5de Infanteriedivisie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 5de Infanteriedivisie | 5ID
5ème Division d’Infanterie | 5DI
Type Infanteriedivisie
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van VIde Legerkorps
Bevelhebber Luitenant-generaal Maurice Spinette
Commandant Infanterie Generaal-majoor Lambert Chardome
Commandant Artillerie
Stafchef Luitenant-kolonel SBH J. Daubechies
Intendant Luitenant O. Lesage
Commandant Transportkorps Majoor Delville
Standplaats Verdedigingslinie Bierges-Ninove
Sector Halle-Ninove
Commandopost in Kasteel Inkendaal (Richir) te Vlezenbeek (Sint-Pieters Leeuw)
Samenstelling Hoofdkwartier
1ste Regiment Jagers te Voet
2de Regiment Jagers te Voet
4de Regiment Jagers te Voet
11de Regiment Artillerie
5de Bataljon Genie
5de Bataljon Transmissietroepen
Wielrijderseskadron 5ID
1ste Compagnie Getrokken C47 5ID (Luitenant J. Hardenne)
(2de Compagnie Getrokken C47 5ID (Luitenant E. Patris)) -> Afgedeeld bij 13de Infanteriedivisie
Geneeskundig Korps 5ID Staf (Geneesheer Majoor M. Butaye)
Geneeskundige Versterkingcompagnie (Med Kapt J. Mage)
Lichte Ambulance (Med Kapt P. Wautier)
Ambulance Infanteriedivisie (Med Kapt C. Minne)
Sanitair Treinpeloton (Lt L. Dewerpe)
Autopeloton der Sanitaire Vervoersformaties (Lt G. Navez)
Compagnie Intendance 5ID (Luitenant J. De Rey)
Transportkorps 5ID Staf (Cdt E. Verbeek)
Peloton voor Infanteriemunitie (Lt S. Quinet)
1ste Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt Decourtil)
2de Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt L. Dubois)
1ste Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt Ch. Polet)
2de Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt C. De Broux)
Autopeloton voor Ravitaillering (Lt H. Pourbaix)
Autopeloton voor Materieel (Lt A. Buchet)
Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (Lt R. Van Binst)
Compagnie Luchtafweermitrailleurs (Luitenant F. Roels)
Provoost (Onderluitenant R. Gilles)

Tijdens de mobilisatie

HK 5Div
De 5de Infanteriedivisie (5Div) was in volle vredestijd een actieve divisie die samen met de 6Div behoorde tot het Iste Legerkorps (ILK). De 5Div was gestationeerd in Bergen en bestond uit het 1ste Regiment Jagers te Voet (1J) eveneens gestationeerd in Bergen, het 2de Jagers te Voet (2J) gestationeerd in Charleroi en het 3de Jagers te Voet (3J) gestationeerd in Doornik. Het 11e Artillerieregiment (11A) was de divisieartillerie, het 5de Geniebataljon (5Gn) het geniebataljon van de divisie.

Op 25 augustus 1939 wordt fase A van de mobilisatie afgekondigd waarbij de militieklassen ‘34, ‘35, ‘36,’37 en ‘38 opgeroepen werden. Gezien de 5Div een op vredesvoet bestaande eenheid is, wordt de divisie tijdens deze fase van de mobilisatie op oorlogsvoet gebracht. De 5Div geeft op 28 augustus al het bevel aan zijn eenheden om hun vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen in de agglomeratie van hun garnizoenssteden. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de regimenten van de 5Div zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. Tijdens de mobilisatie gaat het 3J over naar de 10Div, het 4J, een ontdubbelingsregiment van het 1J, wordt aan de 5Div toegevoegd.

Op 08 november 39 wordt de 5Div naar de provincie Antwerpen gestuurd om stelling te nemen langs het Albertkanaal. De 5Div wordt opgesteld tegenover Geel. Nauwelijks toegekomen op zijn gevechtsstelling, moet de divisie al deelnemen aan de eerste van een ganse reeks alarmen. Dit gebeurde naar aanleiding van het verslag van 6 november 1939 waarmee de Belgische militair attaché in Berlijn meldde dat een Duitse aanval gepland was voor de nacht van 11 op 12 november 1939. De Britten bevestigden dit en tijdens de nacht van 10 op 11 november 1939 wordt alarm geblazen langsheen het Belgische front. Op 11 november bezoekt koning Leopold III de commandanten van de meest bedreigde Legerkorpsen. Alles blijft echter rustig. Hitler had de aanval uitgesteld wegens het slechte weer en moeilijkheden met het spoor. Op 15 november eindigt de alarmtoestand. Het gemobiliseerde leger begint zich te organiseren voor het lange wachten. Karweien en wacht kloppen, veldwerken graven en oefeningen lossen elkaar af. Bij de start van de winter verblijft de 5Div nog steeds in de streek van Geel maar wordt later in december naar Leopoldsburg gestuurd om doorgedreven te oefenen en uit te rusten.

Na de trainingsperiode in Leopoldsburg wordt de 5Div begin januari naar Zuidoost-Limburg gestuurd waar ze terug onder bevel komen van het ILK. De 5Div neemt stelling in achter het Albertkanaal van Lixhe tot Eigenbilzen (exclusief) waar ze de 4Div aflossen. Op 30 april 1940, amper 10 dagen voor het uitbreken van de oorlog, wordt de 7Div,een divisie van Eerste Reserve naar het Albertkanaal gestuurd om de stelling Eigenbilzen – Lixhe over te nemen van de 5Div. De 5Div neemt de stellingen van de 7Div over te Halle – Ninove waar ze ingezet worden als algemene reserve van het leger.

De 5Div staat nu onder bevel van het VILK en zijn hoofdkwartier staat opgesteld nabij het kasteel Inkendaal (soms ook kasteel Richir genoemd) te Vlezenbeek. Het 3de Peloton van het Esc Cy 5Div staat in voor de nabije beveiliging van het HK.

Generaal-majoor Lambert Chardome.

HK 5Div
Het gros van de 5de Infanteriedivisie bevindt zich op de vooravond van 10 mei als reserve van het leger ten zuidwesten van Brussel. Om 01u30 belt de staf van het VIde Legerkorps naar Vlezenbeek om de divisie in staat van alarm te brengen. Kort na ontvangst van het alarm, wordt een groepering gevormd bestaande uit IV/2J, het Wielrijderseskadron van de 5Div en III/11A voor de beveiliging van het achtergebied van de 5Div. Deze groepering onder bevel van Luitenant-kolonel Capel, commandant van IV/2J, staat klaar om tussenbeide te komen in geval van een vijandelijke luchtlandingsoperatie in de streek van Wolvertem en Merchtem. De groepering stelt zich rond 14u30 op te Brussegem maar wordt om 17u00 alweer ontbonden. In de namiddag krijgt de 5Div de opdracht om een gedeelte van de K.W. Stelling te verdedigen ten noorden van de stellingen van de 10Div. De verplaatsing van de regimenten van de divisie wordt in het HK voorbereid en uitgevoerd tegen de avond. Voor het transport van 1J en 2J kan de divisie rekenen op de autobussen en vrachtwagens van het Iste Bataljon van de Legerautogroepering (LAuGpg), het 4J zal zich gedeeltelijk te voet en gedeeltelijk per spoor verplaatsen. De regimenten worden tegen 18u00 opgepikt en in de loop van de nacht van 10 op 11 mei afgezet in de omgeving van Bonheiden en Haacht.

Geneeskundig Korps 5Div
De medische eenheden zijn ingekwartierd te Itterbeek en worden om 02u30 uit hun bed gelicht. Het korps zet zich in beweging naar de K.W. Stelling en zal naar Perk gedirigeerd worden.

Opstelling van 10Div op 11 mei 1940 na aflossing van 3J door de 5Div (bron: CDH).

HK 5Div
De eenheden van de 5Div verplaatsen zich tijdens de nacht van 10 op 11 mei naar hergroeperingszones in de buurt van Haacht en Wespelaar teneinde vanaf eerste klaarte de verkenning van de stelling tussen Rijmenam en Wespelaar aan te vatten. Wanneer echter duidelijk wordt dat de Versterkte Positie Luik ontruimd zal worden, beslist het Groot Hoofdkwartier (GHK) dat de 2Div, die opgesteld stond ten oosten van de Maas, zich terug moet plooien op de K.W. Stelling om zich ten noorden van de 5Div op te stellen. De 2Div komt onder bevel van het VIde Legerkorps en krijgt een sector toegewezen tussen Rijmenam en Haacht. Hierdoor moet de 5Div zijn dispositief aanpassen en opschuiven naar het zuiden . De 5Div staat nu opgesteld tussen de 2Div en de 10Div. Uiteindelijk neemt het 2J stelling tussen Haacht en Wespelaar op de noordelijke flank van de divisiesector terwijl in het zuiden het 4J de ondersector van het 3J (10Div) overneemt tussen Tildonk en Wijgmaal langs het kanaal Leuven – Mechelen. Het 1J wordt opgesteld in tweede echelon en het HK van de divisie verplaatst zich naar Relst ten oosten van Kampenhout. Het peloton mitrailleurs (4Pl) van het Esc Cy 5Div verzekert nu de beveiliging van het HK van de 5Div te Relst.

Geneeskundig Korps 5Div
De medische eenheden starten met hun ontplooiing. De medische hulpplaats van de divisie wordt opgesteld in de school van Steenokkerzeel. Te Berg wordt een verzamelplaats voor lichtgewonden ingericht. Het 2de Jagers te Voet en het 4de Jagers te Voet ontvangen elk één peloton van de Geneeskundige Versterkingscompagnie en één ambulancevoertuig. De zieken en gewonden zullen afgevoerd worden van Steenokkerzeel naar het Militair Hospitaal van Brussel.

HK 5Div
De British Expeditionary Force bevond zich vanaf september 1939 in Frankrijk klaar om bij de start van de Duitse aanval de KW Stelling te bezetten vanaf Leuven (exclusief) verder zuidwaarts tot Wavre. Zowel tijdens de laatste maanden van de mobilisatie als tijdens de eerste oorlogsdagen bestaat enige onenigheid binnen het geallieerde oppercommando over waar precies de scheidingslijn tussen de Belgische en Britse legerzone dient te lopen. Het Britse leger is op 12 mei bij het aanbreken van de dag volledig ontplooid aan de K.W.-Stelling ten zuiden van Leuven zoals overeengekomen maar de Sector Leuven blijft een punt van onenigheid. De 12 mei in de namiddag komt dan toch de Britse 3rd Infantry Division, bevolen door Generaal-majoor Montgommery, toe in de divisiesector van de 10Div. De Britse bataljons beginnen zich te installeren in de bataljonsvakken van 5J en 6J. Aanvankelijk is er bitter weinig overleg tussen de beide divisies over de consequenties van de superpositie van de beide formaties. Op het terrein starten de Britten met de installatie van hun eigen eenheden, zonder zich al te veel te bekommeren over de verbinding en communicatie met de Belgen. De onduidelijkheid over de grens tussen het Belgische en het Britse leger heeft tot gevolg dat ook de zuidelijke limiet van de divisiesector van 5Div niet gecoördineerd is met de Britten en leidt uiteindelijk tot het feit dat twee divisies, één Belgische en één Britse, zich klaar maken om de Sector Leuven te verdedigen.

HK 5Div
Uiteindelijk wordt op 13 mei beslist dat de Britten de Sector Leuven zullen verdedigen en dat de ganse stad evenals de zone ten zuiden van de Brusselsesteenweg wordt toegewezen aan de British Expeditionary Force (BEF). Gedurende de dag wordt de 10Div afgelost door de 3rd UK Infantry Division waardoor de 5Div zich vanaf nu op de zuidflank van het Belgische dispositief op de KW Stelling bevindt en de verbinding moet verzekeren met de BEF. Het uur van de aflossing door de Britten wordt bepaald op 14 mei om 03u00. ’s Avonds komt het bericht binnen dat de Demer/Gete-Stelling zal worden opgegeven de 14 mei om 04u00. Een een groot deel van de Cavaleriekorps zal reeds tijdens nacht van 13 op 14 mei door Leuven terugtrekken. Het front komt hiermee erg dichtbij.

HK 5Div
De aflossing van de 10 Infanteriedivisie door de troepen van Generaal-majoor Montgommery verloopt niet zonder problemen. Het 3J en het 5J kunnen hun kwartier naar behoren overdragen, maar in de ondersector van het 6J loopt de aflossing vertraging op. Hierdoor kan dit regiment niet voor dageraad wegkomen. Na de luchtaanvallen op Leuven van de afgelopen dagen wordt het risico op een verplaatsing overdag onaanvaardbaar geacht. Het 6J krijgt dan ook het bevel om de nacht van 14 op 15 mei af te wachten om zich naar achter te verplaatsen. Hierdoor wordt de situatie op de zuidflank van de 5Div er niet duidelijker op, het 6J dat aansluit op de stellingen van het 4J is nog niet volledig afgelost en het risico op een gat in de defensieve stelling is reëel. De Duitse troepen maken hun eerste contact met de stelling van de 5Div tegen 20u30 nabij de Remy-fabrieken en proberen door te breken op de scheiding tussen het 4J en het 6J maar door de precieze beschietingen van onze artillerie mislukken alle pogingen. Het 6J wordt over de ganse ondersector aangeklampt en kan pas ternauwernood gedurende de nacht contact verbreken. Met het verdwijnen van 6J moet het dispositief van 4J aangepast worden.

HK 5Div
Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (Franse generaal Bilotte) om verder westwaarts te trekken. Zonder dat men de KW Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De aftocht zal in drie nachtelijke etappes afgelegd worden waarbij men aan het Kanaal van Willebroek en aan de Dender en de Schelde telkens een vertragingsmanoeuvre zal uitvoeren zodat de terugtocht kan plaatsvinden op een veilige manier. Aan het Kanaal van Willebroek zal de tijdelijke verdediging uitgevoerd worden door de 1ste Infanteriedivisie die de noordelijke sector, vanaf de samenloop van de Schelde en Rupel tot in Willebroek voor zijn rekening zal nemen terwijl het kanaal tussen Willebroek en Vilvoorde door de beide Regimenten Grenswielrijders (1CyF en 2CyF) en eenheden van de Lichte Regimenten van de Rijkswacht (1LR en 2LR) beveiligd zal worden. Er is echter geen divisiestaf die de actie van deze vier regimenten coördineert. Ten zuiden van Vilvoorde neemt het Britse leger over. Langs de Dender zal de 1DivChA instaan voor de beveiliging.

Geneeskundig Korps 5Div
De medische hulpplaats is sinds 11 mei operationeel in de school van Steenokkerzeel en kent hier een erg drukke bedrijvigheid. Tussen 11 mei en 16 mei zullen ongeveer 600 gekwetsten opgenomen worden. Het Militair Hospitaal te Brussel kan het aantal doorgestuurde zieken en gewonden niet bijhouden. Het Medisch-Chirurgisch Centrum van Aalst is dan ook ingeschakeld als alternatieve bestemming voor de opgenomen militairen. De ambulancevoertuigen van de divisie zullen in die zelfde periode niet minder dan 1.350 patiënten transporteren.

De hulpplaats wordt in de late namiddag gesloten. De medische eenheden verlaten Steenokkerzeel om 19u45 en verplaatsen zich naar Erpe.

HK 5Div
Tegen de ochtend bereiken de infanterieregimenten de etappeplaatsen ten westen van het kanaal van Willebroek:

  • 1J kantonneert in Wolvertem
  • 2J kantonneert in Beigem
  • 4J kantonneert in Wolvertem

In de rustplaatsen worden de eenheden geconditioneerd voor de volgende nachtmars die de eenheden ten westen van de Dender moet brengen. II/2J wordt naar de brug bij ’t Sas gestuurd om er het 1CyF te versterken. De Duitsers slagen er echter in het Kanaal van Willebroek nabij ’t Sas bij verrassing over te steken en het rustkantonnement van II/5Li aanvallen. II/2J en II/5Li slagen er in na hevige gevechten de infiltratie in de buurt van Humbeek te stoppen. Bij de gevechten aan ’t Sas en in Humbeek sneuvelen 12 Jagers en 22 Lignards.

Tijdens de nacht van 17 op 18 mei wordt verder gemarcheerd naar het Bruggenhoofd Gent.

HK 5Div
De ganse 5de Infanteriedivisie houdt halt in zijn nieuwe kantonnementsgebied rondom het dorp Erpe.  De divisie zal worden ingeschakeld voor de verdediging van het Bruggenhoofd Gent en zal onder het bevel van het VI/LK ontplooien in de sector tussen Kwatrecht en Betsberg.

Initiële opstelling voor de verdediging van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

HK 5Div
De aftocht van het veldleger van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde die tijdens de nacht van 16 op 17 mei gestart is, moet op 19 mei voltooid worden. Het VIde Legerkorps heeft het bevel overgenomen over de volledige zuidoostelijke zone van het Bruggenhoofd Gent op de boog tussen Semmerzake en Kwatrecht. Er worden vier divisies ontplooid in deze zone. De Zone van het VILK is als volgt georganiseerd:

  • de 5de infanteriedivisie krijgt de sector Semmerzake-Munte toegewezen
  • de 4de infanteriedivisie wordt gecentraliseerd in de sector Munte-Betsberg
  • de 2de infanteriedivisie sluit de linies af door inname van de sector Betsberg-Kwatrecht
  • de 1DivChA zal opgesteld worden in diepte achter de Schelde

Tijdens de derde en laatste nachtelijke etappe van de terugtocht K.W. Stelling komt de 5de Infanteriedivisie aan op zijn nieuwe posities langsheen de zuidrand van het Bruggenhoofd Gent. Van Erpe wordt via Burst en Eke het bruggenhoofd binnen gemarcheerd in de richting van Vurste. De terugtocht wordt gedekt door de achterhoede van het Wielrijderseskadron van de 5de Infanteriedivisie die zich voor deze opdracht te Impe gehergroepeerd hebben. Bij aankomst in het Bruggenhoofd Gent neemt de 5Div de ondersector van het 7Li over. Het 7Li van de 4Div bezette tijdelijk de Sector Semmerzake-Munte tot de aankomst van de 5Div.

Het Bruggenhoofd Gent (in 1940 beter bekend onder zijn Franse naam TPG – Tête de Pont Gand) werd gevormd door een bunkerlinie ten zuiden van Gent. De verdedigingslinie bestond uit 228 betonnen bunkers die in het algemeen een portaal hadden en één tot drie ruimten afgesloten door een gepantserde deur. Vier bunkers hadden nog een verdieping en 35 waren uitgerust met een stalen waarnemingskoepel. Van de te verdedigen stelling is voor de oorlog een volledig dossier met de opstelling en bezetting opgemaakt. Dit dossier evenals de sleutels van de abri’s zijn evenwel verloren gegaan en de eenheden van de 5Div moeten zelf uitzoeken waar zich de bunkers bevinden. De Cointet en Tetraëder anti-tank hindernissen zijn nooit geplaatst en ook de draadhindernissen zijn op vele plaatsen opgeruimd door de boeren die hun vee naar de weiden moesten brengen. De eenheden van de 5Div die de stelling zullen bemannen moeten de bunkers zelf inrichten en ook de verbindingsloopgraven terug in orde brengen.

In de divisiesector van de 5Div bevindt zich het weerstandsnest Muntekouter één van de twee weerstandsnesten in de bunkergordel. In het weerstandsnest staan de bunkers vrij kort tegen elkaar en men vindt er ook alle types bunkers. Van de lichte éénkamerbunkers tot de zwaardere bunkers voor C47mm. De verdediging verloopt hier in de vier windstreken. De bunkers hadden hier praktisch dezelfde functie als een fort en het geheel moest volledig op zichzelf kunnen standhouden. Het Hoofdkwartier van de divisie wordt opgesteld in Klosse nabij De Pinte en wordt beschermd door het EscCy 5Div.

HK 5Div
Van Munte tot Semmerzake staan de drie regimenten als volgt opgesteld: het 4J bezet de linkerflank, het 2J bezet de rechter ondersector en het 1J wordt in tweede echelon opgesteld achter 4J en 2J. Het HK bevindt zich nog steeds in Klosse.

HK 5Div
De 5de infanteriedivisie blijft op post aan het Bruggenhoofd Gent. Het blijft rustig in hun sector en zullen geen noemenswaardige gevechten uitbreken. Het zwaartepunt van de Duitse opmars door Vlaanderen ligt de komende dagen in de richting van het Kanaal Gent-Terneuzen en Gent en de sectoren aan de Bovenschelde net ten zuiden van de stad worden voorlopig ontzien.
Het HK bevindt zich nog steeds in Klosse.

HK 5Div
Na de Duitse doorstoot tot Abbeville aan de Atlantische kust zijn de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel omsingeld. Het geallieerde oppercommando heeft op 21 mei tijdens de Conferentie van Ieper besloten om de Schelde-linie op te geven. Hierop bepaalt de Belgische legerleiding tijdens de ochtend van 22 mei dat onze strijdkrachten niet zoals afgesproken zullen terugtrekken naar de Ijzer, maar stand zullen houden langsheen de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Het Groot Hoofdkwartier laat deze terugtocht in twee fases uitvoeren en bepaalt dat de troepen opgesteld tussen het Bruggenhoofd Gent en Oudenaarde zich tijdens de nacht van 22 op 23 mei moet terugtrekken naar de Leie. In deze eerste fase zullen tevens een aantal troepen teruggetrokken worden uit het Bruggenhoofd Gent, de stad Gent en het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze zones zullen dan definitief ontruimd worden tijdens de nacht van 23 op 24 mei. Om de Britten toe te laten meer troepen vrij te maken voor de geplande tegenaanval rond Arras, geeft onze legerleiding zijn akkoord om de 44th Infantry Division aan de Schelde af te lossen en de Belgische linies aan de Leie tot aan de rand van Menen te verlengen. De aflossing aan de Schelde wordt afgelast door de snelle ontwikkeling van de Duitse opmars.

In de eerste fase, tijdens de nacht van 22 op 23 mei zullen de 16Div en de 18Div herontplooien om de stad Gent te verdedigen; de 1Div zal de stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen, de 2Div en de 4Div zullen het bruggenhoofd Gent verlaten, terwijl ten zuiden van de stad de 1Div Ardeense Jagers en de 5Div nog achter de Schelde opgesteld blijven teneinde de terugtocht van de 2Div en de 4Div te ondersteunen. In de tweede fase, tijdens de nacht van 23 op 24 mei zullen de 1Div Ardeense Jagers en de 5Div zich vervolgens achter de Leie terugplooien.

HK 5Div
Tijdens de nacht van 22 op 23 mei steekt de 5de infanteriedivisie de Schelde over en neemt nieuwe posities in tussen de Schelde en de Leie, ten oosten van Deinze. De regimenten bemannen een dwarsstelling tussen Astene en Eke om de terugtocht van de andere troepen uit het Bruggenhoofd Gent te helpen beveiligen. De 5de divisie zal zich tijdens de nacht van 23 mei via Deurle terugtrekken uit het gebied tussen de Leie en de Schelde en het Esk Cy 5Div keert die avond terug naar de Leiebrug om er de achterhoede te vormen. Generaal-majoor Chardome, bevelhebber infanterie van de 5de divisie, blijft de ganse nacht op post bij de brug van Deurle om de divisie te zien voorbij marcheren.

HK 5Div
Tijdens de nacht van 23 op 24 mei neemt de 5de Infanteriedivisie haar nieuwe verdedigingslinies in aan het Afleidingskanaal van de Leie tussen Nevele (exclusief) en Herenthoek (inclusief). De drie infanterieregimenten worden in lijn opgesteld, het 1J in het zuiden moet aansluiting maken met het 7Li van de 4Div, het 2J wordt in het centrum opgesteld, het 4J neemt stelling in de noordelijke ondersector en sluit aan met de 2Div ter hoogte van de spoorlijn Gent – Brugge. De divisiestaf wordt opgesteld te Lotenhulle.

HK 5Div
Het gaat goed mis bij de 4Div ten zuiden van de 5Div. Na een doorbraak in de ondersector van het 15Li, worden het 7Li en 11Li al snel teruggedrongen. Om de noordrand van het Duitse bruggenhoofd in te dijken, bouwt de 5de Infanteriedivisie snel een dwarsstelling uit tussen Poesele en Lotenhulle haaks op het Afleidingskanaal van de Leie. Kolonel Dengis van 4J krijgt het bevel over de reserve van de divisie en moet zo snel mogelijk deze dwarsstelling opwerpen. Het 4J en het 3ChA ontplooien elk een bataljon tussen Poesele en Lotenhulle en worden ondersteund door het Eskadron Cyclisten van de 5Div. Ook de laatste drie T13 tankjagers van de divisietroepen komen deze stelling versterken. Dengis krijgt eveneens het bevel over het II/1J, voert de opdracht uit en kan om 10u50 de commandopost van het belaagde II/7Li ontzetten te Nevele. De Groep Dengis (I/4J, II/1J, een bataljon van 3ChA, het Esc Cy 5Div en de drie T13) graaft zich die avond in op de dwarsstelling, maar de Duitsers staan al met beide benen over het kanaal en rukken op naar Vinkt.

HK 5Div
De vijand voert de druk gestaag op en in de sector van de Ardeense Jagers wordt rondom Vinkt nog steeds zwaar slag geleverd. Verder naar het westen rukken de Duitsers al snel op richting Tielt. In de sector van de 5de Infanteriedivisie wordt ook nog steeds sporadisch gevochten en bestookt de vijandelijke artillerie regelmatig te stelling, zonder daarbij veel slachtoffers te maken. Wanneer het vuur zich verlegt, rukken de Duitsers op. De Belgen moeten buigen onder de vijandelijke druk en zullen zich terugtrekken op een nieuwe lijn van Tielt tot Ruiselede. Tijdens de nacht trekken de Jagers zich in volstrekte stilte terug van Nevele om nabij Ruiselede nieuwe posities in te nemen en nog maar eens te trachten de opmars af te remmen.

HK 5Div
De 5de Infanteriedivisie heeft zijn hoofdkwartier verplaatst naar de Plattebeursstraat aan de oostrand van Egem. Hier wordt even na 07u30 het nieuws van de capitulatie vernomen.

Na de capitulatie

Generaal-majoor Chardome

Na vier jaar krijgsgevangenschap zou Generaal-majoor Lambert Chardome in 1944 door bemiddeling van Rex-leider Léon Degrelle terugkeren naar ons land met de intentie om het bevel op te nemen van de tot divisie verheven Waalse afdeling van de Waffen-SS.  De intenties van Chardome werden in de media afgekondigd.  Onder druk van zijn familie zag de generaal af van het plan, dat hem evenwel een gevangenisstraf van 15 jaar zou kosten.

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen