Directies van de Genie en de Versterkingen

Reglementaire benaming Directie van de Genie en de Versterkingen |
Direction du Génie et des Fortifications |
Type Genie-eenheid
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van
Bevelhebber Luitenant-generaal Jean Michelet
Standplaats Diverse
Samenstelling Staf
1ste Directie van de Genie en de Versterkingen (Namen) Staf
(Generaal-majoor A. Pirot) Sectie Werken (Maj I. Folon)
2de Directie van de Genie en de Versterkingen (Antwerpen) Staf
(Generaal-majoor Albert Heirman) Sectie Werken (LtKol SBH G. Rootsaert)
1ste Technisch Bureel (Lt G. Mesin)
2de Technisch Bureel (Lt G. Bastin)
3de Technisch Bureel (Lt J. Van Pelt)
3de Directie van de Genie en de Versterkingen (Luik) Staf
(Kolonel SBH M. Oudenne) Sectie Werken (Kol SBH G. Goutierre)
4de Directie van de Genie en de Versterkingen (Brussel) Staf
(Kolonel Charles Tricot) Sectie Werken (Cdt SBH H. Bernard)
5de Directie van de Genie en de Versterkingen (Gent) Staf
(Generaal-majoor L. Boël) Sectie Werken (Kol E. Chapeaux)
Technisch Bureel (Kapt G. Rens)

LtKol SBH Rootsaert, chef van de sectie werken van de 2de directie.

De Directies van de Genie en de Versterkingen spelen tijdens het eind van de jaren ’30 en doorheen de mobilisatieperiode een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de diverse statische verdedigingslinies in ons land. De diverse directies hebben dan ook hun standplaatsen nabij de steden waar deze posities uitgebouwd worden.

De 4de Directie bijvoorbeeld speelt een sleutelrol bij de planning en de aanleg van een belangrijk deel van de K.W. Stelling.

Tijdens de veldtocht worden de directies naar Vlaanderen teruggetrokken. Hierbij blijven ze in de mate van het mogelijke nog actief. Zo is de 5de Directie te Gent mee verantwoordelijk voor de aanleg van versperringen in de binnenstad en het ondermijnen van de diverse bruggen, daarbij gebruik makend van genietroepen van het veldleger.

Slachtoffers