Directie voor aan- en afvoer bij het Leger

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Directie voor aan- en afvoer bij het Leger | Dir Aanv Afv L
Direction des Ravitaillements et Evacuations à l’Armée | DREA
Type Logistieke Steuneenheden
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van Groot Hoofdkwartier: Directie van de Diensten van het Leger
Bevelhebber Luitenant-generaal Henri Verhavert
Standplaats Diverse
Samenstelling Directie Staf
Dienst der Munitiedepots (Cdt F. Sevrain)
Depot van het Geniematerieel (Cdt J. D’Have)
Depot van het Automaterieel (Cdt A. De Spirlet)
Depots van de Intendance (Maj int R. Hanus)
Commandant Gezondheidsdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol M. Riga)
Chef Paardenartsenijdienst Dir Aanv Afd L (Med LtKol F. Capelle)
Agentschap der Colis (Cdt R. Sergeant)
Compagnie Administratie (Cdt A. Slagmolen)
Dienst van het Wagenpark en Brandstoffen (Cdt G. Dohet)
Magazijnstation
Groot Legerpark
Park van de Genie van het Leger
Magazijn voor Brandstoffen en Smeerstoffen
Reservewielvoertuigenpark
Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
Technische Diensten
Dienst Posterijen
Gezondheidsdienst van de Directie voor Aan- en Afvoer bij het Leger

De Directie voor aan- en afvoer bij het Leger is een organisme voor logistieke steun dat zeer algemeen gesteld twee types eenheden groepeert. Enerzijds beheert de directie een reeks centrale magazijnen, technische diensten en depots voor grote uitrusting, voertuigen en brand- en smeerstoffen. Anderzijds vinden een aantal eenheden van de gezondheidsdienst die instaan voor de evacuatie van gewonde dieren en manschappen in het achtergebied van het leger eveneens een plek binnen de structuur van deze directie. Tot slot omvat de directie de militaire postdienst en een eenheid voor waterzuivering.

Na de aftocht uit Brussel wordt de directie te Brugge geïnstalleerd in de Sint-Jansstraat 47.

Slachtoffers

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen