24ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 24ste Bataljon Transmissietroepen | 24ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 24TTr
Type Transmissietroepen
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van IVde Legerkorps
Bevelhebber Majoor P. Gallez
Standplaats Dekkingsstelling Albertkanaal
Zone Kanaal van Turnhout – Herentals
Commandopost in het Fort van Lier
Samenstelling 1ste Compagnie Telegrafisten (Luitenant M. Barth)
2de Compagnie Radiotelegrafisten (Luitenant A. Timmerman)
3de Compagnie Hulptroepen (Luitenant R. Scoumanne)
Peloton Reisduiven (Luitenant L. Deltenre)

Tijdens de mobilisatie

Staf/24TTr
Het 24ste Bataljon Transmissietroepen (24TTr) wordt op 2 oktober 1939 onder de wapens geroepen te Peutie als organiek bataljon transmissies van het IVde Legerkorps (IV/LK). Enkele dagen later vertrekt het bataljon naar het fort van Lier waar het hoofdkwartier van het IV/LK zijn intrek had genomen. Aan de vooravond van de Duitse inval is het IVde Legerkorps (IV/LK) verantwoordelijk voor een bijzonder grote zone. Deze zone omvat enerzijds het deel van de Dekkingsstelling langs het Albertkanaal van Schoten tot Herentals en anderzijds het gedeelte van de Voortuitgeschoven Stelling langsheen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De verdediging van de Dekkingsstelling achter het Albertkanaal is toegewezen aan de 12de en de 15de Infanteriedivisie. De verdediging van de Vooruitgeschoven Stelling tussen Sint-Lenaerts en Dessel wordt toevertrouwd aan de 18de Infanteriedivisie.


Staf/24TTr
In het Fort van Lier brengt het HK van het IV/LK rond middernacht  de Staf/24TTr  op de hoogte van het algemeen alarm. Om 06u00 wordt de eenheid verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval.

Staf/24TTr
Met de aankomst van de 18de Infanteriedivisie achter de 12de Infanteriedivisie en 15de Infanteriedivisie bevinden alle troepen van het IVde Legerkorps zich achter de anti-tankgracht van de Versterkte Positie Antwerpen en de Nete. Het 24TTr krijgt de taak om er voor te zorgen dat in het voorgebied van het IVde Legerkorps geen enkele telefooncentrale intact in handen van de vijand kan vallen en moet samen met de 18 Cie TTr de nodige vernielingen uitvoeren. Ook de ondergrondse telefoonkabels tussen de grote agglomeraties moeten onklaar gemaakt worden. Het civiele telefoonverkeer ten oosten van de de lijn Sint-Niklaas – Dendermonde – Brussel wordt verboden, met uitzondering van lokale gesprekken binnen deze drie steden.

Na de capitulatie

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen