Groepering Keyaerts

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming Groepering Keyaerts | Grg K
Groupement Keyaerts | Grt K
Type Battlegroup op niveau legerkorps
Bevelhebber Luitenant-generaal Maurice Keyaerts
Stafchef
Standplaats Vooruitgeschoven Stelling Ardennen
Zone Coo-Aarlen
Commandopost te Saint-Hubert
Tijdelijke Eenheden Hoofdkwartier
1ste Divisie Ardeense Jagers
1ste Cavaleriedivisie
3de Regiment Ardeense Jagers
1ste Compagnie 4de Regiment Ardeense Jagers
Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers
2de Regiment Jagers te Paard
I/17de Regiment Artillerie
IVde Groep 19de Regiment Artillerie
25ste Bataljon Genie
33ste Bataljon Genie
IIde Bataljon 3de Regiment Hulptroepen van het Leger
10de Batterij IV/1DTCA
4de Batterij C40/1DTCA

Tijdens de mobilisatie

Maurice Keyaerts in de eerste helft van de jaren 30, toen nog als kolonel van de lansiers.

Op 17 september 1939 worden de toen nog enkele Divisie Ardeense Jagers en 1ste Cavaleriedivisie samengebracht in een tijdelijke formatie die de zuidelijke Ardennen dient te verdedigen bij een vijandelijke inval. Deze formatie krijgt de naam Groepering K, naar de naam van de bevelhebber. Aanvankelijk worden de Ardeense Jagers ontplooid tegen een mogelijke inval uit het oosten, terwijl de cavaleristen de Belgisch-Franse grens dienen te dekken tegen een aanval door onze zuiderburen. Naarmate het duidelijk wordt dat de ware dreiging uit Duitsland komt, wordt aan de opstelling gesleuteld en worden diverse eenheden aan de groepering onttrokken, andere toegevoegd en vele verplaatst om de grens met Duitsland te beveiligen.

De definitieve missie van de Groepering Keyaerts wordt vastgelegd op 12 februari 1940 met de geheime nota 41/34 van het Groot Hoofdkwartier: de nieuwe 1ste Divisie Ardeense Jagers zou aan de oostgrens een vertragend gevecht uitvoeren en op de Hoyoux-Ourthe Stelling opgevangen worden door de 1ste Cavaleriedivisie. Vervolgens zou de ganse formatie de Maas oversteken om op de linkeroever de verbinding te verzekeren tussen het IIIde Legerkorps te Luik en het VIIde Legerkorps te Namen.

Zo zijn aan de vooravond van de Duitse inval de meeste eenheden van de 1ste Divisie Ardeense Jagers ontplooid langsheen de rivier de Salm en op de lijn Bastenaken-Aarlen.

De eenheden van de 1ste Cavaleriedivisie zijn in twee groeperingen gesplitst. Het gros vormt een bijzonder grote ontvangststelling in een grote boog van Hoei tot aan de Ourthe en dan noordwaarts tot in Comblain-au-Pont. Andere eenheden zijn gedetacheerd bij de Ardeense Jagers en bewaken tevens het uiterste zuiden van het land.

De Groepering staat klaar om bij een vijandelijke inval het geplande vertragend gevecht aan te gaan. De contramobiliteit dient hierbij verzekerd te worden door:

  • een 200-tal vernielingen tussen de stellingen van de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de grens met Duitsland en Luxemburg
  • een 100-tal vernielingen op de terugtochtswegen naar de Ourthe/Hoyoux ontvangststelling
  • een 30-tal vernielingen langsheen de Ourthe
  • enkele honderden grachten, barricades en boomvellingen

Deze geniewerken zijn reeds voorbereid door de Ardeense Jagers, de 1ste en de 3de Compagnie van het 33ste Bataljon Genie en het 25ste Bataljon Genie.

De staf van de Groepering Keyaerts staat opgesteld te Saint-Hubert en beschikt over een bijzonder groot bewakingsdetachement. De luchtverdediging wordt verzekerd door het Eskadron Luchtafweermitrailleurs van de 1ste Cavaleriedivisie met zijn 6 pelotons van telkens 4 mitrailleurs. De grondverdediging is voor rekening van het 7de Eskadron pantserwagens van het 1ste Regiment Gidsen. Dit detachement wordt om 06u00 aangevuld door een peloton pantserwagens van het 2de Regiment Jagers-te-Paard en een peloton van de 2de Compagnie van het Bataljon Motorwielrijders van de Ardeense Jagers. Luitenant-generaal Keyaerts is dan op de hoogte van de Duitse luchtlandingen nabij Nives en Witry en wil ten alle prijze een overval op zijn hoofdkwartier vermijden.

Het transportkorps van de Groepering K wordt opgesteld in de bossen te Neuville-en-Condroz en zal in de vroege ochtend vervoegd worden door het bagage-echelon van het 7de Eskadron van het 2de Regiment Lansiers.

Aan het eind van de dag verlaat het hoofdkwartier het dorp Saint-Hubert om zich in het Vooruitgeschoven Inlichtingencentrum (Centre de Renseignements Avancé oftewel CRA) van Mache-en-Famenne te gaan installeren.

De staf van de Groepering K verlaat Marche-en-Famenne en stelt zich op te Soheit-Tinlot. Het nieuwe hoofdkwartier wordt ondergebracht in het kasteel van de markies Jean Impériali.

Dit hoofdkwartier wordt gesloten tijdens de vooravond. Luitenant-generaal Keyaerts, Generaal-majoor Goffinet en de kern van de staf steken omstreeks 21u15 de Maas over via de wegbrug te Hoei, onder dekking van twee pantserwagens van het 1ste Regiment Gidsen.

De nieuwe standplaats voor het hoofdkwartier zou het dorp Oteppe worden, maar dit plan wordt gewijzigd wanneer Keyaerts het gerucht opvangt dat er parachutisten in de omgeving zouden geland zijn. De generaal stuurt zijn staf richting Namen en duidt Saint-Gérard ten zuidwesten van Namen aan als nieuwe locatie.

Luitenant-generaal Keyaerts wijzigt zijn plannen. De nieuwe standplaats voor het hoofdkwartier wordt Malonne waar de staf wordt ondergebracht in het Institut Saint-Berthuin, een grote school voor secundair onderwijs.

Luitenant-generaal Keyaerts en zijn staf betrekken het kasteel van Corroy-le-Château.

Aan het eind van de dag vervoegt de staf het kasteel van Ways-Ruart te Glabais, ten noordoosten van Genappe. Om 21u30 verlaat de staf Corroy-le-Chateau. Samen met het het peloton pantserwagens van het 1ste Gidsen en het Eskadron Luchtafweermitrailleurs van de 1CD wordt in een enkele colonne naar Glabais gereden. De marsroute loopt over Villers-la-Ville en Genappe.

Het hoofdkwartier brengt de dag door te Glabais. Bij valavond wordt een nieuwe verplaatsing bevolen, dit keer naar Kasteel-Brakel.

De staf van Luitenant-generaal Keyaerts brengt de dag door op het kasteel te Kasteel-Brakel.

Het hoofdkwartier van de Groepering Keyaerts wordt naar Herzele gestuurd, maar besluit om zich even verderop te Oosterzele te installeren. Herzele blijkt immers in de Britse operatiezone te liggen.

De Groepering Keyaerts wordt formeel ontbonden. Luitenant-generaal Keyaerts krijgt het bevel over het Cavaleriekorps.

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen