazerne de Witte de Haelen. De kazerne zal samen met de kwartieren van het transportkorps te Luik en te Antwerpen gebruikt worden als mobilisatieplaats voor de versterkingspelotons.

Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

De voormalige Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele werd als militaire kazerne gebruikt.

VOC/TptK (minus compagnies depot en park)
Bij het uibreken van de oorlog verlaten de in de Maagdendalekazerne aanwezige elementen hun kwartier om zich op te stellen langsheen de steenweg van Oudenaarde naar Gent en zich op deze manier aan de aandacht van de Luftwaffe te onttrekken. Hier maken de detachementen zich klaar voor de verplaatsing naar hun oorlogskantonnement te Stekene. Het paardengerij vertrekt tijdens de avond per trein van uit het station Oudenaarde. De motorvoertuigen leggen de tocht langs de baan af.

Luitenant Jaspar blijft met een collega en een handvol manschappen blijven achter in te Oudenaarde om de ongeveer 500 nog verwachte reservisten op te vangen die de Maagdendalekazerne als mobilisatieplaats hebben. Dit detachement dient de rest van het VOC op 15 mei te vervoegen.

Compagnies Depot en Park
De vrijgestelde reservisten worden opgeroepen en begeven zich naar hun mobilisatieplaatsen te Etterbeek, Evergem en Luik. De Compagnies Depot en Park voorzien de aankomende militairen van de nodige uitrusting en stellen hun pelotons samen. De compagnies zullen ontbonden worden eens deze opdracht vervuld is en de magazijnen leeg zijn.

Compagnies Depot en Park
De versterkingspelotons worden geactiveerd te Brussel, Antwerpen en Luik.

Een onbekende Onderluitenant van het Transportkorps.

Het VOC/TptK start met de installatie te Stekene. De commandopost wordt om 05u00 geopend.

Te Brussel, Antwerpen en Luik blijven reservisten toekomen en worden de verstekingspelotons samengesteld. Bij de evacuatie van de Versterkte Positie Luik, staakt de Compagnie Depot en Park van het 3de Transportkorps zijn werkzaamheden en stuurt zijn reservisten door naar Stekene.

De Compagnie Depot en Park van het Autotransportkorps / 4de Tranportkorps reist die dag per trein van Etterbeek naar Stekene en wordt bij aankomst ontbonden. De verstekingspelotons gaan over naar de andere compagnies.

De Compagnie Depot en Park van het 2de Transportkorps komt aan uit Edegem en gaat op in het VOC/TptK.

Er wordt een aanvang gemaakt met de evacuatie van de kantonnementen te Stekene. Het paardengerij wordt aan boord van enkele goederentreinen geladen en vertrekt naar Brugge. Ook de motorcolonne verlaat Stekene en zal via Zelzate en Lokeren naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad rijden. Deze colonne komt hier aan rond 10u00.

De staf van het VOC/TptK verneemt tijdens de voormiddag dat het samen met alle andere formaties van de TRI naar Frankrijk zal overgebracht worden. Het VOC/TptK zal voor de tocht in drie detachementen verdeeld worden:

Motorcolonne
Een konvooi van 45 tot 50 motorvoertuigen vertrekt rond het middaguur onder leiding van Kolonel Hotelet en zet koers naar Oostende, Nieuwpoort en Wulpen om dan te Veurne halt te houden. De motorvoertuigen komt hier aan om 22u30.

2de Compagnie – Detachement Kapitein-commandant Albert
De 2de compagnie vertrekt met een trein die tevens het gros van de paardengespannen zal vervoeren. Compagniecommandant Cdt Albert is de aanvoerder van dit detachement. Dit treinstel zal de tocht naar Zuid-Frankrijk maken via de route Zelzate, Gent, Adinkerke, Duinkerke, Calais, Abbeville, Dieppe, Rouen, Elboeuf, Lisieux, Tours, Poitiers, Angoulème, Bordeaux, Saint-Sever. De tocht zal zonder incidenten verlopen.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
De overgebleven manschappen reizen af aan boord van een tweede treinstel onder bevel van Kapt Delooz van de 1ste Compagnie. Dit treinstel rijdt aanvankelijk van Stekene naar Moerbeke en Lokeren tot aan het Port Arthurdok in de haven van Gent. Hier houdt de trein halt voor de nacht.

Paardenkar Mei 1940

Een belangrijk deel van het transport bij het leger verliep met paard en kar.

Motorcolonne
De motorvoertuigen steken te Adinkerke de Belgisch-Franse grens over en bereiken de Caserne Jean Bart te Duinkerke om 23u45. De militairen zullen hier de nacht doorbrengen.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Het treinstel van Kapitein Delooz rijdt door naar Gentbrugge, Gent Sint-Pieters, Deinze, Tielt, Diksmuide, Veurne en Adinkerke tot in Duinkerke. De trein loopt hier binnen om 14u25 en zal moeten wachten tot de nacht van 14 op 15 mei vooraleer een rijpad naar het zuiden vrijkomt.

Kampcompagnie Helchteren
Het kamp van Helchteren werd, zoals voorzien in het mobilisatieplan, onmiddellijk na de de afkondiging van het algemeen alarm gesloten. Het kamp ligt immers ten noorden van het Albertkanaal en dat gebied werd slechts tijdelijk verdedigd. Alle installaties van het leger ten noorden van het Albertkanaal moesten dan ook onmiddellijk ontruimd worden na de afkondiging van het algemeen alarm. Bijgevolg  vertrok de Kampcompagnie Helchteren van het Territoriaal Transportkorps tijdens de ochtend van 10 mei naar Brussel. De compagnie, onder leiding van Majoor Verhaegen, kantonneert vanaf 10 mei zal in het Josaphatpark te Schaarbeek.

Op 14 mei wordt de compagnie, die zich nog steeds in Brussel bevindt, doorgestuurd naar Oudenaarde om zich hier bij het VOC/TptK te voegen. Bij aankomst te in de Maagdendalekazerne staat de achterwacht van het VOC/TptK op het punt te vertrekken. De compagnie van Majoor Verhaegen wordt doorgestuurd naar Brugge maar mist het vertrek van het VOC/TptK naar Frankrijk. Het detachement zal uiteindelijk de tocht naar Zuid-Frankrijk maken aan boord van een treinstel van een VOC van de infanterie en zal pas bij aankomst kunnen overgaan naar het VOC/TptK.

Detachement Luitenant Jaspar te Oudenaarde
De staf van de TRI laat weten aan de regelingscommissie te Gent dat het detachement van Luitenant Jaspar tijdens de nacht van 15 op 16 mei per trein moet vertrekken om het VOC/TptK achterna te reizen.

Motorcolonne
Het detachement verlaat Duinkerke om 13u35 en rijdt via Bergues en Saint-Omer naar Abbeville.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Kapitein Delooz kan om 02u30 uit Duinkerke vertrekken en spoort met zijn militairen naar Boulogne en Abbeville. Hier volgt alweer een lang oponthoud. Uiteindelijk kan doorgereden richting Dieppe.

Motorcolonne
Het konvooi bereikt Rouen omstreeks 14u00 en wordt hier op bevel van een Franse wegenregelingscommissie in drie gesplitst: de personenvoertuigen zullen onder leiding van Kolonel Hotelet verder rijden naar Bernay en zullen hier in de kazerne van de Garde Républicaine overnachten. De bestelwagens en lichte vrachtwagens vormen een colonne aangevoerd door Luitenant Defrère. De zware vrachtwagens zetten hun reis verder onder Luitenant Béro. Dit laatste detachement overnacht in Roanne.

2de Compagnie – Detachement Kapitein-commandant Albert
Kapitein-commandant Albert en de trein met de 2de Compagnie en de paardengespannen bereikt Saint-Sever in goede orde.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Kapitein Defooz en zijn treinstel komen aan in Dieppe omstreeks 03u15. De tocht gaat verder naar Sotteville (07u05), Lisieux (13u10), Coulibeuf (15u30), Argentan (16u35), Alençon (19u05) en Monbizot (20u25). Het detachement loopt Le Mans binnen om 20u55.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
Kolonel Hotelet laat via Alençon en Le Mans naar Neuillé-Pont-Pierre rijden waar zijn detachement omstreeks 18u00 halt houdt voor de nacht.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De camions rijden van Rouen naar Alençon.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
De trein rijdt Le Mans uit om 01u55. Na een tussenstop te Tours tussen 08u00 en 09u00 bereikt het detachement de stad Poitiers om 13u30. Na overleg met de Franse plaatscommandant stijgen de manschappen een tweetal uur later uit. Er zal in de Logerotkazerne overnacht worden.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
De bevelhebber van het VOC/TptK bereikt eveneens de stad Poitiers en wordt van hier uit doorgezonden naar Carcassonne waar hij met een officier van de staf van Luitenant-generaal Wibier, bevelhebber van de TRI, contact dient op te nemen. Na overleg te Carcassonne keert de kolonel Hotelet terug naar Poitiers. Hij bezoek Kapitein-commandant Delooz en stuurt zijn detachement personenwagens vervolgens naar Angoulème.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
Dit detachement verlaat Alençon en komt aan te Tours.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Kapitein Delooz en en zijn manschappen brengen de dag door te Poitiers.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
Kolonel Hotelet en zijn detachement vertrekken uit Angoulème om via Perigeux, Bergerac en Marmande naar Port-Saint-Marie te rijden.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
Van uit Tours wordt doorgereden naar Poitiers. Hier zal een dag gerust worden.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
Het VOC/TptK krijgt een kantonnementszone rondom Gignac toegewezen. De kolonel en zijn detachement vertrekken als eerste en begeven zich ter plaatse via Narbonne, Berziers en Clermont-l’Hérault. De staf zal zich hier installeren. De rest van het detachement personenvoertuigen begeeft zich naar Ville-Pinte.

2de Compagnie – Detachement Kapitein-commandant Albert
Dit detachement verlaat Saint-Sever en reist met de trein via Adour, Riselle, Montbourget, Tarbes, Narbonne en Beziers naar Rabilieux. Vervolgens marcheren de manschappen naar hun nieuwe kantonnementen te Jonquières en Lagamas.

Staf VOC/TptK
De staf van het VOC installeert zich definitief in Saint-André-de-Sangonis.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
Dit detachemenent zal te Gignac ingekwartierd worden.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De vrachtwagens verlaten Poitiers en bereiken Angoulème.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Kapitein Delooz plaatst zijn militairen op een trein en verlaat Poitiers om 01u00. Na een tocht via Angoulème, Coutras, Libourne bereikt het detachement de stad Bordeaux waar in het station van Bordeaux-Saint-Jean overnacht wordt.

Staf VOC/TptK
Te Saint-André-de-Sangonis komt de achterwacht uit Oudenaarde toe, samen met alle militairen die na het vertrekt van het VOC/TptK nog ter plekke verzameld werden.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De zware vrachtwagens bereiken Bordeaux.

Overige Compagnies – Detachement Kapitein Delooz
Dit detachement verlaat Bordeaux en rijdt door via Toulouse, Castelnaudaray, Carcassonne, Narbonne, Beziers en Clermont-l’Hérault naar Rabeux. Omwille van het slechte weer ter plekke, besluit de kapitein om zijn militairen op de trein te laten overnachten.

Motorcolonne – Personenvoertuigen
Te Gignac worden de manschappen van de Kampcompagnie Helchteren definitief overgeheveld naar de 6de Compagnie.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De vrachtwagens verlaten Bordeaux en rijden door naar Agen.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De volgende etappe leidt van Agen naar Castelnaudaray.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De vrachtwagens rijden van Castelnaudaray naar Beziers.

Motorcolonne – Zware Vrachtwagens
De laatste etappe loopt van Beziers tot Saint-André-de-Sangonis. De aftocht doorheen Frankrijk heeft het verlies van 8 vrachtwagens gekost.

VOC/TptK
De slagorde van het VOC/TptK wordt gewijzigd. De manschappen van de klas 40 worden samengebracht in afzonderlijke compagnies instructie met het oog op de verder zetting van hun opleiding:

 • Staf (Kolonel A. Hotelet) te Saint-André-de-Sagonis
 • 1ste Compagnie Instructie (Paardengespannen) (Kapt R. Delooz) te Montpeyroeux
 • 2de Compagnie Instructie (Paardengespannen) (Cdt L. Abert) te Jonquières en Lagamas
 • 3de Compagnie Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt A. Scholl) te Canet-l’Hérault en Brignac
 • 4de Compagnie Instructie (Motorvoertuigen) (Cdt H. Van Elewyck) te Saint-André-de-Sagonis
 • 5de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Cdt P. Laloup) te Ceyras met de reservisten van het 3de Transportkorps
 • 6de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Lt R. Wolfers) te Gignac met de reservisten van het 4de Transportkorps
 • 7de Compagnie Versterking (Paardengespannen) (Lt P. Cuvelier) te Pouzols en Saint-Bauzilles met de reservisten van het Autotransportkorps
 • 8ste Compagnie Versterking (Motorvoertuigen) (Lt H. Loosveldt) te Jonquières met de reservisten van het 2de Transportkorps
 • Schoolcompagnie te Saint-André-de-Sagonis
 • Compagnie Algemene Diensten te Saint-André-de-Sagonis

5 juni 1940

VOC/TptK
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier, is deels ingegaan op een Frans verzoek om 20.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking van de infanterie voor aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken, maar op 6 juni vragen de Fransen nog eens 20.000 militairen extra om veldwerken uit te voeren. 16.000 hiervan dienen aangeduid te worden door het HK/TRI. Het HK/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten.

Bij het VOC/TptK zal één bataljon werkkrachten van vier compagnies van 250 manschappen leveren voor deze opdracht. Om dit mogelijk te maken, wordt de slagorde van het VOC/TptK nogmaals herzien. Het VOC opgedeeld in twee groepen van vier compagnies.

De werkkrachten worden gegroepeerd in een nieuwe Iste Groep met de 1ste, 2de, 3de en 4de compagnies onder leiding van Kapitein-commandant Laloup. De manschappen voor deze groep worden geleverd door de compagnies paardengespannen die voor de komende opdracht ontdaan worden van hun bewapening en uitrusting.

De chauffeurs worden samengebracht in een nieuwe IIde Groep onder bevel van Kapitein-commandant Scholl die de 5de, 6de, 7de en 8ste compagnies omvat. Tenslotte blijft één Compagnie Instructie voor paardengespannen over, samen met de Schoolcompagnie en de Compagnie Algemene Diensten. Deze drie compagnies blijven direct bij het commando aangehecht.

9 juni 1940

Groep Werkkrachten VOC/TptK
De Groep werkkrachten onder leiding van Kapitein-commandant Laloup vertrekt naar het noorden. De manschappen gaan aan boord van een trein in het station van Rabieux en zetten koers naar Meaux, op ongeveer 40 Km ten noordwesten van Parijs. Deze groep zal op 15 juni heelhuids terugkeren naar het VOC/TptK. De groep zou er niet in slagen om Meaux te bereiken, maar werd naar Lagny ten oosten van de Franse hoofdstad gedirigeerd. Commandant Laloup had bij aankomst de voorzienigheid om zijn manschappen niet te laten uitstijgen zonder precieze instructies van het Franse leger. Deze enigszins controversiële maar moedige beslissing betekende echter de redding van de volledige groep die op deze manier aan het debacle van de werkbataljons in Noord-Frankrijk ontsnapte.

VOC/TptK
Nu Franrkijk gecapituleerd heeft, wordt de opleiding van de rekruten van de klas 40 gestaakt. De eerste deserties van manschappen die naar ons land willen terugkeren, vinden plaats.

28 juni 1940

VOC/TptK
Het VOC neemt het Atelier voor Herstelling van het Wagenpark van het Territoriale Transportkorps van de TRI onder zijn hoede. De werkplaats bevindt zich te Legeuvin en staat onder leiding van Kapitein-commandant Roberti de Winghe.

26 augustus 1940

VOC/TptK
Met het oog op de komende terugkeer naar ons laat, verlaat het VOC zijn kantonnementen en zetten de eenheden koers naar Lunel.

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen