29ste Bataljon Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 29ste Bataljon Transmissietroepen | 29ème Bataillon de Troupes de Transmissions | 29TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 2de Cavaleriedivisie
Bevelhebber Kapitein-commandant H. Loicq
Standplaats Kapellen (Vlaams-Brabant)
Samenstelling Staf
Compagnie Telegrafisten (Kapitein E. Haerden)
Compagnie Radiotelegrafisten (Kapitein SBH E. Richir)

Tijdens de mobilisatie

Het 29TTr zag het levenslicht op 1 september 1939 te Machelen bij de afkondiging van de Fase C van het mobilisatieplan. Het bataljon groepeerde net iets meer dan 450 militairen en was als verbindingseenheid bij onze cavalerie volledig gemotoriseerd. De Compagnie Telegrafisten beschikte over een twintigtal lichte vrachtwagens, bestelwagens en auto’s met de nodige uitrusting om telefoon- en telegraaflijnen aan te leggen een een beperkt telefoonnetwerk uit te bouwen. De Compagnie Radiotelegrafisten had twee ERM zender-ontvangers met bijbehorende electrogeengroepen op aanhangwagens, en zeven ERP zender-ontvangers in terreinvoertuigen. Deze compagnie had ook een bestelwagen met een Sectie Reisduiven.

Op 3 september 1939 verhuisde het bataljon naar Hasselt om vier dagen later helemaal naar het andere uiteinde van het land naar Ronse te worden gezonden. Eind september keerde het 29TTr terug naar Limburg en vestigde zich in Herk-de-Stad. Op 9 november verplaatst het bataljon zich naar Wimmertingen. Op 3 januari 1940 komt de eenheid aan te Schaarbeek. Bij de ontplooiing van de 2de Cavaleriedivisie op de Demer/Gete-Stelling wordt de commandopost te Kapellen nabij Glabbeek opgesteld.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen