14de Compagnie Transmissietroepen

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 14de Compagnie Transmissietroepen | 14ème Compagnie de Troupes de Transmissions | 14TTr
Type Verbindingseenheid
Ontdubbeld van Regiment Transmissietroepen
Onderdeel van 14de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant M. De Keyser
Standplaats Herk-de-Stad
Samenstelling

Tijdens de mobilisatie

Staf/14 Cie TTr
De 14 Compagnie Transmissietroepen (14 Cie TTr) werd op 11 september 1939 tezamen met het 36ste Linieregiment (36Li) in de oude abdij van Sint-Bernardus te Hemiksem gemobiliseerd en van uitrusting voorzien door het 2de Legerdepot (2LD). De oude abdij stond ook bekend als de Sint-Bernardkazerne van Antwerpen.

De 14 Cie TTr wordt toegevoegd aan de 14de Infanteriedivisie (14Div), een divisie van tweede reserve. De tweede reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen ’28, ’29, ’30 en ’31. Eénmaal uitgerust met het nodige materieel verplaatste de 14 Cie TTr zich op 15 september naar Vilvoorde. Na een korte opleidingsperiode in Vilvoorde werd de compagnie op 26 september naar Wilmarsdonk gestuurd. De volgende standplaatsen van de eenheid waren Oostende (vanaf 28 januari) en Herk-de-Stad (3 maart 1940).

Sint-Bernard kazerne Hemiksem (naoorlogse foto).

Na de capitulatie

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen