26ste Regiment Artillerie

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 26ste Regiment Artillerie | 26ème Régiment d’Artillerie | 26A
Type Regiment veldartillerie van de tweede reserve
Ontdubbeld van 6de Regiment Artillerie
8ste Regiment Artillerie
Onderdeel van 13de Infanteriedivisie
Bevelhebber Luitenant-kolonel E. Laffineur
Adjudant-Majoor Kapitein-commandant J. Stinglhamber
Standplaats Dekkingsstelling – Versterkte Positie Antwerpen
Samenstelling I Groep (Majoor graaf G. de Meeûs d’Argenteuil) 1ste Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Lt P. Abs)
2de Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Lt M. Peters)
3de Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Cdt M. Begon)
II Groep (Kapitein-commandant A. Verbist) 4de Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Cdt P. Dubois)
5de Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Cdt C. Lemercier)
6de Batterij van 4 x C75GP kanonnen (Lt G. Van Den Bergen)
Stafbatterij (Luitenant E. Lamy)

Tijdens de mobilisatie

Staf/26A
Het 26ste Artillerieregiment (26A) werd eind januari 1940, bij een reorganisatie van de artillerie, als artillerieregiment van tweede reserve samengesteld uit de Vde Groep van het 6de Regiment Artillerie (6A) en de Vde Groep van het 8ste Regiment Artillerie (8A). Met deze reorganisatie wil de legerleiding de infanteriedivisies van tweede reserve van een organiek artillerieregiment voorzien. Zo zullen de klas ’37, ’38 en ’39 van de 14de Batterij van het 6A de kern vormen van de 2de Batterij van 26A. De toenmalige bevelhebber van de batterij, Kapitein-commandant Stinglhamber, wordt in januari 1940 aangesteld worden als adjudant-majoor van 26A. 

Het 26A wordt aangeduid als divisieartillerie van de 18de Infanteriedivisie (18Div), een divisie van tweede reserve. Het regiment beschikt over 24 kanonnen 75mm die door paardengespannen getrokken worden. Omdat 18Div op 10 mei op de Vooruitgeschoven stelling van het Verbindingskanaal Maas-Schelde opgesteld staat en bij deze opstelling beter gediend is door snel verplaatsbaar geschut, wordt het 26A op de slagorde vervangen door het gemotoriseerde I/17A.

Het 26A wordt niet in reserve gehouden maar tijdelijk aangehecht bij de 13de Infanteriedivisie (13Div) binnen de Versterkte Positie Antwerpen (VPA). In tegenstelling tot Luik en Namen werden de oude forten van de VPA niet herbewapend, maar ingericht als infanteriesteunpunten. Vanaf het midden van de jaren ’30 wordt in elk fort een aantal stellingen voor mitrailleurs en klein antitankgeschut gebouwd. Aan elk fort is een compagnie van het 1ste Regiment Speciale Vestingseenheden Antwerpen(1/SVE) toegewezen. Deze compagnieën bestaan uit een honderdtal militairen en zijn uitgerust met een dozijn zware en lichte mitrailleurs. De oude forten en schansen zijn verbonden door een nieuw aangelegde anti-tankgracht.

De Schans van Drijhoek. In de nabijheid van dit bolwerk bevond zich tevens de voorwaartse stelling van I/26A.

Staf/26A
Het commando van het 26A staat samen met het commando van het 21A opgesteld in het Reigershof aan de Bredabaan te Merksem nabij de staf van de 13Div. De groepen bevinden zich op enige kilometers achter het eerste verdedigingsechelon rond Antwerpen en staan opgesteld aan beide kanten van de nu verdwenen tramlijn 63 naar Wuustwezel. De beide groepen vormen het algemeen steunelement van de 13Div. Het regiment heeft onder meer een observatiepost in de watertoren te Brasschaat.

I/26A
De Iste Groep (I/26A) is ontplooid op de uitgestrekte terreinen van kasteel Vordenstein, op ongeveer 600 meter ten oosten van de Kleine Barreel. De commandopost van de groep is ondergebracht in het kasteel zelf. De 2de Batterij staat opgesteld net achter het beekje dat door het kasteelpark loopt, in de buurt van het koetshuis. De telefooncentrale van de batterij is geïnstalleerd op de eerste verdieping van het koetshuis en wordt uitgebaat door een wachtploeg van drie militairen, waaronder ook Soldaat Honoré D’Haese. De batterij heeft van hier uit directe verbindingen naar de commandopost van de groep, de staf van het regiment, een waarnemingspost aan de anti-tankgracht en tenslotte paardengespannen en voortreinen van de stukken en caissons die eveneens op domein Vordenstein staan.

II/26A
De IIde Groep (II/26A) bevindt zich op een kilometer ten noorden van de Kleine Bareel, rondom het Sint-Michielscollege te Brasschaat. Hun ravitailleringsechelon staat op het kasteel van Laar.

Voorwaartse stellingen/26A
Naast deze stellingen, zijn ook telkens twee batterijen van de Iste en van de IIde Groep afgedeeld op voorwaartse stellingen nabij Driehoek en op de Hoge Kaart te Brasschaat. Zo staan de 1ste en de 3de Batterij nabij de Schans van Drijhoek. De 4de en de 5de Batterij bevinden zich op de vooruitwaartse stelling nabij Hoge Kaart.

Staf/26A
Tijdens de voormiddag en de namiddag valt in de verte het geluid van explosies te horen. De artilleristen weten dan nog niet dat er een zware luchtaanval op het Kamp van Brasschaat aan de gang is.

Voorwaartse stellingen/26A
Boven de stelling van de 3de Batterij vindt een luchtgevecht plaats tussen zes Franse en zes Duitse jachtvliegtuigen. Een Frans toestel wordt neergehaald en de piloot tracht zich per parachute te redden. De man wordt echter tijdens het afdalen gewond door het geweervuur van enkele nerveuze militairen van de batterij.

Voorwaartse stellingen/26A
Op de stelling van de 3de Batterij vindt tijdens de nacht van 12 op 13 mei een droevig incident plaats: Wachtmeester De Dobbelaere schiet Soldaat Desmet in de duisternis neer wanneer deze laatste geen gehoor geeft aan de schildwacht. Desmet wordt om 08u00 opgehaald met een ambulance en overlijdt op 14 mei in het militair hospitaal van Antwerpen.

Traditionele groepsfoto van de Klas 38 van de 14de Batterij van V/6A. (foto: Honoré d’Haese).

Voorwaartse stellingen/26A
De derde Batterij legt neutralisatievuur neer op de zone voor de anti-tankgracht. Deze opdracht duurt van middernacht tot ongeveer 02u30.

Voorwaartse stellingen/26A
De 3de Batterij start om 03u00 met de verplaatsing naar zijn hoofdstelling te Schoten. De kanonnen worden onmiddellijk na aankomst ontplooid en de batterij werkt de ganse dag aan het behoorlijk inrichten van zijn nieuwe posities. De caissons worden bevoorraad. Er worden eveneens loopgrachten gegraven voor de kanonniers.

Voorwaartse stellingen/26A
De vijfde Batterij opent het vuur vanaf 23u00.

Staf/26A
Tijdens de tweede helft van de nacht van 16 op 17 mei keren ook de overige batterijen terug naar de hoofdstellingen en tegen de ochtend zijn de voorwaartse posities verlaten. Elke groep is nu opnieuw volledig. De batterijen komen op 16 mei opnieuw in actie en er worden diverse vuuropdrachten uitgevoerd.

Verlofpas van telefonist-seingever Honoré d’Haese.

Staf/26A
Tijdens de nacht van 16 op 17 mei wordt de watertoren van Brasschaat door Duitse artillerie beschoten. De waarnemingspost wordt dan ook ontruimd. Ook op talrijke andere locaties binnen de sector van de 13de Infanteriedivisie komen vijandelijke obussen neer en de telefooncommunicatie wordt op diverse plaatsen verstoord. Om 19u50 beveelt de staf van het Vde Legerkorps dat het 26A de terugtocht uit te Versterkte Positie Antwerpen dient te vervoegen. Het regiment krijgt een marsbevel met bestemming Sint-Gillis-Waas en start met het opbreken van de stellingen. De paardengespannen en motorvoertuigen van het regiment begeven zich naar de autotunnel onder de Schelde. Onderweg raakt Soldaat Degrijse van de 6de Batterij zwaar gewond bij een ongelukkige val. Hij wordt verzorgd door de dokter van de IIde Groep en afgevoerd via de medische keten. Bij de ingang tot de tunnel staat een detachement van de Rijkswacht opgesteld dat het drukke militaire verkeer regelt om een vlotte doorstroom van de eenheden te verzekeren. Wie zich niet bij zijn eenheid bevindt, wordt tegengehouden. Ook bij de doortocht van 26A worden verloren gelopen militairen uit de colonne gepikt en opzij gezet tot na de doortocht van de artilleristen. Een deel der manschappen die over een fiets beschikken, zoals het verbindings- en observatiepersoneel, steekt de Schelde over via de veerboot naar Sint-Anneke. Dit detachement wielrijders wordt bij het uitstijgen op de linkeroever kort beschoten door Duitse artillerie die de kade van het veer maar al te goed wist liggen. Er vallen gelukkig geen slachtoffers

Staf/26A
Het 26A komt aan te Sint-Gillis-Waas vanaf 02u30. Er wordt onmiddellijk een stuk van de 5de Batterij aan de oostelijke toegang tot het dorp opgesteld om eventueel tussenbeide te komen bij een voortijdige Duitse doorbraak over de Schelde. De rest van het regiment krijgt enkele uren rust.

I/26A
De aftocht van het regiment wordt gedekt door de 3de Batterij die tussen 22u00 en 2400 stelling neemt aan te oostrand van Sint-Gillis-Waas met front richting Schelde. De batterij vervoegt de aftocht bij einde opdracht.

II/26A
De IIde Groep wordt tijdens de namiddag ontplooid ten oosten van Beveren-Waas om de Belgische stoplijn te dekken. De stellingname is afgerond tegen 20u40, maar nog geen half uur later krijgt de groep het bevel om alle materieel klaar te maken voor een onmiddellijke verplaatsing naar Zuiddorpe in Zeeuws-Vlaanderen. De aangeduide marsroute loopt over Stekene en Koewacht.

Staf/26A
De colonnes van het regiment steken de Nederlandse grens over en bereiken Zuiddorpe rondom 07u00. De 3de Batterij rijdt omstreeks 08u00 als laatste het dorp binnen. Tijdens de verplaatsing is bij de 2de Batterij een vuurmond vast komen te zitten in een gracht naast de weg. Het kanon kon niet geborgen worden en werd opgeblazen. Ook de achtertrein van de commandocaisson van Kapitein-commandant Stinglhamber is onderweg beschadigd geraakt. Elke batterij beschikte over een caisson van dit type voor het transport van het schootsbureel. Het materieel werd overgeladen en de caisson eveneens vernield.

Na een rustpauze van enkele uren krijgt het het regiment om 14u00 het bevel om zich naar Assenede te verplaatsen. De colonne verlaat Zuidddorpe om 16u30 en zal het Kanaal Gent-Terneuzen oversteken via de brug te Sas-van-Gent. De kanonniers komen aan in de loop van de vooravond. Het regiment krijgt onmiddellijk nieuwe posities toegewezen te Boekhoute en start met de uitvoering van de stellingname. De waakrichting van de kanonnen loopt naar Sas-van-Gent. Tijdens de late avond worden van op deze stellingen enkele vuuropdrachten uitgevoerd.

Het regiment wordt echter enigszins naar het noorden verplaatst en tijdens de nacht van 19 op 20 mei worden nieuwe stellingen ingenomen voor de actie aan het Kanaal Gent-Terneuzen:

  • I/26A gaat in stelling ten oosten van Philippine.
  • II/26A wordt ontplooid op de Mariapolder en zal rechtstreekse vuursteun leveren aan het 8ste Regiment Jagers te Voet.

Deze opdracht zal tot de avond van 21 mei duren. De beide groepen zullen elk een 20-tal vuuropdrachten uitvoeren.

I/26A
De Iste Groep is klaar tot vuren vanaf 02u00 maar stelt tijdens de voormiddag vast dat de 3de Batterij over onvoldoende terreindekking beschikt. De batterij zal overdag ter plekke blijven en dient te verhuizen naar een meer verdoken opstelling zodra de avond valt. Kapitein-commandant Begon verlaat de 3de Batterij van 26A om het 3de Regiment Legerartillerie te vervoegen. De 3de Batterij wordt overgenomen door Luitenant Lamy van de regimentsstaf.

Staf/26A
Tijdens de nacht van 22 op 23 mei vervoegt het 26A de aftocht van het Kanaal Gent-Terneuzen naar het Afleidingskanaal van de Leie.

II/26A
De IIde Groep bereikt Maldegem rond 06u30 en wordt doorgestuurd naar de gehuchten Vossenhol (eerste groep) en Donk (tweede groep). De batterijen gaan onmiddellijk in stelling. Het regiment vormt samen met de VIde Groep van het 4de Regiment Legerartillerie (VI/4LA) het algemeen steunelement van de 17de Infanteriedivisie. Deze opdracht zal behouden blijven tot het vertrek uit Vossenhol en Donk op 27 mei.

Staf/26A
Het regiment is nog steeds in actie bij de gevechten aan het Afleidingskanaal van de Leie. De Duitse aanvallen maken dat de groep nu zijn vuur naar achter verlegd heeft en de kanaaloever zelf beschiet.

Staf/26A
Het regiment wordt teruggetrokken naar Sijsele. Bij aankomst in het dorp worden de colonnes onmiddellijk gedirigeerd naar Sint-Michiels nabij Brugge.

Het koopvaardijschip Diamant van John Cockerill Line waarmee enkele officieren van 26A naar Engeland ontsnapten.

Staf/26A
De colonne van 26A komt aan te Sint-Michiels in de loop van de vroege ochtend en verneemt het nieuws van de capitulatie. Enkele officieren van 26A zijn echter niet bereid de strijd te staken na de capitulatie. Cdt Dubois, Lt Leloux, Lt Administrateur Jamotte en OLt George Danloy weten aan krijgsgevangenschap te ontsnappen en trekken op 28 mei verder door naar Oostende. Hier botsen ze op een groepje andere officieren die eveneens naar Engeland willen ontkomen. Samen met Lt Res Bogaerts en een Adjt KROLt van het 14de Regiment Artillerie (14A), met Lt de Lancker, 1Kapt Ganshof en Cdt BEM Stiers van de Staf Directie voor aan- en afvoer bij het Leger (DREA) en de Lt Terlinden van het 2de Regiment Lansiers (2L) schepen ze in op het koopvaardijschip “Diamant” van de John Cockerill Line. Het schip van kapitein ter lange omvaart De La Rue verlaat de haven van Oostende rond 07u45 en vaart onder Belgische vlag. ’s Avonds tegen 21u00 bereiken ze de monding van de Theems waar ze voor anker gaan. De Britten komen aan boord en de ontsnapte militairen worden ontwapend. Uiteindelijk mogen ze de 29ste mei aan land te Gravesend waar ze opgevangen worden in de officiersmess van de Milton Barracks. Op 31 mei worden ze doorgestuurd naar Tenby in Wales waar alle Belgische militairen die de overgang naar Engeland waagden werden verzameld [4]. In Tenby wordt een detachement samengesteld met 400 militairen die de strijd wilden verderzetten in Frankrijk. De vier artillerieofficieren van 26A verlaten tesamen met dit detachement in de morgen van 03 juni Tenby en stappen in de haven van Milford-Haven aan boord het Nederlands schip de Hr.Ms. Batavier II die hen op 04 juni afzet in de haven van Brest in Bretagne. Van daar uit worden ze doorgestuurd naar Morbihan waar de 7Div reorganiseert. Cdt Dubois wordt aangehecht aan het 20ste Regiment Artillerie (20A) dat zich eveneens in Morbihan bevond, OLt Dandoy wordt op 10 juni overgeplaatst naar het het 34ste Regiment Artillerie (34A) van het Versterkings- en Opleidingscentrum Artillerie (VOC/Aie) in Limoux terwijl Lt Jamotte en Lt Leloux het 6de Versterkings- en Opleidingscentrum (6VOC) vervoegen.

Na de capitulatie

26A wordt na de capitulatie naar Zeeuws-Vlaanderen gestuurd en zal te IJzendijke kantonneren. Op 7 juni wordt het volledige archief van het regiment overgemaakt aan het plaatselijke gemeentebestuur. De bezetter besluit om, met uitzondering van het beroepspersoneel, het regiment niet in krijgsgevangenschap naar Duitsland af te voeren. Op 11 juni 1940 worden alle dienstplichtigen met Duitse toestemming naar huis gestuurd.

OLt George Danloy slaagt erin om na de Franse capitulatie vanuit Zuid-Frankrijk (Sète) via Gibraltar op 17 juni naar Engeland terug te keren en de pas opgerichte Belgische Commando-eenheid te vervoegen. In 1951 werd hij de eerste bevelhebber van het Regiment Para-Commando en eindigde zijn militaire carrière al Generaal-Majoor [5].

Slachtoffers

Bibliografie en Bronnen

  1. Getuigenis Honoré D’Haese, oudstrijder van de 2de Batterij van het 26A.
  2. Dossier 26A, Centrum voor Historische Documentatie van Defensie te Evere.
  3. Soldaat Jacques Schol overleed op 25 mei aan eerder opgelopen verwondingen tijdens zijn verzorging in het Militair Reserve Hospitaal Nr 33 dat zich in de Abdij van Zevenkerken te Sint-Andries (nabij Brugge) bevond. Hij is begraven op het militair ereperk vlakbij de Abdij.
  4. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940, p146, Bastenaken, uitgeverij Schmitz; verwijzend naar een verslag opgesteld op 9 juni 1940 te Poitiers door Lt Res de Lancker, een artillerieofficier behorende tot de Staf/DREA.
  5. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940, p553, Bastenaken, uitgeverij Schmitz