7de Regiment Artillerie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 7de Regiment Artillerie | 7ème Régiment d’Artillerie | 7A
Type Regiment veldartillerie van de eerste reserve
Ontdubbeld van 1ste Artillerieregiment
Onderdeel van 12de Infanteriedivisie
Bevelhebber Kolonel SBH Etienne Baele
Standplaats Dekkingsstelling – Versterkte Positie Antwerpen
Sector Kanaal van Turnhout-Massenhoven
Commandopost in Fort 2 te Wommelgem
Samenstelling I Groep (Majoor B. De Ridder) 1ste Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Lt A. Van Langenhove)
2de Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Cdt M. Couvreur)
3de Batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Lt P. Abbeloos)
II Groep (Majoor L. Baekelandt) 4de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt E. Charon)
5de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt R. Marmier)
6de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt G. Dubois)
III Groep (Majoor R. Jottrand) 7de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt G. Aertsen)
8ste Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt A. Vanderschaeghe)
9de Batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt R. Muuls)
IV Groep (Majoor J. Van Treel) 10de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt R. Verbruggen)
11de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Cdt J. Weyler)
12de Batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt C. Caesens)
Stafbatterij (Luitenant J. Mommens)

Tijdens de mobilisatie

Staf/7A
Bij het hoofdkwartier van de 12de Infanteriedivisie (12Div) te Wommelgem op de grens van de Versterkte Positie Antwerpen en het Albertkanaal staat op 10 mei ook de staf van 7A opgesteld. De artilleurs van het 7A moeten de drie infanterieregimenten van de divisie ondersteunen:

  • de I/7A staat langsheen de Turnhoutsebaan tussen Wijnegem en Schilde in steun van het 2de Linieregiment (2Li)
  • de II/7A ondersteunt het 23ste Linieregiment (23Li) vanop stellingen op de westelijke oever van het Albertkanaal nabij Eenhoorn
  • de III/7A levert vuursteun ten behoeve van het 22ste Linieregiment (22Li) van op posities in de omgeving van Schoten Bos
  • de houwitsers van de IV/7A tenslotte zijn opgesteld in de buurt van Schoten en vormen het algemeen steunelement van de divisieartillerie

 

Kolonel SBH Etienne Baele.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Het 7A blijft op zijn stellingen.

Staf/7A
Het Groot Hoofdkwartier besluit tot het verlaten van Antwerpen en de K.W. Stelling. Het veldleger moet in drie nachtelijke etappes naar een nieuwe linie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde. De 12de Infanteriedivisie zal zich tijdens de nacht van 17 op 18 mei moeten terugtrekken. Het 7A blijft nog een laatste dag op zijn stellingen.

Staf/7A
Tijdens de loop van de dag krijgt de infanterie van de 12Div contact met de vijand en vinden er sporadische vuurgevechten plaats. Het 7A voert een reeks vuuropdrachten uit. In de avond van 17 mei trekt het 7A zich terug naar de noodbrug van Hemiksem om aldaar met de rest van de divisie de Schelde over te steken richting Vlaanderen.

I/7A
Bij aanvang van de aftocht naar Hemiksem wordt de 1ste Batterij verrast wanneer de laatste brug over het Albertkanaal door de overijverige genie opgeblazen wordt alvorens de kanonniers de zuidelijke oever kunnen bereiken. Er rest de 1ste Batterij geen andere optie dan de kanonnen en wagens in het kanaal te duwen en de manschappen op eigen houtje de overkant te laten bereiken. De 1ste Batterij verdwijnt van de slagorde.

Staf/7A
De regimenten van de divisie komen aan in hun dispersiegebied op de linkeroever tussen Hoboken en de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. De 12Div krijgt die middag nieuwe bevelen en zal nu in reserve geplaatst worden achter het Afleidingskanaal van de Leie. Het gros van de infanterie moet per trein in een ruk tot achter het kanaal gebracht worden. De overige eenheden moeten zich te voet verplaatsen. De divisie zal er de sector Zomergem gaan bezetten. De verschillende regimenten moeten er kantonneren het gebied Zomergem-Hansbeke-Bellem-Ursel. Het 7A zet zich die avond op weg door het Waasland richting Gent.

Het 7A trekt door het Waasland richting Westen.

Het 7A rijdt van de buurt van Gent naar haar nieuwe kantonnementen achter het Afleidingskanaal. De verschillende regimenten van de 12Div zullen kantonneren in het gebied Zomergem-Hansbeke-Bellem-Ursel.

Het 7A krijgt een dag rust in zijn nieuwe kantonnementen.

III/7A
Majoor Jottrand van de IIIde Groep valt te Most nabij Ursel in Duitse handen samen met een handvol officieren van zijn staf.

II/7A
Nabij Ursel wordt een belangrijk deel van de IIde Groep van het regiment gevangen genomen. Na de gevangenname wordt Luitenant Dubois van de 6de Batterij door de Duitsers afgemaakt met een geweerschot.

Reisweg van de Rhenus 127 op 30 mei 1940 van Walsoorden tot Willemstad.

Krijgsgevangenen/7A
Na de Belgische capitulatie is de bezetter geconfronteerd met een grote massa Belgische en Franse krijgsgevangenen die op één of andere manier naar Duitsland moeten worden overgebracht. Om de evacuatie snel te laten verlopen wordt geopteerd voor het vervoer per rijnaak. Vanuit het Gentse wordt een gedeelte van de krijgsgevangen militairen van 7A via Axel en Zaamslag naar Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen gebracht. Hier wordt ingescheept om via het “Kanaal door Zuid-Beveland”, het Hollands Diep, de Waal en de Rijn richting Duitsland te varen. Op donderdag 30 mei vertrekt rond 09u00 een konvooi van vier schepen richting Duitsland.

Meerdere Rijnaken, volgepakt met krijgsgevangen militairen werden richting Duitsland gestuurd.

Het schip de “Rhenus 127”, met aan boord uitsluitend Belgische krijgsgevangenen, vaart als tweede in het konvooi. Rond 19u30 wordt het Hollands Diep bereikt ter hoogte van Willemstad. Hier loopt het schip op een magnetische mijn die door de Duitse luchtmacht werd gedropt aan het begin van de oorlog. Aangezien er geen inschepingslijsten werden opgesteld is niet geweten hoeveel Belgische militairen aan boord waren. Er wordt aangenomen dat er ongeveer 1.200 man werd ingescheept, onder hen een groot aantal van het 7de Linieregiment (7Li). In totaal worden 167 lichamen geborgen, vermoedelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. Het 7A telt vier geïdentificeerde slachtoffers; de Soldaten Crabbe, Hutsebaut, Jacques en Verstraete.

Na de capitulatie

Slachtoffers

 

Bibliografie en Bronnen